Chefer och ledare

Meta-coaching® för chefer och ledare.

Vill du nå din fulla potential? Vill du utveckla dina medarbetare på bästa sätt?
Föreställ dig att du kan optimera företagets samlade mänskliga resurser. Det kan du!

Att jobba som ledare eller chef innebär stora krav. Dina medarbetare är oerhört medvetna om dig och din ledarstil. Din ledarförmåga kommer att skapa de bästa förutsättningarna men kan också skapa de absolut sämsta.
Visste du att den näst vanligaste anledningen till att nyckelmedarbetare säger upp sig är ett upplevt bristande ledarskap. (Den vanligaste är otydliga karriärvägar, sorry ditt ansvar det också…)
Så vad göra?

För det första så är ledarskap något man GÖR. Det är inga flummiga strategier på ett papper. Ledarskap är HUR du kommunicerar, HUR bemöter människor, HUR du hanterar stress, HUR du optimerar dina egna resurser osv.
Är du själv inte inspirerad så kommer du heller inte kunna inspirera.

De riktigt duktiga ledarna har en viktig talang, de har förmågan att leda sig själva.
Har du?

Ett ledarprogram hos Friskbolaget innebär åtta samtal fördelat på ca tre månader. Du kommer att häpna över resultatet.
Life will never be the same…

För mer information info@friskbolaget.se eller 0768-21 10 80