Mästerlig kommunikation och ledarskap.

Den 26-28/8 kör vi nästa Coaching Essentials i Norrköping. För dig som vill utveckla det coachande förhållningssättet och samtidigt träna på och förbättra din kommunikation. Steg 1 i Meta-Coach utbildningen. Internationell certifiering.

Passar för ALLA som jobbar med människor eller som ibland umgås med människor. 3 sprängfyllda dagar!

Läs mer här: Coaching Essentials

Tid

Tid är en abstrakt tankekonstruktion. Tid kan inte bäras, tid kan inte sparas. Tid är som en flyktigt bekant vän eller fiende. Du kan ha för mycket tid och du kan ha för lite tid. Tiden är ogripbar. Men hjärnan måste hantera tiden annars skulle vi inte veta om vi gjort en sak eller om vi ska göra den, om det var något som hörde hemma i det förflutna eller i framtiden. Det finns många olika sätt att organisera sin tidslinje på och inget är mer rätt än något annat. Oftast skapar hjärnan en tidslinje av händelser genom olika rumsliga lägen. Har du ditt förflutna bakom dig eller framför dig i rummet?bild

Om du har ditt förflutna framför dig så är risken stor att det förflutna får för mycket uppmärksamhet, om du har framtiden bakom dig så kan det vara svårt att fokusera på nya resultat i framtiden. Det förflutna är verkligare än framtiden då det som har hänt har hänt medan framtiden är oviss och existerar bara i form av olika möjligheter. Tad Jones beskriver två huvudtyper av tidslinjer i sin bok ”The Basis of Personality”. Den första kallar han ”genom tid” (den anglo-europeiska typen av tid) där tidslinjen går från den ena sidan till den andra. Den andra typen kallas ”i tid” (den arabiska typen av tid) där tidslinjen går framifrån och bakåt så att en del (ofta det förflutna) finns bakom personen och är osynlig. Man måste vända på huvudet för att kunna se den. De här båda huvudtyperna förklarar till viss del varför det finns kulturella skillnader i t ex näringslivet när det gäller hur viktigt respektive oviktigt det är att ”hålla tiden”.

Människor med tidsuppfattningen ”genom tid” tänker sekventiellt på tid och känner ofta på sig vad klockan är. Det här är den härskande tidsuppfattningen i vår del av världen. Människor som däremot har tidsuppfattningen ”i tid” befinner sig i nuets ögonblick. De har inte fördelen av att ha det förflutna eller framtiden placerat framför sig, därför blir tidsfrister och kravet att hålla tider mindre viktigt. Den här modellen av tidsuppfattning är österländsk och vanligare i arabiska länder. De har den underbara förmågan att faktiskt oftast befinna sig i nuet vilket vi västerlänningar verkar ha problem med. Framtiden betraktas som en rad ”nu” och då blir det heller inte bråttom att göra något ”nu” för det kommer ju ett nytt. Det här är naturligtvis två olika generaliseringar men det kan vara bra att vara medveten om att våra hjärnor uppfattar tid på olika sätt och det kan ibland hindra samarbete och förståelse mellan människor.

Förutom den rent rumsliga tidsuppfattningen har våra hjärnor naturligtvis också en förmåga att fokusera på olika delar av vår tidslinje;

Dåtid: Vissa människor lever i dåtiden, ångrar det gjorda eller ogjorda. Ångrar det sagda eller osagda. Tänker på och ”är” i dåtiden. Att befinna sig för ofta i dåtiden kan vara deprimerande. Du kan ju de facto inte ändra det som skett hur mycket du vill. Det finns ingen (vad jag vet…) kraft som bestämmer vad du ska ge det som skett för betydelse. Tips om du ofta tänker på gamla oförrätter och tillkortakommanden: Du är meningsskapare i ditt liv och kan alltså ge dåtiden den mening som passar just dig. Så även om du inte kan ändra historien så har du den totala makten att ändra hur du ser på historien. Vad skulle dessa händelser kunna betyda?

Framtid: Vissa människor lever i framtiden. Oroar sig för det som ska hända, målar upp skräckscenarion som ofta aldrig slår in. Att oroa sig för framtiden skapar stress och tar energi. Tips om du ofta oroar dig för framtiden: Se på framtiden med tillförsikt, det har ju faktiskt ordnat sig hittills eller hur? Då kan framtiden istället bli en spännande plats där du målar upp dina kommande önskade resultat.

Nu: Sen har vi då det fantastiska nuet! Människor som har förmågan att leva i nuet är lugna. Om du är “här och nu” så har varken historien eller framtiden någon plats i ditt sinne. Du ser vad du ser, du hör vad du hör och du känner vad du känner. En sak som du kan vara alldeles säker på är att om du upplever ett halvtaskigt “nu” så kommer du, så fort du vänder ryggen till att hamna i ett helt nytt “nu” med nya möjligheter där du bestämmer vad du ska tänka och känna.

Coaching handlar om att expandera sitt tänkande och då även sitt tänkande kring tid. Så att när du själv vill och behöver kan ändra sätt att hantera och uppfatta tiden och bli en bättre självledare.

Vill du ha hjälp med det så når du mig här: 0768-211080 eller mejla.

Neurologiska spratt!

Har du någon gång helt plötsligt blivit förflyttad i tid och rum genom att bara känna en doft. Doften av Dates ”Pamela”… Du är åter 14,5 år och ikväll är det skoldisco och det är läskigt och spännande på en och samma gång. Du ser vad du såg då, ditt flickrum där väggarna tapetserats med planscher på Harpo och David Cassidy, du hör vad du hörde då en av listettorna från en kassettbandspelare. Du kände känslan av att trycka ner bandspelarens rewind-knapp för att lyssna en gång till. Minnet är oerhört detaljrikt, tydligt och drabbar dig som från ingenstans av att känna en doft.

date

Har du någon gång blivit ledsen när du hört en viss melodi, en melodi som spelades på din morfars begravning, plötsligt befinner du dig inte längre här och nu utan har förflyttats till begravningen och ser vad du såg, hör vad du hörde och känner vad du kände. Känslorna i ett sådant minne kan vara starka och åstadkomma tårar fast det var länge sen din morfar gick bort.

Har du upplevt oväntade känslor när du ser något på TV? En sekvens eller en viss bild som förflyttar dig till en annan plats, en annan tid när du upplevde något unikt för just dig. Något som skapade starka känslor och som skärpte dina sinnen och etsade fast bilden, ljuden och känslan, kanske även doften och smaken.

Det här bara hjärnans sätt att hjälpa oss navigera i världen. Om vi upplevt något som framkallat starka känslor i någon form så skapas neurologiska minnen. Hjärnan kommer sedan att känna igen något i det minnet som får oss att uppleva händelsen igen, lika starkt som kanske 20 år tidigare. Om minnet är obehagligt så kommer hjärnan försöka få oss att undvika situationen och minnet är positivt så kan vi vara kvar i minnet och njuta av det igen.

Det här är alltså vad sk triggers (ankare) gör för oss. Utan att vi bett om det så skapas det ständigt triggers, dessa är mer eller mindre användbara. Vissa triggers kan skapa ångest andra ren eufori. Vissa triggers skapades när vi var unga, oerfarna och utan möjlighet att hantera en viss situation. Dessa verkar kanske löjliga och obegripliga idag men likväl så kommer de att kunna innebära problem.

Vissa postiva triggers kan vi använda oftare istället för att förändra ett oönskat tillstånd i samband med t ex en prestation. Inom metacoaching använder vi, precis som elitidrottarna, en eller flera medvetna triggers för att skapa det bästa tillståndet för just dig. Det är alltså fullt möjligt att installera de ankare som just du behöver t ex mod, glädje, styrka, humor, fokusering etc. Du väljer!

Det är också möjligt att kollapsa negativa ankare som stör dig. Hjärnan behöver ny ”mjukvara” ibland som hjälper dig att nå dina önskade resultat. Vill du ta kontrollen över dina egna triggers, skapa nya eller ta bort en oönskad så ringer du såklart till mig.

0768-21 10 80 eller skickar ett mejl.

Välkommen!