Övertygelserna om Thomas Quick.

Ingen har väl undgått att följa det som nu avslöjas i fallet Quick. Dan Josefssons dokumentär i SVT i tisdags och den efterföljande debatten med bl a Leif GW Persson och Göran Lambertz. De flesta inblandade är överens om att Thomas Quick inte är skyldig och att en rättsskandal har ägt rum. Alla åtta resningsansökningar – två av dem inlämnade av chefsåklagaren – beviljades och samtliga har lett till nedlagt åtal med frikännande i sju av åtta domar hittills. Nu börjar röster höjas både från justitieutskottet och Högsta domstolen som kräver Göran Lambertz avgång. Man kan undra hur Göran Lambertz ändå med sådan styrka och envishet fortsätter att hävda sin ståndpunkt. Det är inte logiskt men det är psyko-logiskt…

138358-3_2

 

Vår hjärna är (tack och lov) utrustad med ett antal kognitiva filter som skyddar oss från att bli fullkomligt lamslagna av intryck. Vi skulle inte klara oss utan dessa filter, de hjälper oss att sortera information, prioritera information och använda information. Informationen får vi via våra fem sinnen dvs syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Det finns inga andra sätt för oss att ta in information (vad jag vet…).

Informationen finns utanför oss själva men våra filter styr hur vi upplever den. Om du har ”tagit ett beslut” medvetet eller omedvetet om hur världen fungerar så kommer din hjärna att hjälpa dig att se att det faktiskt förhåller sig så. Det blir en självuppfyllande profetia. Hjärnan utesluter information för att det du ser och hör ska passa in i din föreställning. Hjärnan generaliserar information för att du ska slippa ödsla energi på ”liknande information” gång på gång. Slutligen så har också hjärnan förmågan att förvränga information för att den ska passa in i en förutbestämd föreställning om sakernas beskaffenhet.

Om du dessutom att blandat in din identitet i den här övertygelsen så blir det oerhört svårt att byta ståndpunkt eftersom du sätter ditt eget ”jag” på spel. Hjärnan fortsätter oförtrutet att försöka bevisa din tes om världen. ”Jag är en person som vet att Tomas Quick är skyldig” är en ståndpunkt som du kanske har tänkt i många år…det har blivit en sanning för dig…du har sagt det här offentligt många gånger…din hjärna har valt att inte ta in den information som tyder på motsatsen….att byta ståndpunkt blir till slut omöjligt…

Det här kan också jämföras med det som händer inom Livsmedelsverket just nu. Forskningsrapport efter forskningsrapport visar att de kostråd verket gett oss svenskar inte varit så lyckade, nyckelhålsmärkningen har lett till ökade tillsatser i maten och diabetesen frodas. Trots detta är det oerhört svårt att lämna en gammal övertygelse. Att kunna erkänna att man haft fel är ett så stort angrepp på ”jaget” att det blir omöjligt. Bara personer med stor ego-styrka och en genuin självkänsla klarar det utan problem.

Det är svårt att själv upptäcka sina egna begränsande övertygelser, de typ finns ju redan där. De påverkar redan ditt tänkande och skapar de referensramar du navigerar efter. De är också en stor förklaring till dina nuvarande resultat. Om du säger till dig själv att något är möjligt så är det sant. Om du säger att något är omöjligt så är det också sant.

Jag tar inte ställning i sakfrågan om Tomas Quick (numera Sture Bergvall) är skyldig eller ej utan konstaterar bara att det finns många olika övertygelser representerade i den här historien och de kan ibland begränsa synsättet på olika ödesdigra sätt.

Här kan du läsa mer om Thomas Quick: http://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Quick

Här kan du se debatten: http://www.svtplay.se/video/1628801/veckans-brott-special

Misstänker du att du kanske (omedvetet?) har några begränsande föreställningar om dig själv, om livet eller dina möjligheter så är det dags för coaching! Det finns ingen anledning att låta dessa härja runt likt Göran Lambertz i din inre dialog och hindra dig från att nå din högsta potential.

Ring nu: 0768-211080 så diskuterar vi saken.