Skapa lycka!

Vill du vara lycklig? Vill du känna dig tillfreds och trygg? Vill du skapa och nå hållbara resultat? Vill du njuta av livet? Här kommer 10 sätt att bli lyckligare, dvs människor som upplever sig själv som lyckliga har ofta dessa beteenden. Så om du vill njuta mer och känna dig mer lycklig så kan det här ge en hint om vad du behöver göra:

bild_2

1. Fokusera på det som är bra i livet och åtgärda det som är mindre bra. Att klaga på det du är missnöjd med kommer inte att lösa problemen. Vänd fokus mot en lösning och välj att se dina omständigheter genom positiva glasögon. Livet är inte rättvist alla gånger men du har möjligheten att välja att se saker och ting från den ljusa sidan.

2. Gör aktiviteter som bygger på riktiga upplevelser; läs en bok, gå en skogspromenad, drick en kopp kaffe, träffa riktiga människor. Gör saker som bygger på något annat än konsumtion.

3. Drick måttligt med alkohol. För mycket alkohol leder ofta till inproduktivitet, fel kost och för lite motion dvs även alkoholen påverkar vårt omdöme och vår psykiska hälsa. Använder du alkohol som ett sätt att hantera stress så är det definitivt dags att tänka om.

4. Var lycklig nu! Vänta inte på att bli lycklig, Inte sen när utbildningen är klar eller sen när du gått ner 10 kg eller sen när du fått det nya jobbet. Livet pågår nu! Inte sen!

5. Ät bra mat. Fel sammansatt kost är i sig en källa till depressiva tankar och beteenden. Kropp och sinne är två delar av samma system och du mår som du äter.

6. Tala om idéer snarare än andra människor. Att ständigt fokusera på vad andra gör eller inte gör, hur andra ser ut, hur andra lever sina liv osv gör dig inte lycklig. Tvärtom! Fokusera istället på idéer och tankar. Tänk nya tankar om din framtid och om dig själv.

7. Tyck om ditt jobb! Om du vantrivs på ditt jobb så gör något åt det. Be att få byta arbetsuppgifter, sök dig till en helt ny bransch eller arbetsplats. Det finns inget som kan hålla dig kvar förutom du själv.

8. Tyck om din familjesituation! Är du inte nöjd med dina relationer så gör något åt dem. Våga leva precis som just du vill.

9. Låt andra ta ansvar för sina tankar och känslor. Sluta tankeläs! Du kan faktiskt inte veta vad en annan person tänker. Du kan faktiskt inte veta vad en annan person känner! Inse det!

10. Sätt upp tydliga önskade resultat för dig själv. Bli inte en del av någon annans agenda. Livet är ingen generalrepetition. Livet är här och nu! Ta tag i det!

Ja det blev ord och inga visor, snarare än tips från coachen idag… Alla ovanstående punkter ligger inom din kontroll även om du just idag väljer att inte se det så. Behöver du hjälp med att bli lyckligare så ringer du till mig. Den enda som kan hindra dig från att göra det är du.

0768-21 10 80

 

Trevlig helg!

Tid

Tid är en abstrakt tankekonstruktion. Tid kan inte bäras, tid kan inte sparas. Tid är som en flyktigt bekant vän eller fiende. Du kan ha för mycket tid och du kan ha för lite tid. Tiden är ogripbar. Men hjärnan måste hantera tiden annars skulle vi inte veta om vi gjort en sak eller om vi ska göra den, om det var något som hörde hemma i det förflutna eller i framtiden. Det finns många olika sätt att organisera sin tidslinje på och inget är mer rätt än något annat. Oftast skapar hjärnan en tidslinje av händelser genom olika rumsliga lägen. Har du ditt förflutna bakom dig eller framför dig i rummet?

bild

Om du har ditt förflutna framför dig så är risken stor att det förflutna får för mycket uppmärksamhet, om du har framtiden bakom dig så kan det vara svårt att fokusera på nya resultat i framtiden. Det förflutna är verkligare än framtiden då det som har hänt har hänt medan framtiden är oviss och existerar bara i form av olika möjligheter. Tad Jones beskriver två huvudtyper av tidslinjer i sin bok ”The Basis of Personality”. Den första kallar han ”genom tid” (den anglo-europeiska typen av tid) där tidslinjen går från den ena sidan till den andra. Den andra typen kallas ”i tid” (den arabiska typen av tid) där tidslinjen går framifrån och bakåt så att en del (ofta det förflutna) finns bakom personen och är osynlig. Man måste vända på huvudet för att kunna se den. De här båda huvudtyperna förklarar till viss del varför det finns kulturella skillnader i t ex näringslivet när det gäller hur viktigt respektive oviktigt det är att ”hålla tiden”.

Människor med tidsuppfattningen ”genom tid” tänker sekventiellt på tid och känner ofta på sig vad klockan är. Det här är den härskande tidsuppfattningen i vår del av världen. Människor som däremot har tidsuppfattningen ”i tid” befinner sig i nuets ögonblick. De har inte fördelen av att ha det förflutna eller framtiden placerat framför sig, därför blir tidsfrister och kravet att hålla tider mindre viktigt. Den här modellen av tidsuppfattning är österländsk och vanligare i arabiska länder. De har den underbara förmågan att faktiskt oftast befinna sig i nuet vilket vi västerlänningar verkar ha problem med. Framtiden betraktas som en rad ”nu” och då blir det heller inte bråttom att göra något ”nu” för det kommer ju ett nytt. Det här är naturligtvis två olika generaliseringar men det kan vara bra att vara medveten om att våra hjärnor uppfattar tid på olika sätt och det kan ibland hindra samarbete och förståelse mellan människor.

Förutom den rent rumsliga tidsuppfattningen har våra hjärnor naturligtvis också en förmåga att fokusera på olika delar av vår tidslinje;

Dåtid: Vissa människor lever i dåtiden, ångrar det gjorda eller ogjorda. Ångrar det sagda eller osagda. Tänker på och ”är” i dåtiden. Att befinna sig för ofta i dåtiden kan vara deprimerande. Du kan ju de facto inte ändra det som skett hur mycket du vill. Det finns ingen (vad jag vet…) kraft som bestämmer vad du ska ge det som skett för betydelse. Tips om du ofta tänker på gamla oförrätter och tillkortakommanden: Du är meningsskapare i ditt liv och kan alltså ge dåtiden den mening som passar just dig. Så även om du inte kan ändra historien så har du den totala makten att ändra hur du ser på historien. Vad skulle dessa händelser kunna betyda?

Framtid: Vissa människor lever i framtiden. Oroar sig för det som ska hända, målar upp skräckscenarion som ofta aldrig slår in. Att oroa sig för framtiden skapar stress och tar energi. Tips om du ofta oroar dig för framtiden: Se på framtiden med tillförsikt, det har ju faktiskt ordnat sig hittills eller hur? Då kan framtiden istället bli en spännande plats där du målar upp dina kommande önskade resultat.

Nu: Sen har vi då det fantastiska nuet! Människor som har förmågan att leva i nuet är lugna. Om du är “här och nu” så har varken historien eller framtiden någon plats i ditt sinne. Du ser vad du ser, du hör vad du hör och du känner vad du känner. En sak som du kan vara alldeles säker på är att om du upplever ett halvtaskigt “nu” så kommer du, så fort du vänder ryggen till att hamna i ett helt nytt “nu” med nya möjligheter där du bestämmer vad du ska tänka och känna.

Coaching handlar om att expandera sitt tänkande och då även sitt tänkande kring tid. Så att när du själv vill och behöver kan ändra sätt att hantera och uppfatta tiden och bli en bättre självledare.

Vill du ha hjälp med det så når du mig här: 0768-211080 eller mejla.

10 tips för dig som inte kommer vidare.

1. Du väntar på ”rätt” tillfälle. Du tror att det perfekta tillfället finns, det gör det inte! Det som hindrar dig från att börja agera är kanske bara en känsla av osäkerhet. Men det blir inte mer säkert för att du väntar. Det näst perfekta tillfället är IDAG! Börja!

IMG_4642

2. Du kan inte släppa tidigare nederlag. Du ägnar tid och energi åt att slå på dig själv för dina tidigare misslyckanden. Ditt fokus har då hamnat helt fel! Se dina tidigare erfarenheter som viktiga lärdomar istället. Utan dessa skulle du inte veta eller kunna det du vet idag.

3. Du är perfektionist. Alltid. Visst kan det vara bra att göra saker och ting ordentligt och noggrant men när perfektionismen går ut över din förmåga att agera så har det gått för långt. Om du hindrar dig själv från att få saker gjorda pga du kräver perfektion så är det dags att tänka om. Vad är viktigast? Att det blir perfekt eller att det blir av?

4. Du tar inte ansvar. Ett antal händelser och egna beslut på din livsresa har tagit dig dit du är idag. Om du väljer att skylla dina nuvarande resultat på andra eller omvärlden så går du miste om chansen att faktiskt förbättra din situation. Allt som händer är inte ditt ”fel” men det är ditt ”ansvar”. Sluta försöka förändra det omöjliga, dvs historien, fokusera istället på att förändra framtiden genom att ta ansvar för den.

5. Du är en bakåtsträvare. Du har kanske svårt att ta till dig nya idéer och perspektiv? Du blir stressad av ny teknik och nya tankesätt. Sorry, det är ingen bra väg för den som vill utvecklas och komma vidare. Lär dig istället så mycket att du behärskar det nya så kommer det inte längre att stressa dig utan ge dig verktyg för förändring. Lyssna på människor ur andra samhällsklasser än din egen, umgås med människor i olika åldrar. Var nyfiken!

6. Du förväntar dig att det ska vara enkelt. Framgång är ingen slump och den som jobbar hårdast har mest tur. Det finns inga lätta mål, om det vore lätt skulle du inte känna att du sitter fast. Utmana dig själv!

7. Du bryr dig för mycket om vad andra tänker och tycker. Du har en inre dialog ”from hell”. Du tror att andra fördömer och nedvärderar dig, du tror att andra har åsikter om dig och dina prestationer, du lägger så stor vikt vid detta att du blir handlingsförlamad. Sanningen är att ”andra” fokuserar lika mycket på sig själva som du gör, de har alltså inte ens tid att fokusera på dig. Strunta i vad andra eventuellt tycker och tänker. Det är ditt liv!

8. Du umgås med fel personer. Du låter ett antal energislukande, negativa människor förgifta ditt sinne och uppta din tid. Inte ok! Rensa i röran…

9. Du lägger för lite tid på att hjälpa andra. Att hjälpa andra är snabbaste vägen till att själv få fart på sin egen utveckling. När du väljer att fokusera på andras problem istället för på dina egna svårigheter så öppnas möjligheter för dig att känna mening och tacksamhet. Testa!

10. Du gör samma saker om och om igen och förväntar dig ett nytt resultat. Det här är ett märkligt beteende som vi människor ibland ägnar oss åt. Vi orkar/vill/förmår inte att förändra oss själva och fortsätter därför att göra om samma ”misstag” i tron att vi ska få ett annat resultat. Glöm det! Gör något annat än vad du brukar! Jag lovar att du kommer att få ett helt nytt resultat!

Behöver du hjälp med något av detta så kontaktar du mig.

Det kan bli lätt, det kan bli svårt och det blir garanterat intressant. 

0768-21 10 80

Trevlig helg!