Självledarskap är nyckeln!

Har du någon gång funderat på vad det är som gör att vissa chefer är bättre än andra? Vilka strategier är annorlunda? I min värld handlar det i stor utsträckning om förmågan att kunna leda sig själv för att sedan kunna leda andra. Om du som ledare inte kan hantera dina egna tillstånd hur ska du då kunna påverka dina medarbetares tillstånd?

IMG_0622

Om du som ledare inte har undersökt din egna värderingar, hur ska du då kunna påverka någon annans? Om du som ledare inte vet varför du gör det där du gör, hur ska du då kunna hjälpa någon annan att hitta sina starka intentioner. Om du som ledare inte besitter en genuin stark självkänsla , hur ska du då kunna vara en stark förebild och en rättvis beslutsfattare? Om du som ledare har ”issues” som handlar om din egen upplevelse av begränsningar och tillkortakommanden hur ska du då kunna vara en inspiratör och entusiasmera dina medarbetare?

Om du inte känner till dina egna drivkrafter kanske de går ut över dina anställda? Du kommer alltid att påverka människor i din närhet är du dessutom ledare kommer du att på ett genomgripande sätt påverka dina medarbetare. Till det bättre…eller till det sämre. Du har enormt ansvar när du axlar chefsrollen. Är du beredd att ta fullständigt ansvar för din förmåga att leda dig själv så kommer du att bli en strålande ledare, om inte kommer dina medarbetare att få betala med sin hälsa och företaget kommer att få betala i sänkt lönsamhet.

Om du är förälder och inte har förmågan att vara ditt bästa jag så drabbas dina barn. Om du inte kan hantera din frustration eller din stress så kommer du inte vara en attraktiv partner eller en god vän.

Du har alla möjligheter att påverka din omgivning till det bättre!

Om du behöver verktyg för att ta kommandot över dig själv så tveka inte att kontakta mig.

0768-211080 eller mejla

Din hälsa.

Hur hanterar du din hälsa? Är det något som du behöver hantera? Om ja, i så fall hur?

Hur viktigt är det att vara frisk för dig? När man först tänker på den frågan så är ju det självklara svaret att det är viktigt, kanske till och med mycket viktigt. Men även om du tänker att din hälsa är viktig eller mycket viktig så kanske du trots detta inte beter dig som så. Du kanske inte äter den mat du egentligen vet är bra för dig, du kanske inte rör på dig så mycket och ofta som du vet är bra för dig, du kanske inte sätter gränser för ditt engagemang och därför drabbas av olika typer av stressymptom? Hur kommer sig då detta? Du värderar din hälsa MEN du beter dig inte alltid som om du värderar din hälsa!

 

IMG_0628

 

Hypotes nr 1: Du har inte formulerat några tydliga önskade resultat. Om du inte vet vart du ska är det svårt att hitta dit. Det finns inga lata människor, det finns bara människor med dåligt formulerade mål.

Lösning: Exakt vad vill du uppnå? Vad betyder hälsa för just dig? Är du värd den här förändringen? Varför är den viktig? Hur påverkar förändringen de som finns runt omkring dig? Skapa minnesbilder av framtiden så din hjärna kan njuta av, uppleva och drivas av dessa minnesbilder. Vad kommer du att få se? Vad kommer du att få höra? Vad kommer du att känna?

Hypotes nr 2: Du värderar andra företeelser ännu högre! Visst ”hälsa” finns med på listan av viktiga värderingar hos dig men ”att vila” och ”att njuta” har hamnat högre upp. Det får till följd att de hälsoinvesteringar som du vill göra inte blir gjorda för att annat hos dig värderas högre.

Lösning: Utforska din värderingar och kontrollera att de stämmer med dina önskade resultat.

Hypotes nr 3: Du har föreställningar om vem du är och vem du blir om du skulle börja motionera eller äta annorlunda. Du kanske (privat och hemligt) fördömt människor som ägnar sig åt detta? Kallat dem för hurtbullar eller fanatiker? Detta för att distansera dig från dessa aktiviteter som du ändå inte ”orkar” börja med. Det blir svårt för dig att i din inre dialog själv börja kalla dig för motionär eller hälsosam, allt enligt den tillsynes ologiska logiken i din hjärna.

Lösning: Bestäm dig för dina önskade resultat och utgå ifrån dessa när du ska bestämma vem du vill vara och vem du vill bli. Vem behöver du vara för att nå dina önskade resultat?

Hypotes nr 4: Du drivs av metaprogrammet ”REAKTIV” dvs du motiveras av att analysera, vänta och se. Om du i dagsläget inte upplever att du lider av att inte vara hälsosam så har du heller ingen motivation att i förväg göra något åt det dvs vara ”PROAKTIV” Så länge du upplever att du ”känner dig frisk” så kommer din motivation att vara låg. Även om du inte har en aning om hur FRISK du skulle känna dig om du tog tag i det här NU!

Lösning: Ta ett snack med din hjärna om att även om den gärna vill vänta och se…. så kan det få till följd att du inte når dina önskade resultat, dvs du blir sjuk. Träna på och utmana dig själv att expandera det här tänkandet så att du kan vara mer proaktiv. Det har du nytta av i alla aspekter av livet.

Det finns fler hypoteser och varje individ behöver sin lösning det är därför metacoaching är helt individuellt anpassat. Du tänker inte som någon annan därför behöver dina begränsningar behandlas på ett unikt sätt för just dig. Hos mig finns inga universallösningar, utan du får en unik skräddarsydd lösning för just ditt tänkande.

Inte nog med det, du kommer att tänka ut det helt själv.

Självkänsla är ovillkorlig.

Vårdguiden 1177.se definierar självkänsla så här: ”Med självkänsla menas att man känner att man har ett eget värde utan prestationer, titlar, yrke eller ekonomi. Man litar på sitt eget omdöme och måste inte ha bekräftelse från andra för att känna att man duger.”

Det är alltså en bedömning av dig själv och en inställning till ditt eget jag. Självkänsla omfattar föreställningar (till exempel ”Jag är inkompetent”, ”Jag är ovärdig”, ” Jag är bra”) och känslor om hur du känner för dig själv.

IMG_5565

 

Dessa beteenden och inställningar tyder på att du har en stark självkänsla:

 • Känner dig okej även om inte allt är perfekt.
 • Känner att du har rätt att synas och höras.
 • Kan göra bort dig ibland och skratta åt det.
 • Accepterar att du inte är omtyckt av alla
 • Kan sätta gränser.
 • Känner att du har rätt att säga både ja och nej.
 • Kan be om hjälp.
 • Känner att du är värd att må bra.
 • Gör saker som får dig att må bra.
 • Törs prova nya saker och nya situationer.
 • Vågar misslyckas.
 • Står för den du är, hur du ser ut och det du tycker.
 • Kan erkänna misstag och be om förlåtelse.
 • Kan belöna och berömma dig själv.
 • Tycker om dig själv.

Dessa beteenden och inställningar tyder på att du har en svag sjävkänsla:

 • Tycker inte att du är värd något.
 • Utsätter dig för situationer som inte är bra för dig.
 • Tror inte att du är omtyckt av andra.
 • Törs inte säga vad du tycker.
 • Bedömer andra personer som bättre än du.
 • Undviker att prova nya saker.
 • Är kritisk mot andra för att dölja din osäkerhet.
 • Har svårt att stå i centrum.
 • Har svårt att be om förlåtelse.
 • Ser ett misslyckande som en katastrof.
 • Har svårt att att emot komplimanger
 • Låter andra styra och planera ditt liv.

Det väldigt vanligt att blanda samman dina prestationer med ditt egenvärde. Då skapas något som kallas ”prestationsbaserad självkänsla” och som är en mycket skadlig form av självbedrägeri.

Att låta nivån på dina prestationer definiera ditt värde som människa skapar ingenting annat än stress och får dig lyssna mer på andra än på dig själv. Det här kan leda till riktigt obehaglig ohälsa på sikt och nästintill samtliga av mina klienter som kommer till mig pga av stressproblematik har en självkänsla som är baserad på prestationer.

Självkänslan har absolut ingenting att göra med vad du lyckas åstadkomma i livet. Vi har alla ett ovillkorligt människovärde som är konstant oavsett prestation. Självkänslan uppkommer inuti i dig själv. Det är en utvärdering av din känsla för dig själv. Ditt värde som människa i dina egna ögon. Självkänslan är inte beroende av yttre omständigheter.

Som barn, lär vi oss tyvärr ofta att vår självkänsla är villkorad och baserad på en rad olika företeelser. Ofta bestäms vårt värde av våra föräldrar, vår kultur och vårt samhälle. Där viktiga parametrar är utseende, pengar, fysik, intelligens, utbildning eller status. De som ser självkänsla som villkorlig kommer ständigt att behöva jämföra sig med andra för att kunna uppleva sin egen känsla av att vara värdefull.

Behöver du hjälp med att byta ut din nuvarande självbild och din känsla för dig själv till en som tjänar dig och ditt liv bättre så kontaktar du mig.

0768-21 10 80 eller mejla

 

Acceptera mera!

Att försöka motverka och förneka vad som hänt tidigare i ditt liv är ju näst intill korkat men trots det så ägnar människor ÅR av sina liv åt att försöka göra just detta. Med den envises uthållighet, med ett krampartat förhållningssätt och med ett outgrundligt hopp om att det faktiskt kanske går att förändra historien. Ledsen att behöva göra er besvikna: Det gör det inte.

IMG_5560

Det som har hänt, har hänt.

Att fortsätta älta, anklaga, hata och bli bitter leder inte till något annat än att du försätter dig i ett offerläge där du lätt kan fastna. Den upplevda fördelen med att se sig själv som ett offer för omständigheterna är att du slipper att ta ansvar själv. Ansvar för din del i det som hänt men framförallt ditt ansvar för vad som ska hända nu och i framtiden.

Att leva sitt liv i dåtid genom att älta och förebrå leder bara ner i ett svart hål. Du har bara en möjlig väg och det är att acceptera det som hänt. Att acceptera det som hänt i det förflutna, ett beslut, en erfarenhet eller helt enkelt de kort som du tilldelats i livet. De omständigheter som tagit dig dit du är idag.

En mycket viktig del i att utvecklas som människa är förmågan att faktiskt kunna acceptera dig själv och den du är. Både dina mörka och ljusa sidor, att acceptera att du är helt ok. När vi väljer att inte acceptera oss själva så kommer det vi inte kan acceptera hos oss själva att kvarstå och förfölja oss. Om vi ger energi till tankarna på vad vi förkastar med oss själva så kommer det istället att vändas rakt tillbaka mot oss.

Att acceptera betyder inte att resignera. Att acceptera betyder inte att hålla med. Att acceptera betyder inte att samtycka. Att acceptera betyder bara att du har en chans att använda dina erfarenheter på ett sätt så att du får nytta av dem i framtiden. Att du kan få ro.

Att du kan börja fokusera på vad du verkligen vill istället för att förbanna historien för att den inte blev som du tänkt. Du är skapare av din framtid men så länge väljer att fokusera på oförätter, besvikelser och svek så kommer din framtid också att bestå av det.

Så vad i ditt liv kan du acceptera om dig själv som skulle förbättra kvaliteten på ditt liv och utveckla din emotionella intelligens? Vad är du innerligt trött på att älta? Vill du komma vidare? Vill du få sinnesro? Tveka inte att kontakta mig om du behöver hjälp!

0768-21 10 80 eller mejla