Chef? Kul men riskfyllt!

Tidningen Chef  har gjort en undersökning om svenska chefers psykiska hälsa eller ska jag skriva ohälsa? Det visar sig nämligen att svenska chefer inte alls mår särskilt bra. Varannan har varit deprimerad någon gång under de senaste fem åren. En av tio har haft självmordstankar… Spännande och kul att vara chef? Kanske men samtidigt väldigt riskfyllt både för dig och dina medarbetare om du inte har de rätta verktygen.

Break-point-cord_2

 

Utmattningsdepression, sömnsvårigheter, stress och ångest, ja listan är lång och obehaglig. Det som förvärrar situationen är att som chef inte ha tillräckligt mandat t ex inte kunna bestämma över budgeten, rekryteringar eller förändringar. Som mellanchef har du tryck både ovanifrån och underifrån. Vem ska du vara lojal emot? Vilka värderingar gäller? Tvingas du gå emot dina egna grundläggande värderingar? Oro kan skapa sömnsvårigheter som ofta är inkörsporten till utmattningsdepression, för lite återhämtning sliter på både kropp och själ.

Det slående inslaget i rapporten är att väldigt få vill ställa upp och prata om dessa problem. Det verkar vara tabu att visa sig ”svag”. Sjukdom förknippas med skam… Verklig personlig styrka innebär att kunna acceptera sina svagheter och stå för dem. Inse att ditt värde som människa inte ligger i om du är sjuk eller frisk.

Det är ju helt bedrövligt att de som i sin tur ska vara en förebild och ledare för andra har så svårt att behålla sin egen hälsa! Och när man sen konstaterar att 80 % (ja du läste rätt åttio!) aldrig har sökt hjälp under de senaste fem åren trots att de mått dåligt!  What’s up?

Om du har axlat rollen som ledare så är det din plikt att ta hand om dig själv. Du har ett enormt ansvar gentemot dina medarbetare och gentemot mot dig själv. Hur du hanterar stress påverkar alla i din omgivning inte minst de som är i beroendeställning till dig. Om du är deprimerad så är du ingen bra ledare. Om du har sömnbrist så är du ingen bra ledare. Om du har ångest så är du ingen bra ledare. Om du är stressad så är du ingen bra ledare. (Och du är ingen vidare partner, förälder eller vän heller för den delen) Ta ansvar för ditt ledarskap, sök hjälp!

Det finns snabb och konkret hjälp att få men då måste du våga se sanningen i vitögat och acceptera att du har vissa bitar i ditt beteende som du behöver förändra. Det kanske finns ett annat sätt att se på dig själv och dina ”misslyckanden”? Du kanske behöver helt nya referensramar kring dig själv och ditt jobb? Du kanske skulle ta och börja leda dig själv? Om du är chef över chefer så behöver du också fundera över de här sakerna. Hur mår dina chefer? Kan du hjälpa dem på något sätt?

Här hittar du ett konkret exempel på ett snabbt resultat: Resultat! 

Jag kan hjälpa dig! Det kan kännas omöjligt att förändras men det kan både gå snabbt och lätt. Gå emot majoriteten! Bli en hjälte i ditt eget liv och arbetsliv! Du behöver bara nya verktyg i din verktygslåda. RING NU! Det tjänar både du, din omgivning och svenskt näringsliv på.

(Pst: Jag är fokuserad, medkännande och jag ger aldrig upp,  0768-21 10 80)

 

Vad mentalt starka personer väljer att göra!

Vad kännetecknar mental styrka? Hur kan man mäta mental styrka? Vad är definitionen på mental styrka? Mentalt starka personer har förmågan att leda sig själva dit de vill. De besitter förmågan att optimera sina tankestrategier utan att bli påverkade av oväsentligheter. De kan använda sina mentala resurser på ett sätt som leder dem till sina önskade resultat. Det här inlägget är inspirerat av en artikel i tidningen Forbes Magazine men sett genom mina Meta-Coach-glasögon. Man kan alltså genom att identifiera ett visst beteende också förutsäga den mentala styrkan.

bild_2

Vill du vara mentalt stark tänk/gör så här:

 1. Ta ansvar för ditt agerande och dina resultat! Tyck inte synd om dig själv. Inse att livet inte alltid är rättvist. Var tacksam för vad du lär dig av dina tillkortakommanden.
 2. Behåll din kraft! Hindra andra från påverka dig negativt. Du kontrollerar dina beteenden och dina känslor. Du är stark nog att påverka hur du ska reagera.
 3. Välkomna förändringar och utmaningar! Det värsta som kan hända är stagnation. En miljö fylld med förändringar, ja t o m osäkerhet kan locka ut det bästa av en mentalt stark person.
 4. Slösa inte energi på saker du inte kan kontrollera! Mentalt starka personer klagar oftast inte på trafikproblem, försvunnet bagage eller andra människor, de förstår att alla dessa faktorer är utom deras kontroll.
 5. Sluta att tillfredsställa andras behov! Det finns människor som gör allt för att tillfredsställa andras behov. Det finns också människor som tvärtom gör allt..just tvärtom för att visa sin ”mentala styrka” (baraföratt). Mentalt starka personer strävar efter att vara snälla och rättvisa och tillfredsställer andra när så är lämpligt men är heller inte rädda för att göra sin röst hörd. Någon kan bli upprörd men det har de inga problem att hantera.
 6. Våga ta kalkylerade risker! Det betyder inte att kasta sig in i dumdristigheter. En mentalt stark person kan väga fördelar och nackdelar mot varandra och förstå potentialen och också värsta tänkbara scenario.
 7. Lev i nuet och i framtiden! Det är styrka att acceptera det som hänt i historien och också ha förmågan att dra slutsatser och lärdomar av tidigare misstag, men mentalt starka personer undviker att låta deras energi infekteras av tidigare besvikelser. Lägg istället energin på att skapa ett optimalt nu och en optimal framtid.
 8. Undvik att göra om samma misstag! Att göra samma sak gång på gång och förvänta sig ett nytt resultat är inte vad mentalt starka personer sysslar med. Ta istället fullt ansvar för ditt tidigare beteende och var villig att lära dig av dina misstag. Det finns forskning som visar att förmågan att reflektera över sig själv och sina beteenden på ett konstruktivt sätt är en av de viktigaste förmågorna som framgångsrika ledare och entreprenörer har.
 9. Unna andra att lyckas! Det krävs mental styrka för att känna genuin glädje när andra lyckas och det är en förmåga som mentalt starka personer har. Att bli avundsjuk eller bitter när andra lyckas har inget med mental styrka att göra. Arbeta istället hårt för din egen framgång utan att ta genvägar.
 10. Ge aldrig upp efter ett misslyckande! Varje misslyckande ger dig en chans till förbättring. Mentalt starka personer är villiga att misslyckas gång på gång så länge lärdomarna från varje ”misslyckande” för dem närmare deras önskade resultat.
 11. Njut av ensamheten!  Mentalt starka personer njuter av och värdesätter egentid. De använder egentiden till reflektion, planering och till att vara produktiva, och de är inte beroende av andra för att känna sig väl till mods. De kan vara lyckliga tillsammans med andra och de kan också vara lyckliga när de är ensamma.
 12. Världen är inte skyldig dig någonting! Mentalt starka personer räknar inte med att ”få” något från omvärlden, de förbereder sig på att arbeta och lyckas på egna meriter.
 13. Lär dig att vänta på resultat! Oavsett om det handlar om din hälsa, träning, kost eller något helt annat så måste du acceptera att det finns en transportsträcka fram till ditt önskade resultat. Mentalt starka personer är uthålliga och förstår att verkliga förändringar kräver tid.

Är du mentalt stark? Finns det delar i den här listan som du vill ha mer av? Jag kan hjälpa dig! Boka ett förutsättningslöst möte så pratar vi om saken.

God Jul! ❤

Tre värdefulla tips när du ska ta beslut.

Din framtid avgörs av kvaliteten på de beslut och val du gör idag. Fattar du beslut baserat på vad andra vill eller följer du din egen väg? Tar du samma beslut om och om igen utan att reflektera över vart de leder dig? Fattar du inga beslut alls utan låter andras agenda fatta dem åt dig? Låter du andras önskemål i för stor utsträckning styra dina beslut? Då låter du andra styra din framtid!

bild_2

Du kanske inte tänker på det men kvaliteten på ditt liv avgörs av kvaliteten på dina beslut. Du tar varje dag en mängd små och kanske något färre större beslut. Alltifrån vad du ska äta till frukost till vilket jobb du ska söka. Alla dessa små och stora beslut kommer att forma din framtid. Vissa beslut kanske du inte ens upplever som beslut. Av gammal och ohejdad vana blir det ungefär som det alltid har blivit vilket får till följd att dina resultat är ungefär de samma.

Om du är intresserad av att nå nya resultat så bör du börja fundera över ditt beslutsfattande. Det är nämligen där det händer…grunden för din framtid.

Att ha svårigheter att ta beslut skapar energiförlust, att låta ett ofattat beslut ligga och skvalpa runt i ditt undermedvetna är kostsamt och dränerar dig på energi.

Om du gång på gång har svårt att ta beslut så läcker det ständigt ut energi som du skulle kunna använda till något helt annat.

Tips nr 1: Det första tipset handlar om att överhuvudtaget bli medveten om NÄR du gör dina val. Helt plötsligt upplever du att du har hamnat i en situation som du kanske inte tänkt dig men du var inte medveten om när beslutet togs. Någonstans i processen har du uppenbarligen sagt ”ja” till det här, eller så har inte sagt ett tillräckligt tydligt ”nej”?

Tips nr 2: Ta inte viktiga beslut i ett resurslöst tillstånd. Du kan inte ta bra beslut om du inte är tillfreds. Du kanske förhastar dig eller glömmer några viktiga faktorer? Ett resurslöst tillstånd kan vara stress, nedstämdhet, ilska eller något annat tillstånd som hindrar dig från att vara ditt bästa jag. Du kan nämligen alltid förändra ditt tillstånd om du så önskar. Bara genom att förändra din fysiologi så kommer du att förändra till sinnestillstånd. Res på dig. Ta några djupa andetag. Gå ett varv runt kvarteret. Oavsett vad du gör så kommer ditt tillstånd att förändras. Prova!

Tips nr 3: Ta inte beslut som går emot dina egna önskade resultat. Ta reda på vad du VILL och fatta genomtänkta beslut som hjälper dig att uppnå dina önskade resultat. Risken är annars stor att du blir en del av någon annans agenda. De som når dit de vill är de som mycket tydligt har formulerat sina egna önskade resultat. Om du inte vet vart du ska är det svårt att hitta dit…

Sammanfattning: Bli medveten om när du tar beslut! I vilka sammanhang och med vilka människor?

Kontrollera ditt tillstånd! Om det inte är resursstarkt, byt tillstånd. Behöver du tid be om att få lämna besked senare.

Ta reda på vad du vill och se till att dina beslut leder dit.

Det här en av många kompetenser som kännetecknar det sunda ledarskapet oavsett om du leder dig själv eller andra.

Om du behöver hjälp med att lära dig ta beslut och ta reda på vad du egentligen vill så är Metacoaching en ypperlig metod. Om du behöver så kan du också få resurser att säga ja när du ska säga ja och säga nej när du ska säga nej. Det här sparar energi åt dig som du kan lägga på helt andra saker.

Välkommen!

 

 

Metacoaching är allt annat än rådgivning.

Många människor har föreställningar om hur en coach jobbar och vad vi egentligen gör som ofta stämmer väldigt dåligt med verkligheten. Det finns många missförstånd om vad coaching är och vad det inte är. Tänkte ta tillfället i akt och belysa detta från mitt metacoach-perspektiv.

Metacoaching.003

Först tänkte jag fokusera på vad metacoaching INTE är:

Rådgivare/konsult:

En Meta-coach är ingen rådgivare! En rådgivare har (förhoppningsvis) kunskaper inom ett område t ex stresshantering, skatteplanering, viktreduktion och det är inget fel med det men det har ingenting med professionell coaching att göra. Är du coach och jobbar på det här sättet skulle jag kalla dig för konsult.

Mentor:

En Meta-coach är ingen mentor! En mentor har själv gjort någon form av resa under sitt liv t ex varit chef eller säljare i många år och kan då utifrån sin upplevelse berätta: ”Så här gjorde jag!” Det kan naturligtvis vara mycket värdefullt men har ingenting med professionell coaching att göra. Är du coach och utgår från DINA upplevelser och erfarenheter så skulle jag kalla dig för mentor.

Lärare:

En Meta-coach är ingen lärare! En lärare verkar utifrån ett pedagogiskt intresse, viljan att vilja lära ut kunskaper. Det är också en viktig roll men har ingenting med professionell coaching att göra. Är du coach och drivs av att vilja lära din klient något så skulle jag kalla dig för lärare alternativt tränare.

Dessa tre roller kan däremot ingå i ett coachingsamtal men då är jag väldigt tydlig med när jag lämnar och återgår till min coachroll.

Vad som överhuvudtaget inte är förenligt med coaching så är det terapi. Ibland är det så att man behöver terapi för att förstå vad som har hänt eller för att ta sig ur ett sjukdomstillstånd. Coaching vänder sig till friska individer och är en utmanande process. Ibland behöver man terapi och då ska man naturligtvis välja det. Coaching är inte terapi!

Metacoaching är inte rådgivning, inte mentorskap, inte utbildning annat än under kortare stunder. Metacoaching är absolut inte terapi!

Då kan man ju undra VAD det är??!

Min uppgift är att hjälpa dig definiera ditt nuläge och ditt önskade läge och sen hjälpa dig att ta dig dit. Du ansvarar för VAD vi ska prata om och jag ansvarar för HUR vi pratar om det. Du är experten på dig, jag är experten på coaching. Ex: ditt nuläge består av att du är rädd för att misslyckas vilket hindrar dig från att nå dina önskade resultat. Ditt önskade läge är att bli av med den här rädslan. Att istället känna lugn och tillförsikt inför uppgifter.

Du har svaren, du har resurserna. Jag underlättar och stärker det du redan vet och har.

Metacoaching handlar mycket om att förändra referensramar om dig själv, om dina möjligheter och om omvärlden. Metacoaching inkluderar alla dina beteenden och sätt att vara. Vi ska inte ”ta bort” något men omstrukturera och ge nya betydelser och meningar.

Metacoaching handlar om att stänga gapet mellan att ”veta” och att ”göra”. Closing the knowing-doing gap. Få saker gjorda. Saker som är bra för dig och din omgivning.

Att känna något du redan vet… Att förkroppsliga kunskap och kompetens. Att coacha systemet sinne-kropp.

Att ta med dig utanför dina nuvarande tankeprocesser och ge dig resurser att tänka-känna på ett helt nytt sätt.

Att ge dig värdefull sensoriskt baserad feedback.

Att ställa metafrågor som lyfter dig högre och högre upp genom (som Michael Hall skulle ha sagt) ”The Matrix of your mind” och tar med dig till ställen av ditt tänkande som du aldrig besökt förut men som påverkar dig varje dag.

Att få dig att omstrukturera händelser och ge dem en helt ny betydelse.

Att få dig att känna dig full av de resurser som du redan har men som du ibland inte känner att du har; kraft, glädje, självkänsla, kärlek, motivation, fokus, beslutsamhet, drivkraft, inspiration, självledarskap, personlig styrka, initivativförmåga, proaktivitet, mod, energi, självförtroende….osv

Metacoaching är mirakel när ett gammalt tänkande transformeras i ett helt nytt och livet blir aldrig mer sig likt!

Låter det spännande? Boka ett möte så sätter vi igång!