Mät stressen! Tjäna pengar och hälsa!

Varannan arbetsplats saknar en plan för att förebygga stress bland de anställda. Det visar nya siffror från Arbetsmiljöverket som har granskat 1600 arbetsplatser. Ohälsan inom området ökar och det är allvarligt att man inte jobbar mer med att förebygga arbetsrelaterad stress. Efter 1600 inspektioner kan man konstatera att hälften av arbetsplatserna inte lever upp till kraven på att jobba förebyggande mot arbetsrelaterad stress.

Break-point-cord_2

När det gäller den psykosociala arbetsmiljön så är arbetsgivaren skyldig att undersöka risken för stress och åtgärda eventuella brister och följa upp åtgärderna. Det största anledningen till att detta inte görs är förmodligen okunskap…

Företagen uttrycker att det är svårt att veta hur och på vilket sätt man ska jobba med frågan och det är skrämmande att läsa om denna okunskap då stressrelaterad ohälsa ofta leder till långa sjukskrivningar och stort ekonomiskt och personligt lidande både för företaget och den enskilde.

Men det är ingen skillnad mellan detta område och andra riskområden i arbetsmiljön. Det handlar om att förutse risker och undanröja dem. Det finns bra vägar att på ett strukturerat sätt mäta, åtgärda och följa upp den psykosociala arbetsmiljön och samtidigt skapa friskdagar och lägre sjukfrånvaro för medarbetarna! Du kan över tid göra mätningar av den psykosociala arbetsmiljön på individnivå, avdelningsnivå eller företagsnivå. Du kan hitta riskområden, medarbetare som är i riskzonen, chefer som behöver mer kunskap och utbildning, du kan hitta ohälsosamma förhållanden som är omöjliga att upptäcka utan att göra den här mätningen.

Är du lika förvirrad som 800 av dem som blev inspekterade av Arbetsmiljöverket? Det behöver du inte vara! Om du hade ett verktyg för att förutse, förhindra och åtgärda stressrelaterad ohälsa, skulle du inte använda det då?

PASS-profilen är ett jättebra verktyg för att mäta och åtgärda stressnivån på en arbetsplats. Varje individ svarar på ett antal frågor som belyser stressfaktorer i livet och i arbetslivet. I varje enkät ingår ett coachingssamtal där resultatet återkopplas på individnivå. Närmsta chef får ta del av ett medelvärde av det totala antalet svar på avdelningen. Mätningen visar på förbättrings- och riskområden och kan användas för att åtgärda skadliga förhållanden. Efter åtgärd kan mätningen med fördel göras om för att på så sätt följa upp att åtgärderna fått önskad effekt.

Skulle det inte vara ganska nice att med gott samvete kunna säga att ”vi mäter den psykosociala arbetsmiljön och genomför åtgärder och följer upp”?

I framtiden kommer de bästa medarbetarna att välja ansvarstagande och medvetna företag som sina arbetsplatser. En sjukskriven medarbetare kostar i snitt 10 % av sin månadslön… PER DAG! Så det här handlar inte bara om tuffa krav från Arbetsmiljöverket utan faktiskt om lönsamheten i bolaget. Det finns otroligt mycket att tjäna.

Friskbolaget har licens för att utföra PASS-profilen som är det mest vetenskapliga sättet att mäta stress på en arbetsplats. Med PASS-profilen kan du ta ansvar för och mäta kvaliteten på den psykosociala arbetsmiljön över tid.

Om tycker det här låter intressant så ska du kontakta oss!

0768-21 10 80 

 

10 tips om hur du utvecklar en riktigt usel självkänsla!

  • Stäng av kommunikationen mellan ditt sinne och din kropp. Lyssna absolut inte på kroppens signaler. Sluta tramsa om magkatarr, ont i nacke och axlar, sömnproblem. Skärp dig! 
  • Ta ansvar för vad andra känner och tänker. Tänk på hur egoistisk du är när du sätter dig själv främst någon enstaka gång. Sluta genast med det! Vad andra tänker och känner är mycket viktigare.

IMG_5541

  • Tro inte att du är värd något! Vad alla andra tycker är det viktigaste för dig. Det är det som ska guida dig genom livet. Fundera mycket på vilka krav från omgivningen som du har misslyckats med att uppfylla. Passa sedan på att älta det ordentligt.
  • Säg JA när du menar NEJ! Sluta att bry dig om dina egna behov. Du är till för att andra ska få ett bra liv. Du är bara en del i deras planer och agendor. Acceptera det!
  • Sluta drömma! Det är ändå ingen idé eller hur? Varför ödsla energi och kraft på att fundera ut vad du egentligen vill? Helt meningslöst! Låt t ex din arbetsgivare, partner eller barn bestämma det åt dig.
  • Pressa dig själv hårdare. Du borde nog kunna prestera lite mer…
  • Sov inte så mycket. Undvik att bli utvilad. Ett trött sinne tar beslut som gynnar din självdestruktivitet. Avstå från all form av mental träning.
  • Njut inte av livet! Skapa istället, utifrån andras önskemål, rutiner som är riktigt plågsamma för dig.
  • Ha inte för roligt, utsätt dig gärna för tråkiga eller meningslösa sammanhang.
  • Blanda gärna ihop ditt värde som människa med dina prestationer. Det är snabbaste vägen till en riktigt dålig självkänsla!

Följ dessa råd och jag garanterar en mycket sämre självkänsla och ett allmänt sämre hälsotillstånd.

Lycka till!

PS. Har du redan testat något eller flera av ovanstående råd och vill ha ett annat liv så kontaktar du mig!

Mejla eller ring 0768-211080