Är du den ”Dagliga Ledaren”?

Att sätta utmanande, intressanta och lustfyllda mål för dig själv, vad du gör, dina relationer, dina kommande prestationer etc är kanske inget nytt för dig. Att blicka framåt under det kommande året, de två kommande åren, de fem kommande åren eller de tio…

IMG_0722

Att ha det som en återkommande rutin att faktiskt sätta sig ner och känna, tänka på och reflektera kring vad du önskar i din framtid är en viktig sysselsättning för den sanna självledaren.

Att planera för framtida önskade resultat innefattar att:

 • Inventera dina resurser.
 • Utforska eventuella hinder.
 • Ta olika beslut. Vad behövs för att kunna fatta dem?
 • Planera vad behöver du göra.
 • Vem behöver du vara? Hur ska du bli det?
 • Fundera på om du har några känslomässiga, tankemässiga, beteendemässiga eller språkliga hinder hos dig själv som behöver hanteras?

Allt detta är självklarheter om du ska styra din framtid och nå dit du vill men det som ofta glöms bort är att du behöver bli den ”Dagliga Ledaren”. Du behöver styra dina beteenden varje dag!

Dagar som förflyter utan styrning blir snabbt veckor, månader och år… Du behöver få din hjärna att fokusera på det som är viktigt just idag. Vilka insatser behöver du göra just idag för att komma närmare dina långsiktiga önskade resultat? För att du verkligen ska nå dit du vill behöver du bryta ner dina åtgärder på en daglig basis. Vilken är den bästa prioriteringen för just dig? Det gäller att du hanterar och hushållar med din tid så att den inte (utan att du märker det) slösas bort.

Den ”Dagliga Ledaren” gör så här:

 • Avsätt 5-10 minuter varje morgon för att göra en daglig handlingsplan.
 • Skriv ner vilka uppgifter du ska fokusera på denna dag. Vad vill du uppnå?
 • Påminn dig om varför just dessa uppgifter är viktiga för dina framtida resultat.
 • Prioritera dessa i kronologisk ordning.
 • Föreställ dig hur det kommer att kännas när uppgifterna är genomförda.
 • Stryk arbetsuppgifterna allteftersom du genomför dem.
 • Var juste mot dig själv! Kräv inte för mycket.
 • Planera även in lunch, pauser, träning, promenader etc under dagen.
 • Om ditt frihetsbehov är större än ditt planeringsbehov kan du IBLAND planera att göra ”vad som faller dig in ” men det funkar INTE varje dag.

Det här kommer att hjälpa din hjärna att hålla fokus på rätt saker och du kommer att spara energi. Chansen att du ska nå dit du vill ökar markant om du börjar att styra det dagliga arbetet (beteendet) på det här sättet. Du kommer att få en bättre struktur och som sagt spara energi.

När dagen är slut är det läge att ge dig själv feedback på hur det gick. Vissa saker kanske inte gick att genomföra, eller så fick du tid över? Hur kan du förbättra din handlingsplan? Vad kan du lära dig? Behöver du fler pauser? Eller färre?

Är du nöjd med din insats?

Bra! Grattis!!!

The X factor

Av alla tänkbara förmågor så finns den en som jag håller högst av dem alla. En förmåga och ett beteende som avgör ditt eget och andras öde. En förmåga som om den saknas skapar stora problem för människor oavsett klass, kön och ålder. De flesta dåliga nyheter vi läser om i tidningarna beror på en uppenbar brist på den här förmågan.

ASCW71863

Många stressreaktioner, ohälsa och dåligt fysiskt och psykiskt mående beror på också på det här. Olyckor, misstag, oförståelse, mobbning, nedvärdering, dåligt bemötande, vanvårdade gamla, utbrändhet, skadlig psykosocial miljö, vantrivsel, att inte leva upp till kvalitetsnormer, att missköta sin åtaganden, missnöjda kunder, missnöjda elever och föräldrar, skadlig fysisk arbetsmiljö osv.

Vad är det som är den gemensamma nämnaren i samtliga dessa fall och MÅNGA fler?

Kommer du ihåg när den ebolasmittade amerikanska medborgaren togs in på sjukhus i oktober. Då allt verkar ha gått ”fel”. Det fanns inga skyddsföreskrifter som följdes, samma personer som vårdade denna patient vårdade även andra patienter. Blodprover från den ebolasjuke skickades på samma sätt som andra prover. Allt beroende på brist på X.

När gamla vanvårdas på äldreboenden, när personalen inte har rätt information eller utbildning, när skador uppstår, när personer misshandlas och förnedras. När vårdbolag för ut våra skattepengar till skatteparadis. Då saknas X.

När skolmiljön brister och det är stökigt och stressigt i klassrummen. Då saknas X.

När människor blir långtidssjukskrivna pga stress och usel psykosocial miljö = X-brist

När människor hämmas och begränsas. Noll med X.

När olyckor inträffar på arbetsplatser. När säkerheten är eftersatt. När bestämmelser inte följs. När skyddsutrustning kopplas bort. När det blir tillåtet att slarva med säkerhet. Obefintligt med X.

När det inte funkar i en idrottsförening, när resultaten uteblir och vantrivsel och missnöje gror. Låg X-faktor.

När du inte når dina önskade resultat, när du känner dig snärjd och sitter fast. Då behöver du mer X!

När dina relationer är dåliga och problematiska. Mer X!

Det jag söker efter är alltså något man ”gör” dvs ett beteende, något som går att mäta. Det är ingen titel, det är ingen utbildning, det är ingen position. Vad är det som saknas i exemplen ovan? The X Factor. Du får gärna gissa vad jag söker genom att lämna en kommentar.

Trevlig helg!

 

 

 

7 sanningar som du glömt bort?

1. Livet är kort!

Ett människoliv är relativt sett väldigt kort. Det betyder att du inte har hur mycket tid som helst på dig att leva ditt liv. Har du gjort det du vill göra? Kommer du att vara nöjd den dagen det tar slut? Prioriterar du rätt saker i ditt liv? Detta är ingen generalrepetition, livet går inte i repris.

10622229_10152668636644413_780835172_n

2. Att vara upptagen är inte samma sak som att vara produktiv!

Upptagna människor rusar fram genom livet. De är alltid på väg någonstans, till jobbet, konferenser, möten, sociala åtaganden, etc. De har knappt tillräckligt med tid för familj, gemenskap och de får sällan tillräckligt med sömn. Ett fullspäckat schema kan skapa illusionen av att vara betydelsefull, men sanningen är en helt annan. De har svårt att vara närvarande i möten med andra människor och blir därför otydliga och obetydliga.

3. Allt förändras ständigt!

Att ha ett motstånd inför förändringar är tämligen meningslöst och energikrävande. Att saker och ting förändras är en evig process. Tänk bara på årstidsväxlingarna i naturen, inget är konstant. Att vara rädd för eller till och med frukta förändringar är utmattande och slöseri med tid och energi. Lägg istället den tiden på att anpassa dig till det som sker. Det kommer inte alltid vara självklart i början, men i slutändan kommer det att vara värt det.

4. Du ansvarar för ditt liv!

Det kan vara lockande att tro att någon annan ska fixa dit liv åt dig, men var så säker det kommer inte att ske. Du kommer kanske om du har ”tur” (obs ironi) att bli en del av någon annans agenda men dina innersta önskningar och mål kommer inte att tillgodoses. Var vaksam på det och ta beslut utifrån din egen karta och dina egna drömmar.

5. Misslyckanden är vägen till framgång!

Du kan inte lyckas utan att först misslyckas. När du ska göra något nytt, lära dig något nytt eller skapa en ny relation så kan du inte att känna till vilka svårigheter som kommer att uppstå. Du kan i förväg inte veta vad som kommer att krävas av dig för att du ska nå dina önskade resultat. Om du väljer att slå på dig själv eller ge upp för att du inte ”lyckas” vid första försöket så använder du denna värdefulla lärdom på fel sätt. Se dina ”misslyckanden” som viktig information på vägen för hur du ska nå dit du verkligen vill.

6. Värdera dig själv!

Om du nedvärderar eller tycker illa om dig själv så kommer dina dagar att bli plågsamma. Att slå på sig själv innebär att leva sitt liv i ett fängelse av negativitet. Om du ständigt påminner dig själv om alla dina fel och brister så blir de ganska snart självuppfyllande profetior. Se upp med vad du säger till dig själv i din inre dialog. Du har bara dig själv så se till att vara generös, vänlig och kärleksfull!

7. Ha kul!

Om du blir för allvarlig och seriös så blir du tråkig och då får du också ett tråkigt liv helt i onödan. Det är nämligen fullt möjligt att vara både seriös, effektiv, målmedveten OCH rolig samtidigt. Umgås med humoristiska människor som får dig att skratta. Gör roliga saker, se roliga filmer, utsätt dig för humor. Ditt glädjefyllda tillstånd kommer att skapa de bästa förutsättningarna för att du ska bli ditt bästa jag.

Har du fastnat?

Ibland känns som om du sitter fast. Du är inte där du vill vara eller upplever inte det du vill uppleva. Här kommer 8 tips om hur du kan tänka och hur du kan agera.

Bild

1.Bli medveten! Första steget är att överhuvudtaget ha förmågan att inse att du sitter fast. Känner du dig snärjd, ofri och utan möjlighet att påverka din situation? Grattis du har kommit en bra bit bara genom att bli medveten om detta.

2. Acceptera! Jag vet. Inte vad du har störst lust att göra just nu MEN trots att det kan vara obehagligt och deprimerande. Att ”fastna” då och då är en del i att vara människa. Döm inte dig själv för dessa känslor. En känsla, även om den är obehaglig, är bara ett tecken på att du behöver agera annorlunda på något sätt.

3. Hurra! Signalsystemet funkar ju! Att känna sig ”fast” innebär bara att ditt system på något sätt behöver en förändring. Förändringar tar energi och kan vålla osäkerhet och tillfälligt sänkt självkänsla och självförtroende. Klart att det kan finnas ett visst motstånd inför det som behöver göras. Men du kan vara glad att ditt signalsystem skickar tydliga signaler till dig om att du behöver agera!

4, Dags att växa som människa! Nu är det dags! Att växa som medmänniska, ledare i ditt eget liv, som partner, förälder, vän eller medarbetare. Att känna sig ”fast” innebär bara att skolklockan ringer in. Dags för en spännande tid med nya kompetenser och färdigheter som väntar på dig.

5.Passa på att reflektera. Du vet att du inte är nöjd med din nuvarande situation men vad är det du egentligen söker? Du får välja precis vad du vill. Ge dig själv den tid du behöver för att få tillgång till dina egna svar på vart du ska livet. Vad är viktigt för dig just nu?

6. Dags att bli regissör i filmen om dig själv. Istället för att vara en obemärkt statist så är det här rätt tid att ta över rodret. Har dina åsikter och behov fått stå tillbaka för andras? Du behöver lära dig att bortse från andras agendor. Det är DITT liv och det går inte i repris.

7. Inse att du har 1000 000 olika valmöjligheter. Du kan när som helst ändra inriktning, byta mål, välja andra sammanhang, andra människor, andra aktiviteter även om det inte alltid upplevs så. Du har faktiskt makt att bestämma hur du vill ha det. Prova nya perspektiv och gör nya val.

8. Sitter du verkligen fast? Om du tänker efter, är inte det här bara en känsla som finns inne i dig? Är det inte du själv som är skapare till dina känslor? Jag menar inte att du ska negligera dina känslor, för de är kraftfulla signaler till dig om att något måste ändras, men om du kan se dem som just det.

Signaler om att något behöver förändras och om något ska förändras för dig så behöver du förändras NU!

Vill du hjälp i den här processen så kontaktar du till mig!

0768-211080 eller mejla

Har du övernaturliga förmågor?

Ibland (ärligt talat ganska ofta) när jag samtalar med mina klienter ger de sken av att ha övernaturliga förmågor! Spännande va?
Det handlar inte om att tala med döda eller teleportera föremål men väl den fantastiska förmågan att läsa andras tankar! Det här är ju lika intressant varje gång, jag vill naturligtvis veta allt om det här. Vilka tankar har lästs? Vad vet du om det här personen? Hur gick det till?

no_mind___peace_in_mind_by_budhufakir-d3fp499

Ofta läses tankar hos närstående, partner, chef, medarbetare, barn, föräldrar eller vänner. Men hur går det till? Ja man VET helt enkelt vad en annan människa tänker och tycker! Så smidigt och bra, att bara fundera en stund, dra några intuitiva slutsatser och så är saken klar!

Exempel:
Klient: ”Min partner älskar mig inte längre”
Jag: ”Vad är det som gör att du säger det? Har hen sagt det?”
K: ”Nej jag bara vet det.”
Hoppsan! Tankeläsningen drar igång direkt och min nästa fråga blir:
J: ”Exakt vad är det som gör att du vet det?”
K: ”Hen lagar inte längre min favoritmåltid.”

Oj kanske inte övernaturligt men håll med om att kopplingen är märklig: om viss mat inte tillagas så innebär det att en slutat älska. Sant? Nej knappast!
Våra hjärnor spelar oss spratt när vi tänker och analyserar saker och ting. De slutsatser vi drar är ofta ologiska och illa underbyggda, baserade på märkliga kopplingar.

Exempel:

Beteende: X rynkar på ögonbrynen

Tankeläsaren tänker: X tycker inte om mig

Alternativ förklaring: X kanske precis fick migrän

B: X är snäsig och kort i tonen

T: X gillar inte mitt arbete

A: X grälade med sonen i morse

B: X undviker ögonkontakt

T: X vill inte att jag ska ingå i teamet

A: X skäms för att ha glömt din födelsedag

Som du kan se så är tankeläsaren otroligt fokuserad på sig själv. ALLT handlar om hen! Minsta lilla tecken tolkas till egen nackdel men ofta har ”X” inte en tanke på ”Tankeläsaren” utan fokuserar på sitt eget centrum dvs sig själv.
Ett annat problem som tankeläsaren drabbas av är att själv tro att alla andra också kan tankeläsa. Det leder till en sämre och mer otydlig kommunikation vilket i sin tur kan få oanade konsekvenser. (T ex sämre relationer och prestationer).

I min roll som coach så ingår det att ställa frågor som gör att dessa hjärnans distorsioner eliminieras. För det skapar inga goda relationer eller önskade resultat att fortsätta tankeläsa och gissa vad människor tänker, tycker och vill. Jag behöver alltså ifrågasätta dessa slutsatser så att det blir tydligt vilka samband som verkligen finns och vilka samband som inte finns.

Det som skiljer en bra coach från en sämre är förmågan att göra det här på ett sätt som inte känns för provocerande. För provocerande är det när ens föreställningar ifrågasätts. Jag använder ofta humor.
Du kan jämföra med förra veckans blogginlägg som belyste de fällor du kan gå i när du ”sänder ut” ett budskap, här handlar det om att tänka på hur och vad du ”tar emot”.

Om du misstänker att du läser en och annan tanke så tycker jag att du ska boka ett möte med mig. Ring 0768-211080
Det blir kul!

Mästerlig kommunikation och ledarskap.

Den 26-28/8 kör vi nästa Coaching Essentials i Norrköping. För dig som vill utveckla det coachande förhållningssättet och samtidigt träna på och förbättra din kommunikation. Steg 1 i Meta-Coach utbildningen. Internationell certifiering.

Passar för ALLA som jobbar med människor eller som ibland umgås med människor. 3 sprängfyllda dagar!

Läs mer här: Coaching Essentials

Tid

Tid är en abstrakt tankekonstruktion. Tid kan inte bäras, tid kan inte sparas. Tid är som en flyktigt bekant vän eller fiende. Du kan ha för mycket tid och du kan ha för lite tid. Tiden är ogripbar. Men hjärnan måste hantera tiden annars skulle vi inte veta om vi gjort en sak eller om vi ska göra den, om det var något som hörde hemma i det förflutna eller i framtiden. Det finns många olika sätt att organisera sin tidslinje på och inget är mer rätt än något annat. Oftast skapar hjärnan en tidslinje av händelser genom olika rumsliga lägen. Har du ditt förflutna bakom dig eller framför dig i rummet?bild

Om du har ditt förflutna framför dig så är risken stor att det förflutna får för mycket uppmärksamhet, om du har framtiden bakom dig så kan det vara svårt att fokusera på nya resultat i framtiden. Det förflutna är verkligare än framtiden då det som har hänt har hänt medan framtiden är oviss och existerar bara i form av olika möjligheter. Tad Jones beskriver två huvudtyper av tidslinjer i sin bok ”The Basis of Personality”. Den första kallar han ”genom tid” (den anglo-europeiska typen av tid) där tidslinjen går från den ena sidan till den andra. Den andra typen kallas ”i tid” (den arabiska typen av tid) där tidslinjen går framifrån och bakåt så att en del (ofta det förflutna) finns bakom personen och är osynlig. Man måste vända på huvudet för att kunna se den. De här båda huvudtyperna förklarar till viss del varför det finns kulturella skillnader i t ex näringslivet när det gäller hur viktigt respektive oviktigt det är att ”hålla tiden”.

Människor med tidsuppfattningen ”genom tid” tänker sekventiellt på tid och känner ofta på sig vad klockan är. Det här är den härskande tidsuppfattningen i vår del av världen. Människor som däremot har tidsuppfattningen ”i tid” befinner sig i nuets ögonblick. De har inte fördelen av att ha det förflutna eller framtiden placerat framför sig, därför blir tidsfrister och kravet att hålla tider mindre viktigt. Den här modellen av tidsuppfattning är österländsk och vanligare i arabiska länder. De har den underbara förmågan att faktiskt oftast befinna sig i nuet vilket vi västerlänningar verkar ha problem med. Framtiden betraktas som en rad ”nu” och då blir det heller inte bråttom att göra något ”nu” för det kommer ju ett nytt. Det här är naturligtvis två olika generaliseringar men det kan vara bra att vara medveten om att våra hjärnor uppfattar tid på olika sätt och det kan ibland hindra samarbete och förståelse mellan människor.

Förutom den rent rumsliga tidsuppfattningen har våra hjärnor naturligtvis också en förmåga att fokusera på olika delar av vår tidslinje;

Dåtid: Vissa människor lever i dåtiden, ångrar det gjorda eller ogjorda. Ångrar det sagda eller osagda. Tänker på och ”är” i dåtiden. Att befinna sig för ofta i dåtiden kan vara deprimerande. Du kan ju de facto inte ändra det som skett hur mycket du vill. Det finns ingen (vad jag vet…) kraft som bestämmer vad du ska ge det som skett för betydelse. Tips om du ofta tänker på gamla oförrätter och tillkortakommanden: Du är meningsskapare i ditt liv och kan alltså ge dåtiden den mening som passar just dig. Så även om du inte kan ändra historien så har du den totala makten att ändra hur du ser på historien. Vad skulle dessa händelser kunna betyda?

Framtid: Vissa människor lever i framtiden. Oroar sig för det som ska hända, målar upp skräckscenarion som ofta aldrig slår in. Att oroa sig för framtiden skapar stress och tar energi. Tips om du ofta oroar dig för framtiden: Se på framtiden med tillförsikt, det har ju faktiskt ordnat sig hittills eller hur? Då kan framtiden istället bli en spännande plats där du målar upp dina kommande önskade resultat.

Nu: Sen har vi då det fantastiska nuet! Människor som har förmågan att leva i nuet är lugna. Om du är “här och nu” så har varken historien eller framtiden någon plats i ditt sinne. Du ser vad du ser, du hör vad du hör och du känner vad du känner. En sak som du kan vara alldeles säker på är att om du upplever ett halvtaskigt “nu” så kommer du, så fort du vänder ryggen till att hamna i ett helt nytt “nu” med nya möjligheter där du bestämmer vad du ska tänka och känna.

Coaching handlar om att expandera sitt tänkande och då även sitt tänkande kring tid. Så att när du själv vill och behöver kan ändra sätt att hantera och uppfatta tiden och bli en bättre självledare.

Vill du ha hjälp med det så når du mig här: 0768-211080 eller mejla.

Neurologiska spratt!

Har du någon gång helt plötsligt blivit förflyttad i tid och rum genom att bara känna en doft. Doften av Dates ”Pamela”… Du är åter 14,5 år och ikväll är det skoldisco och det är läskigt och spännande på en och samma gång. Du ser vad du såg då, ditt flickrum där väggarna tapetserats med planscher på Harpo och David Cassidy, du hör vad du hörde då en av listettorna från en kassettbandspelare. Du kände känslan av att trycka ner bandspelarens rewind-knapp för att lyssna en gång till. Minnet är oerhört detaljrikt, tydligt och drabbar dig som från ingenstans av att känna en doft.

date

Har du någon gång blivit ledsen när du hört en viss melodi, en melodi som spelades på din morfars begravning, plötsligt befinner du dig inte längre här och nu utan har förflyttats till begravningen och ser vad du såg, hör vad du hörde och känner vad du kände. Känslorna i ett sådant minne kan vara starka och åstadkomma tårar fast det var länge sen din morfar gick bort.

Har du upplevt oväntade känslor när du ser något på TV? En sekvens eller en viss bild som förflyttar dig till en annan plats, en annan tid när du upplevde något unikt för just dig. Något som skapade starka känslor och som skärpte dina sinnen och etsade fast bilden, ljuden och känslan, kanske även doften och smaken.

Det här bara hjärnans sätt att hjälpa oss navigera i världen. Om vi upplevt något som framkallat starka känslor i någon form så skapas neurologiska minnen. Hjärnan kommer sedan att känna igen något i det minnet som får oss att uppleva händelsen igen, lika starkt som kanske 20 år tidigare. Om minnet är obehagligt så kommer hjärnan försöka få oss att undvika situationen och minnet är positivt så kan vi vara kvar i minnet och njuta av det igen.

Det här är alltså vad sk triggers (ankare) gör för oss. Utan att vi bett om det så skapas det ständigt triggers, dessa är mer eller mindre användbara. Vissa triggers kan skapa ångest andra ren eufori. Vissa triggers skapades när vi var unga, oerfarna och utan möjlighet att hantera en viss situation. Dessa verkar kanske löjliga och obegripliga idag men likväl så kommer de att kunna innebära problem.

Vissa postiva triggers kan vi använda oftare istället för att förändra ett oönskat tillstånd i samband med t ex en prestation. Inom metacoaching använder vi, precis som elitidrottarna, en eller flera medvetna triggers för att skapa det bästa tillståndet för just dig. Det är alltså fullt möjligt att installera de ankare som just du behöver t ex mod, glädje, styrka, humor, fokusering etc. Du väljer!

Det är också möjligt att kollapsa negativa ankare som stör dig. Hjärnan behöver ny ”mjukvara” ibland som hjälper dig att nå dina önskade resultat. Vill du ta kontrollen över dina egna triggers, skapa nya eller ta bort en oönskad så ringer du såklart till mig.

0768-21 10 80 eller skickar ett mejl.

Välkommen!

Livet och döden.

Malik Bendjelloul dog i tisdags. Han blev 36 år. Mitt i livet, mitt i en lovande karriär som filmare och regissör till den Oscarsbelönade dokumentären ”Searching for Sugarman”. Han hann att uträtta mycket under dessa 36 år, men skulle ha kunnat uträtta så mycket mer om inte döden kommit emellan. Döden är priset vi får betala för att leva. Döden som förutsättning för livet och livet som förutsättning för döden. Dessa båda ytterligheter är oskiljaktiga delar av varandra. Du måste ingenting i ditt liv, men du måste dö. Jag vet att det här inte är något trevligt samtalsämne, och jag vet att du kanske har förträngt det här, och att det kommer som en total överraskningen för dig men faktum är att DU KOMMER ATT DÖ. Förhoppningsvis inte idag eller imorgon men du ska dö.

bild

Du kanske tycker att jag är oförskämd när jag påminner dig om det? Du kanske tycker att ”det där är väl inget att prata om… nu”. Du har kanske en föreställning om att det vi inte pratar om eller tänker på, inte finns? Du kanske inte vill bli avbruten mitt i ditt härliga liv genom att tänka på ”DET DÄR”? Klicka inte bort mig nu! Läs lite till!

Ja det är smärtsamt att tänka på att vi ska dö MEN eftersom vi inte kan göra något åt det så är det bäst att tänka på det trots allt. Låt tanken på döden bli en kraft i livet. Låt tanken på att tiden inte är oändlig ge dig mod och styrka att vara ditt bästa jag. För att kunna leva fullt ut så behöver du acceptera döden. Du behöver inte tycka om den men acceptera att den finns.

Att leva som om varje dag var den sista är kanske ärligt talat inte någon jättebra idé. Jag ser mer eller mindre maniska personer framför mig som ska uppleva ALLT den där sista dagen. Men lev som om varje dag är värdefull, som om varje dag är en möjlighet, som om varje dag är en dag när du kan bidra på något sätt, som om varje dag är en chans för dig att ta hand om dig själv och må bra. Passa på att ta reda på vad du vill och gör det!

Tänk gärna på döden och förbered dig på att den kommer, för det gör den, men använd döden som ett redskap för att leva. Livet är ingen generalrepetition, livet går inte i repris, ta vara på det du har så länge du har det.

Vill du ha hjälp med att bli ditt bästa jag, att optimera dina möjligheter och att få mod att se döden i vitögat?

Ring mig 0768-21 10 80 eller skicka ett mejl.

10 tips om hur du bevarar och utvecklar stressreaktioner.

1. Sluta genast motionera! Det tar bara värdefull tid från dina plikter och krav. Dessutom blir du löjligt avslappnad efteråt vilket inte är bra om du vill bli riktigt stressad. Spänd = stressad.

bild

2. Oroa dig för saker du inte kan påverka! Allt ont som sker i världen är ditt ansvar. Fundera mycket på vad andra tänker och tycker och hur dålig du är som inte kan hantera det.

3. Sov så lite som möjligt! Se till att komma i säng riktigt sent och gärna när du är uppjagad och har riktigt svårt för att slappna av. Börja gärna älta , helst en massa gamla synder och oförrätter. Du ska se att du kan stressa upp dig så mycket att det blir omöjligt att somna. Om du mot förmodan skulle somna så kan du räkna med att vakna efter bara ett par timmar då grubblerierna fortsätter ända till 30 minuter innan väckarklockan ringer. En riktigt stressad person sover med så dålig kvalitet att stressen bara eskalerar och energinivåerna töms. Bravo!

4. Var perfektionist! Du ska faktiskt kunna i princip allting, dessutom ska du leverera högsta kvalitet på allt du gör, oavsett om det gäller att baka bullar eller att skriva en rapport.

5. Ta på dig extremt många uppgifter! Både du och jag vet ju att ingen annan klarar dessa uppgifter lika galant som just du. Dessutom får du en chans att glänsa och bli bekräftad för en prestation samtidigt som du visar att du är totalt oumbärlig och håller alla konkurrenter på lagom avstånd.

6. Säg aldrig nej annat än till dina egna behov.

7. Gör många saker samtidigt. Det gör att du får svårt att koncentrera dig.

8. Välj en arbetsplats med riktigt dåligt ledarskap. Gärna usel arbetsmiljö, noll feedback och otydliga krav.

9. Välj en chef som redan följer punkt 1-8.

10. Se till att ha en bedrövlig inre dialog när du pratar med dig själv. Förnedra gärna dig själv, klaga på ditt utseende och dina tillkortakommanden.

Följ dessa råd så kommer du inom en snar framtid att utveckla ett riktigt dåligt förhållande till dig själv som leder till enorma stressreaktioner. Exempelvis magkatarr, depression, tinnitus, eksem, hjärtinfarkt, stroke, kognitiva störningar eller andra diffusa symptom. Har du tur är du sjukskriven före semestern och det kommer att ta LÅNG tid att komma tillbaka. Lycka till!

PS. Misstänker du problem med stress på din arbetsplats så kan jag komma och mäta, analysera och föreslå förändringar. Friskbolaget har licens att utföra PASS-profilen som är det mest vetenskapliga sättet att mäta stress på en arbetsplats. Vill du veta mer?

Ring 0768-21 10 80 eller skicka ett mejl