Med största sannolikhet…

IMG_1208

1. Med största sannolikhet  kommer du att överleva julhelgen.

2. Med största sannolikhet kommer inte världen att gå under pga att höstgardinerna fortfarande hänger uppe.

3. Med största sannolikhet blir inte dina barn traumatiserade av att inte få exakt ”rätt” julklapp.

4. Med största sannolikhet är det ingen som avlider för att du inte har lagt in sillen själv.

5. Med största sannolikhet blir det jul.

6. Med största sannolikhet är det bara du som märker att du har samma klänning på dig som förra året.

7. Med största sannolikhet sitter alla i samma båt.

8. Med största sannolikhet gör du så gott du kan.

9. Med största sannolikhet måste du ingenting.

10. Med största sannolikhet duger du precis som du är.

God Jul!

En flexibel jul?

Vad innebär det för dig att vara ”flexibel”? Är det något positivt eller kan flexibilitet betyda osäkerhet? Oavsett vad du ger det för betydelse så är förmågan att vara flexibel en avgörande faktor för om du ska lyckas nå dina önskade resultat. Jag hävdar att den som är mest flexibel når sina mål först. Med flexibel menar jag då förmågan att prova nya vägar, förmågan att överge gamla synsätt och förmågan att snabbt inse när en väg inte längre är framkomlig. Vissa av mina klienter har, när de kommer till mig, en referensram som säger dem att flexibilitet betyder velighet eller att inte kunna ta beslut eller att vara otydlig.

I min värld är det tvärtom!

Tlatilco_-_Akrobat_3

Om du kan utnyttja dina förmågor och resurser på bästa sätt för dig, om du kan använda dina egenskaper på så många sätt som möjligt för att kunna vara ditt ”bästa jag” inom livets olika områden, då är du flexibel. De som har förmågan att leda sig själva har en stor förmåga att vara flexibla.

Om du kan använda ditt kroppsspråk på ett sådant sätt att du kan kommunicera med så många olika typer av människor som möjligt då har du också förmågan att agera utifrån en fysisk flexibilitet. Att kunna använda din fysiska kropp på så många olika sätt att du uppnår det du vill oavsett vad du önskar göra. Att kunna anpassa din kropp efter vad som krävs. Motsatsen: Att tro att din fysiska kropp är statisk och opåverkbar. Att kräva att andra ska anpassa sig efter dig och ditt sätt att kommunicera.

Om du kan tänka på ett plastiskt eller om du så vill ”elastiskt” sätt så att du kan använda dina mentala förmågor för att tackla motgångar på det sätt som är lämpligt för varje situation. Att kunna ”ställa om” tänkandet och utnyttja alla mentala resurser du har, då visar du mental flexibilitet. Motsatsen: Dogmatiskt tänkande att ”saker är på ett visst sätt” vilket inte leder till problemlösning.

Att kunna lyssna, tolka och agera utifrån det du känner och upplever och inse att det är viktiga pusselbitar som hjälper dig att navigera och agera innebär att du är emotionellt flexibel dvs du kan använda hela ditt känsloregister och att förstå att dina känslor är signaler som har ett budskap. Motsatsen: Stänga av och sluta lyssna på dina känslomässiga signaler. Ignorera emotioner.

Flexibilitet kräver kreativitet; för att kunna agera och tänka annorlunda behöver du också kunna få idéer hur du skulle kunna göra. Motsatsen: Tunnelseende

Flexibilitet kräver fördomsfrihet; för att kunna tänka och agera annorlunda kan du inte ägna energi åt att döma dig själv eller andra. Motsatsen: Ägna energi åt att hitta fel på sig själv och andra.

Flexibilitet kräver mod; för att kunna tänka och agera annorlunda behöver du våga tänka och agera annorlunda. Motsatsen: Ängslighet över vad andra ska tycka och tänka.

Flexibilitet kräver ansvar; du behöver ta ansvar för dina tankar, känslor, ditt språk och ditt beteende dvs leda dig själv. Motsatsen: Offerroll, ta ansvar för andras känslor, blanda ihop vem som ansvarar för vad.

Flexibilitet kräver kanske inte humor med det blir bra mycket sexigare. Motsatsen: Rigiditet, tråkighet, allvar…

Om de kommande helgerna inte blir exakt som du tänkt dig så önskar jag dig en flexibel JUL och ett flexibelt NYTT ÅR.

Har någon talat om för dig att du är röd, gul, blå eller grön? Läs detta!

Jag har tidigare bloggat om vad jag anser om begränsande personlighetstester men kan inte låta bli att göra det igen då jag gång på gång kommer i kontakt med kunder som blivit ”bedömda” enligt olika mer eller mindre obskyra system. Idag tänkte jag fokusera på något som kallas Thomassystemet eller DISC-analys och används flitigt  i olika sammanhang i arbetslivet.

Resultatet är att du blir en färg: röd, gul, blå eller grön med tillhörande egenskaper.

Jag tror en människa är mycket mer sammansatt och komplex än så och har därför försökt leta upp forskning kring denna typ av test som marknadsförs under namnet Disc-analys eller Disc-test.

Var kommer det här ifrån kan man ju undra? Vad ligger bakom?

IMG_5759

”Thomassystemet, som delvis är inspirerat av Hippokrates och även av Jung, och som går tillbaka till en bok från 1928 av amerikanen Marston. Han var författare och populärpsykolog och skapade seriefiguren Wonder woman. Han odlade även en hel del fördomar; t ex att det finns temperamentsskillnader mellan blondiner, brunetter och rödhåriga – vid ett tillfälle demonstrerade han detta praktiskt på en teaterscen i New York och med hjälp av sin ”lögndetektor”.

I Thomassystemet sägs personligheten vara möjlig att beskriva i 4 dimensioner, nämligen:

D: Dominance, Dominans, Röd
I: Influence, Inflytande, Gul
S: Stediness, Stabilitet, Grön
C: Compliance, Anpassning, Blå

”Motsvarigheterna” till de fyra dimensionerna i Thomassystemet i Hippokrates temperamentslära är:
Kolerisk
Sangvinisk
Flegmatisk
Melankolisk
”Thomas-schemat förefaller egendomligt vid en första anblick men systemet är egentligen enkelt. Det handlar om att påverka eller påverkas, i en fientligt eller vänligt inställd miljö.”

”Det tar bara ca 15 minuter att besvara det enkla formuläret och datorn matar sedan fram en personbeskrivning.
Det hela kan ha varit en respektabel ansats år 1928, men en del forskning har hunnit utföras sedan dess. Personligheten handlar faktiskt inte bara om att påverka eller påverkas.
Det är i sanning märkligt att Thomassystemet, föråldrat och överförenklat som det är, med framgång kan säljas till svenska företag som ett sätt att mäta personligheten eller som en grund för organisationsutveckling.”

”Det har länge varit känt att testade personer har en stark tendens att tro på utlåtanden de får om sina resultat på testet, i synnerhet om det handlar om positiva, allmänt sanna eller oklart formulerade påståenden den s k Barnumeffekten. Det märkliga är att sådana ganska klichéartade påståenden ofta tycks upplevas som specifika, och relevanta, just för en själv. De tror också i hög grad på påståenden som är falska, bara de inte avviker alltför mycket från deras självuppfattning.”

Källor: PERSONLIGHETSTEST I ARBETSLIVET: HISTORIK OCH AKTUELL FORSKNING, Lennart Sjöberg

Wikipedia.com

Låt inte den här typen av test skapa begränsade föreställningar om dig själv som snabbt kan bli självuppfyllande profetior.

Du kan påverka vem du är och hur du beter dig. Låt inget föråldrat test hindra dig från att utvecklas och bli den du vill vara.

Så om någon talat om för dig att du är röd, gul, blå eller grön så kan jag tala om för dig att du är färgad i alla regnbågens färger.