Testernas förbannelse.

Vår vilja att förenkla och förstå hur en människa fungerar har lett fram till en djungel av personlighetstester och intelligenstester. Rekryteringsföretagen har en grannlaga uppgift att ta fram den ”bästa” kandidaten så snabbt och effektivt som möjligt. Det är tryggt att kunna luta sig mot resultatet av en test av något slag. Att kunna referera till ett testresultat förenklar och skapar en upplevd effektivitet i bedömningen av en människa. Men blir det inte lite väl enkelt?

IMG_4917

Det finns tester på längden och tvären, samtliga hävdar naturligtvis sitt berättigande och sin korrekthet. Vad sägs om Big Five, Cattells 16 pf, Cut-e, HDS, HPI, MINT, Myers Briggs test, OPQ Service First, Thomassystemet? Vissa är test har översatts från andra språk vilket i sig är en källa till feltolkningar. Andra test har inget stöd i någon forskning överhuvudtaget. Vissa test har inbyggda lögnskalor så att man kan se hur mycket testpersonen ljugit i sina svar. Andra bygger på 100 år gammal forskning. (Och 100 år gamla arbetssituationer och relationer.) Det populära Myers Briggs testet bygger på forskning av Carl Jung från 1921. Det sägs att Jung tog avstånd till testet och hävdade att man inte kunde använda hans forskningsresultat på det sättet som det görs i Myers Briggs test. Validiteten hos alla dessa test skiljer sig inte mycket åt utan är generellt låg.

Argumentet för att använda och bekosta dessa, ofta mycket dyra test, är att ”alla andra gör det”. Det är ju underbart att tvärsäkert kunna uttala sig om hur en människa ”är”! Det känns tryggt att kunna välja ”rätt” person. Att ”ha papper” på det. Men är det verkligen så enkelt? Är inte en människa mer komplicerad? Kan du verkligen förutse hur en person kommer att fungera på en arbetsplats och i en roll genom ett test?

Vad händer då med en ”testad” människa? Hur påverkas hon av ett test? Vår komplexa hjärna drar slutsatser av händelser, upplevelser och erfarenheter och skapar föreställningar om oss själva och våra möjligheter. En ung (eller för all del äldre) person som testas av en energisk rekryterare och får beskedet om att vara en typisk ”RÖD” individ eller en ”CREATOR” kan otroligt snabbt och lätt gå på myten om sig själv. Kan börja referera om sig själv som ”RÖD”. ”Jag ÄR RÖD”. ”Jag ÄR en CREATOR.”

Testet i sig kan skapa en självuppfyllande profetia. Begränsar människan att utvecklas och bli mer allsidig och komplett. Skapar begränsande föreställningar och övertygelser om möjligheterna till personlig utveckling.

Vad som är mer relevant att undersöka är varje människas unika tankestrategier. ”Hur” tänker en människa? Hur processar hon information? Hur ser det mentala operativsystemet ut? Hur väljer hon att använda sina resurser? Utifrån vilka referensramar verkar hon? Vilka är värderingarna? Vilka är beteendena? Vilken identitet förknippar hon med sig själv med? Vilken är den högre meningen? Hur motiveras personen? Hur vill hon utvecklas? Vad är skillnaden som betyder skillnaden för just den människan?

Att se människan där hon för tillfället befinner sig snarare än att fastslå hur hon ÄR! Att respektera människan för den hon själv anser sig vara snarare än att analysera vem testet anser att hon är.

Vill du på ett modernt sätt få hjälp att möta varje individ där de är och ta reda på vad just den individen motiveras av så kontaktar du mig!

0768-211080 eller mejla

Trevlig helg!