5 sätt att minska oro.

Är du orolig? Är tanken på framtiden stressande och oviss? Har du en krypande känsla av rastlöshet. Skulle du säga att du är stressad? Svårt att koppla av? Svårt att ”bara vara”?
Oroar du dig för dina barn, ditt arbete eller dina relationer?
Detta inlägg är till dig!
Det är nämligen dags att fokusera på dig själv istället.
Vad får det för konsekvenser att undvika att göra något åt det här?

20140725-074137-27697792.jpg

Du har säkert lagt märke till att det går åt väldigt mycket energi att vara orolig. Energi som du skulle kunna använda till så mycket annat. När det rinner ut energi så är det otroligt viktigt att sova bra men ”sova bra” är inte heller din starka sida eller hur?
Att ”sova bra” betyder att sova med bra sömnkvalitet dvs tillräckligt mycket djupsömn för att ditt system (kropp-sinne) ska kunna regenereras.
Du är sällan ”här och nu” vilket innebär att du framstår som en frånvarande förälder, en självisk partner och en oengagerad medarbetare. Dags att sluta med det!
Här kommer 5 enkla förslag på hur du kan minska din oro. Med ”enkla” menar jag inte att de är enkla att genomföra det beror ju bara på din förmåga att leda dig själv, men det är INTE rocket science!

1. Kropp och sinne är två delar av samma system dvs du kan påverka din fysiologi genom de tankar du tänker och du kan påverka dina tankarberoende vad du gör med din fysiologi. Det är omöjligt att vara orolig och avslappnad SAMTIDIGT, det betyder att om du gör aktiviteter som gör att din spänningsnivå blir lägre så kommer du att bli mindre orolig. Förslag: fysisk träning som passar dig; hård eller lättare så länge du upplever dig själv som avslappnad efteråt.

2. Det andra förslaget är baserat på samma idé: Genom att påverka de tankar du tänker kan du förändra din fysiologi dvs minska känslan av rastlöshet och den krypnade känslan av att vara på väg någon annanstans. Börja med mental träning, typ NU! Den bästa bästa bästa investeringen du kan göra i dig själv och ditt eget mående. Lyssna på (och slappna av till) mental träning dagligen och du kan glädja dig åt många fördelar bl a bättre sömnkvalitet.

3. Worst case scenario. Vad är egentligen det värsta som kan hända? Ta ett rejält snack med dig själv och diskutera detta. Våra hjärnspöken är ofta otroligt korkade och har inga argument för all oro de orsakar. Ställ dem mot väggen!

4. Ta hjälp av det förflutna. Hur har det gått förut? Du har ju rett ut kniviga situationer förut eller hur? Vad är det som säger att du inte ska göra det nu? Absolut ingenting!

5. Prata med någon om din oro. Att bara få ur sig det som oroar dig kan göra underverk. Vissa hjärnspöken spricker när de kommer ut i dagsljus. Du hör själv hur du resonerar och kan då enklare förändra ditt tänkande. Om din oror hn adlar omrelationer så prata direkt medden det gäller. Ju förr desto bättre, det går inte att gissa vad du tänker och känner.

Behöver du professionell hjälp med att bli lyssnad på och motiverad så kontaktar du mig för oro är så extremt meningslöst. Lär av det här tibetanska ordspråket som jag tycker är så bra:

”Om du har ett problem som du vet att det finns en lösning på så är det ingen idé att oroa sig.
Om du har ett problem som du vet att det inte finns en lösning på så är det ingen idé att oroa sig.”

Önskar dig istället en rolig helg!

 

Med ögon känsliga för grönt

Det är grönt, väldigt grönt, i naturen just nu. Ta av dig solbrillorna och lägg märke till allt det gröna. Passa på att njuta av och ”tanka” grönt för vi vet ju alla att underbart är kort och vips är det gröna ett minne blott.

Den gröna färgen har olika symboliskt värde i olika kulturer: I den indiska yogiska traditionen står den gröna färgen för hjärtchakrat som i sin tur står för kärlek, medkänsla, förlåtelse, gemenskap och närhet till naturen.

Grön rehabilitering innebär att rehabilitering bedrivs i grön miljö dvs nära till naturen. När det gäller stressrelaterad ohälsa så är ofta den gröna rehabiliteringen mer framgångsrik än den gängse. Det finns något i naturen som är helande, kanske är den gröna färgen en del av framgången.

Enligt färgtillverkaren BASF så ökar andelen gröna bilar i världen, enligt dem en modig färg som symboliserar individualitet.

Inom inredningsfilosofin feng shui står grönt för utveckling, balans, ungdomlighet, växande, drömmar och pengar.

Den västerländska kulturen kopplar grönt till både avund och nybörjare.

Oavsett vad grönt betyder för dig så är det nu du ska ”tanka” grönt om du är en av dem som njuter av det. Vill du inte gå ut nu så kan du uppleva det inom dig själv med hjälp av den här sången:

Med ögon känsliga för grönt

Trevlig sommarhelg!

Orkar du tänka i 60 minuter?

Handen på hjärtat, bibeln eller mormors grav, hur många timmar ägnar du åt din personliga utveckling per vecka? Hur många minuter? Är det ens några sekunder? Jag utmanar dig att ägna 1 (en) timma = 60 minuter åt det någon gång under din semester eller annan ledig tid i sommar. Visst säger du, lätt som en plätt, hur svårt kan det va? Ett halvt avsnitt av ”Morden i Midsomer”, 67 % av en VM-semifinalmatch mellan Argentina och Holland, ett ”Allsång på Skansen” osv. Ja det visar sig att det inte är helt enkelt att stänga av resten av livet och välja att tänka och reflektera över sig själv. Kan till och med vara både obekvämt och skrämmande. Gissar att max 1 % av dem som läser detta kommer att göra det. Prove me wrong! Bättre att sopa problemen under mattan tänker en del, men naturligtvis inte du! 

bild

 

Ok! Du har alltså avsatt 60 minuter där du är helt ostörd? Du befinner dig kanske på en speciell plats, i en rofylld miljö utan mobil och dator. Du har endast dig själv som sällskap samt papper, penna och en klocka? Bra! Let’s go!

0-2 minuter: Vad vill du ha uppnått när dessa 60 minuter är slut? Ex: ”Jag vill ha en handlingsplan inför hösten.” eller ”Jag vill veta mer om mina livsmål” eller ”Jag ska ha tagit ett beslut om…” Ibland är detta inte helt lätt och då räcker det utmärkt med ”Jag vill veta mer om mig själv.” Skriv ner ditt önskade resultat så konkret som möjligt.

2-15 minuter: Beskriv ditt nuläge för dig själv, vad tycker du egentligen om de olika delarna i ditt liv; relationer, jobb, stressnivå, sömn, hälsa, livsstil, självkänsla osv. Gör en skattning, hur nöjd är du med de viktigaste delarna i ditt liv just nu? Skala 0-10. Du kommer då klart att se vilken del som nu är mest missnöjd med eller som kostar mest energi och som du vill förändra.

16-35 minuter: Vilka resurser har du? Vilka interna resurser har du dvs vilka personliga egenskaper och styrkor har du som kommer att hjälpa dig med förändringen? Har du gjort något liknande förut? Vilka externa resurser har du dvs vilka yttre faktorer har du tillgång till (eller kan få tillgång till) som kommer att hjälpa dig? T ex vänner, pengar, utbildningar, böcker, Skriv ner samtliga interna och externa resurser! Ställ också den viktiga frågan: Vad hindrar dig från att göra det där du vill/behöver göra? Är dina hinder bara hjärnspöken eller är de reella hinder. Vad behöver du göra för att komma förbi dem? Skriv!

36-45 minuter: Varför är det viktigt för dig att göra den här förändringen? Skriv ner svaret! Och varför är det viktigt (svaret du nyss skrev ner)? Skriv ner svaret! Och varför är det viktigt (svaret du alldeles nyss skrev ner)? Skriv ner svaret! Nu vet du hur otroligt viktigt det här är eller hur? Vad tänker du om att du nu faktiskt förstår det?? Hur känns det? Skriv!!!

45-55 minuter: Sammanfatta vad du vill göra nu! Hur ska du göra det? Skriv ner en handlingsplan, prioriteringslista, ett beslut eller vad som passar bäst. Med hjälp av vad? När ska det vara klart? Hur kommer det att kännas när det är klart? Vad kommer du få se? Vad kommer du att få höra? Är det här bra för dig och för din omgivning?

55-60 minuter: Tacka dig själv! Du har just ägnat dig åt 55 minuters tänkande som kan förändra ditt liv och din framtid! Njut av tanken på det! Slappna av och känn den tillförsikt du förtjänar. Snyggt jobbat!

Vill du ha hjälp att göra detta så guidar jag dig sjävklart!

Ring 0768-211080 eller mejla!

Vad mentalt starka personer väljer att göra.

Vad kännetecknar mental styrka? Hur kan man mäta mental styrka? Vad är definitionen på mental styrka? Mentalt starka personer har förmågan att leda sig själva dit de vill. De besitter förmågan att optimera sina tankestrategier utan att bli påverkade av oväsentligheter. De kan använda sina mentala resurser på ett sätt som leder dem till sina önskade resultat. Det här inlägget är inspirerat av en artikel i tidningen Forbes Magazine men sett genom mina Meta-Coach-glasögon. Man kan alltså genom att identifiera ett visst beteende också förutsäga den mentala styrkan. Vill du vara mentalt stark tänk/gör så här:

bild_2

 

1. Ta ansvar för ditt agerande och dina resultat! Tyck inte synd om dig själv. Inse att livet inte alltid är rättvist. Var tacksam för vad du lär dig av dina tillkortakommanden.

2. Behåll din kraft! Hindra andra från påverka dig negativt. Du kontrollerar dina beteenden och dina känslor. Du är stark nog att påverka hur du ska reagera.

3. Välkomna förändringar och utmaningar! Det värsta som kan hända är stagnation. En miljö fylld med förändringar, ja t o m osäkerhet kan locka ut det bästa av en mentalt stark person.

4. Slösa inte energi på saker du inte kan kontrollera! Mentalt starka personer klagar oftast inte på trafikproblem, försvunnet bagage eller andra människor, de förstår att alla dessa faktorer är utom deras kontroll.

5. Sluta att tillfredsställa andras behov! Det finns människor som gör allt för att tillfredsställa andras behov. Det finns också människor som tvärtom gör allt..just tvärtom för att visa sin ”mentala styrka” (baraföratt). Mentalt starka personer strävar efter att vara snälla och rättvisa och tillfredsställer andra när så är lämpligt men är heller inte rädda för att göra sin röst hörd. Någon kan bli upprörd men det har de inga problem att hantera.

6. Våga ta kalkylerade risker! Det betyder inte att kasta sig in i dumdristigheter. En mentalt stark person kan väga fördelar och nackdelar mot varandra och förstå potentialen och också värsta tänkbara scenario.

7. Lev i nuet och i framtiden! Det är styrka att acceptera det som hänt i historien och också ha förmågan att dra slutsatser och lärdomar av tidigare misstag, men mentalt starka personer undviker att låta deras energi infekteras av tidigare besvikelser. Lägg istället energin på att skapa ett optimalt nu och en optimal framtid.

8. Undvik att göra om samma misstag! Att göra samma sak gång på gång och förvänta sig ett nytt resultat är inte vad mentalt starka personer sysslar med. Ta istället fullt ansvar för ditt tidigare beteende och var villig att lära dig av dina misstag. Det finns forskning som visar att förmågan att reflektera över sig själv och sina beteenden på ett konstruktivt sätt är en av de viktigaste förmågorna som framgångsrika ledare och entreprenörer har.

9. Unna andra att lyckas! Det krävs mental styrka för att känna genuin glädje när andra lyckas och det är en förmåga som mentalt starka personer har. Att bli avundsjuk eller bitter när andra lyckas har inget med mental styrka att göra. Arbeta istället hårt för din egen framgång utan att ta genvägar.

10. Ge aldrig upp efter ett misslyckande! Varje misslyckande ger dig en chans till förbättring. Mentalt starka personer är villiga att misslyckas gång på gång så länge lärdomarna från varje ”misslyckande” för dem närmare deras önskade resultat.

11. Njut av ensamheten! Mentalt starka personer njuter av och värdesätter egentid. De använder egentiden till reflektion, planering och till att vara produktiva, och de är inte beroende av andra för att känna sig väl till mods. De kan vara lyckliga tillsammans med andra och de kan också vara lyckliga när de är ensamma.

12. Världen är inte skyldig dig någonting! Mentalt starka personer räknar inte med att ”få” något från omvärlden, de förbereder sig på att arbeta och lyckas på egna meriter.

13. Lär dig att vänta på resultat! Oavsett om det handlar om din hälsa, träning, kost eller något helt annat så måste du acceptera att det finns en transportsträcka fram till ditt önskade resultat. Mentalt starka personer är uthålliga och förstår att verkliga förändringar kräver tid.

Är du mentalt stark? Finns delar i den här listan som du vill ha mer av? Jag kan hjälpa dig! Boka ett förutsättningslöst möte så pratar vi om saken. 0768-211080 eller mejla