Tron kan försätta berg!

Jag brukar säga att kropp och sinne är två delar av samma system och nu finns det forskning som i allra högsta grad stödjer det. ”Vi kan inte skilja medvetandet från kroppen. Medvetandet och kroppen samordnar sina aktiviteter.” säger forskaren i ett avsnitt av Vetenskapens Värld i SVT. En annan forskare får frågan: ”Fungerar voodoo?” Svaret blir: ”Absolut!”

IMG_5874

Det är början på förklaringen hur placebo fungerar. Vad är det som gör att sockerpiller och overksamma ämnen fungerar? Ibland lika bra som mediciner? Det finns en märkvärdig kraft i dessa sockerpiller som nästan kan leda till döden…Ett fall som rönt stor uppmärksamhet inom placeboforskningen handlar om en man som under många år led av depression. Han beslutade sig för att delta i en klinisk prövning av antidepressiva läkemedel. Kliniska prövningar är dubbelblinda dvs varken testledaren eller patienten vet om han får läkemedlet eller placebo. Läkemedlet fungerade bra och mannen mådde bättre. Då tog förhållandet med flickvännen slut och mannen blev återigen svårt deprimerad och beslutade att ta sitt liv genom att svälja ett stort antal av de piller han fått i den kliniska prövningen. Hans blodtryck föll kraftigt. Han var nära att dö och hans tillstånd var mycket allvarligt. Läkaren ville gå till botten med fallet för man förstod inte vad som var fel. Han beslutade sig för att fråga den som ledde läkemedelsförsöket om mannen fått läkemedel eller placebo. Det visade sig att han hade fått placebo! Så det han i själva verket hade överdoserat var sockerpiller. Trots det höll han på att dö. Mannens tro och förväntan satte kraftfulla processer i rörelse. Tron kan verkligen försätta berg…

Placebo är en förväntan på att bli bättre eller få lindring på ett eller annat sätt. Nocebo är det motsatta dvs förväntan på att bli skadad… Mannen i det ovanstående exemplet visade först tecken på placeboeffekt dvs han trodde han skulle bli bättre av att äta pillren. När han sen beslutade att ta sitt liv med samma tabletter förväntade han sig att dö och uppnådde då en kraftig noceboeffekt av samma verkningslösa sockerpiller.

Meta-coaching handlar (bland mycket annat) om att identifiera och eliminera övertygelser och föreställningar som inte bidrar till din utveckling eller till att du når dina önskade resultat. (Undanröja skadlig mental noceboeffekt) Meta-coaching handlar också om att ersätta dessa föreställningar med sådana som stärker dig och som låter dig vara den du vill vara och göra det du vill göra. (Stärka din inre placeboeffekt).

Om du säger till dig själv att något är möjligt så är det sant. Om du säger till dig själv att något är omöjligt så är det också sant.Var väldigt noga med vad du tror om dig själv och dina möjligheter…

Placebo eller nocebo? Valet är ditt!

Vill du diskutera detta eller något annat under ett coachingsamtal, tveka inte att kontakta mig!

0768-21 10 80

Vågar du ställa frågan?

Våra arbetsplatser är viktiga ”platser”. Vi tillbringar väldigt mycket tid där och ibland tänker vi mycket på jobbet även när vi inte rent fysiskt befinner oss där.
Våra arbetsplatser består naturligtvis till stor del av olika arbetsuppgifter, uppdrag, projekt och resultat dvs vad vi GÖR. Men det som är kittet, smörjmedlet, det osynliga är HUR vi gör det vi gör och HUR vi samarbetar med varandra.

Är du ledare så är ditt ansvar för anda och bemötande mycket stort, det vi kan kalla den psykosociala arbetsmiljön som inbegriper arbetstagarnas psykiska hälsa och välmående.

Skärmavbild 2016-02-10 kl. 12.51.10

Faktorer som påverkar negativt:
* Stor arbetsmängd – högt arbetstempo = känslan av att inte räcka till.
* Monotont arbete = understimulering
* Oklara förväntningar = otydliga krav
* Otrygghet i anställningen = hög förändringstakt el osäkra antsällningsvillkor
* Konflikter – kränkningar – trakasserier = stress skapar syndabockar och ryktesspridning
* Arbete med människor = risk för stort personligt engagemang
* Ensamarbete = svagt stöd
* Den fysiska miljön = buller, kyla, hög skaderisk.

Det finns ingen arbetsplats som är förskonad från dessa faktorer och vissa individer är mer eller mindre känsliga för stress och har större eller mindre motståndskraft.

För att kunna förebygga ohälsa och förhindra dålig arbetsmiljö så krävs det en genuin ledare som vågar prata om det här, som inte backar undan för obehagliga sanningar.
Som vågar ta tag i problemen, lösa konflikter, skapa sunda normer, sätta arbetstagarnas hälsa främst, stå upp för allas rätt att trivas och må bra på jobbet.
(Ja även tjurige Bosse i förrådet)

Vad är då den viktigaste egenskapen?
Mod att vara nyfiken!
Att våga ställa frågor!
Våga LYSSNA på svaret, även om det är obehagligt och jobbigt.
Visa ett genuint intresse för medarbetaren.
Du behöver inte ha lösningen på problemen, du behöver bara börja lyssna och intressera dig för alla mänskliga resurser som finns på din avdelning eller ditt företag.

Du behöver vara närvarande i mötet med andra människor och våga ställa frågan:
”Hur mår du?”

Kan du inte det så är det hög tid att du lär dig det!

Nu!

13 tips om hur du blir mentalt stark!

Vad kännetecknar mental styrka? Hur kan man mäta mental styrka? Vad är definitionen på mental styrka? Mentalt starka personer har förmågan att leda sig själva dit de vill. De besitter förmågan att optimera sina tankestrategier utan att bli påverkade av oväsentligheter. De kan använda sina mentala resurser på ett sätt som leder dem till sina önskade resultat. Det här inlägget är inspirerat av en artikel i tidningen Forbes Magazine men sett genom mina Meta-Coach-glasögon. Man kan alltså genom att identifiera ett visst beteende också förutsäga den mentala styrkan.

Här kommer 13 tips om hur du gör…

Unofficial-iOS-6-0-2-Battery-Drain-Fix-Reportedly-Works-for-Some-2

 

Vill du vara mentalt stark tänk/gör så här:

1. Ta ansvar för ditt agerande och dina resultat! Tyck inte synd om dig själv. Inse att livet inte alltid är rättvist. Var tacksam för vad du lär dig av dina tillkortakommanden.

2. Behåll din kraft! Hindra andra från påverka dig negativt. Du kontrollerar dina beteenden och dina känslor. Du är stark nog att påverka hur du ska reagera.

3. Välkomna förändringar och utmaningar! Det värsta som kan hända är stagnation. En miljö fylld med förändringar, ja t o m osäkerhet kan locka ut det bästa av en mentalt stark person.

4. Slösa inte energi på saker du inte kan kontrollera! Mentalt starka personer klagar oftast inte på trafikproblem, försvunnet bagage eller andra människor, de förstår att alla dessa faktorer är utom deras kontroll.

5. Sluta att tillfredsställa andras behov! Det finns människor som gör allt för att tillfredsställa andras behov. Det finns också människor som tvärtom gör allt..just tvärtom för att visa sin ”mentala styrka” (baraföratt). Mentalt starka personer strävar efter att vara snälla och rättvisa och tillfredsställer andra när så är lämpligt men är heller inte rädda för att göra sin röst hörd. Någon kan bli upprörd men det har de inga problem att hantera.

6. Våga ta kalkylerade risker! Det betyder inte att kasta sig in i dumdristigheter. En mentalt stark person kan väga fördelar och nackdelar mot varandra och förstå potentialen och också värsta tänkbara scenario.

7. Lev i nuet och i framtiden! Det är styrka att acceptera det som hänt i historien och också ha förmågan att dra slutsatser och lärdomar av tidigare misstag, men mentalt starka personer undviker att låta deras energi infekteras av tidigare besvikelser. Lägg istället energin på att skapa ett optimalt nu och en optimal framtid.

8. Undvik att göra om samma misstag! Att göra samma sak gång på gång och förvänta sig ett nytt resultat är inte vad mentalt starka personer sysslar med. Ta istället fullt ansvar för ditt tidigare beteende och var villig att lära dig av dina misstag. Det finns forskning som visar att förmågan att reflektera över sig själv och sina beteenden på ett konstruktivt sätt är en av de viktigaste förmågorna som framgångsrika ledare och entreprenörer har.

9. Unna andra att lyckas! Det krävs mental styrka för att känna genuin glädje när andra lyckas och det är en förmåga som mentalt starka personer har. Att bli avundsjuk eller bitter när andra lyckas har inget med mental styrka att göra. Arbeta istället hårt för din egen framgång utan att ta genvägar.

10. Ge aldrig upp efter ett misslyckande! Varje misslyckande ger dig en chans till förbättring. Mentalt starka personer är villiga att misslyckas gång på gång så länge lärdomarna från varje ”misslyckande” för dem närmare deras önskade resultat.

11. Njut av ensamheten! Mentalt starka personer njuter av och värdesätter egentid. De använder egentiden till reflektion, planering och till att vara produktiva, och de är inte beroende av andra för att känna sig väl till mods. De kan vara lyckliga tillsammans med andra och de kan också vara lyckliga när de är ensamma.

12. Världen är inte skyldig dig någonting! Mentalt starka personer räknar inte med att ”få” något från omvärlden, de förbereder sig på att arbeta och lyckas på egna meriter.

13. Lär dig att vänta på resultat! Oavsett om det handlar om din hälsa, träning, kost eller något helt annat så måste du acceptera att det finns en transportsträcka fram till ditt önskade resultat. Mentalt starka personer är uthålliga och förstår att verkliga förändringar kräver tid.

Är du mentalt stark? Finns delar i den här listan som du vill ha mer av? Jag kan hjälpa dig! Boka ett förutsättningslöst möte så pratar vi om saken. 0768-211080 eller mejla