Min arbetsplats

Min fysiska arbetsplats ligger i Norrköpings Science Park, det som tidigare hette Pronova Huset. Där har jag två kontorsrum i kontorshotellet Spinneriet. Det ena rummet är mitt kontor där jag just nu sitter och skriver detta. Det andra rummet är mitt samtalsrum där mina coachsamtal äger rum. Det finns många föreställningar om hur detta rum ser ut och vad det innehåller men jag kan berätta att det inte är särskilt upphetsande. Det som händer, händer inte i rummet utan i mina klienters hjärnor. (När de råkar befinna sig i rummet…) Tråkigt att jag inte kan ”se” vad som händer utan måste förlita mig på min frågeteknik för att förstå hur de tänker och vad som händer.

IMG_5202

Det gäller att spetsa ögonen och spänna öronen för att uppfatta små nyanser i kroppsspråk, röstläge och i valet av ord som avslöjar tankestrategier och tankemodeller. Många klienter får starka triggers kopplade till detta samtalsrum, inte pga av någon häftig inredningsdetalj eller betydelsefull målning utan för vad de har upplevt där. Starka positiva känslor av lättnad, styrka, mod eller kanske lugn skapar starka känslomässiga och kroppsliga triggers precis som överallt annars.

Om du går på en begravning och känner stark sorg och saknad samtidigt som organisten spelar en melodi så är chansen/risken stor att när du hör samma melodi igen (kanske i ett helt annat sammanhang) så kan du på ett näst intill oförklarligt ätt uppleva samma starka sorg och saknad.

Våra hjärnor gör så här, vare sig vi vill eller inte. I coachingen använder jag mig av den här naturliga funktionen för att skapa positiva triggers som mina klienter kan använda vid lämpliga tillfällen t ex föredrag, presentationer, svåra samtal eller andra kravfyllda situationer. Triggers som i ett ögonblick kan förändra ett känslotillstånd och en prestationsförmåga. Samma tekniker som elitidrottare (t ex U21-landslaget i fotboll) använder sig av för att styra sina fysiska och mentala tillstånd kan du som chef, ledare, säljare eller medmänniska använda dig av för att du ska bli ditt bästa jag när du verkligen behöver.

Därför blir min arbetsplats ofta något helt annat för mina klienter. Ett upplevelserum där förändring kan ske. En stark positiv association som kan starta redan ute på parkeringen. Där gror tankar på förändring och där skapas förutsättningar för det nya.

Manegen är krattad. Rummet står redo.

Let’s go!

Har du misslyckats? Grattis!

Om du visste hur många det är som har ett dåligt, för att inte säga uruselt förhållande till ”att misslyckas”. Det betyder att rädslan för att ”misslyckas” blir så stor att det begränsar livet. Allt från att låta bli att skapa relationer till att undvika att tala inför en grupp kan ofta härledas till just den gastkramande känslan som risken för att misslyckas skapar.

Det här beror på att människor lägger en otroligt stor betydelse i att ”inte vara lyckade” dvs prestera dåligt eller inte tillräckligt bra. Det finns ofta en omedveten koppling mellan ”misslyckande” och låg självkänsla, lågt självförtroende och att inte duga.

failure

 

Det här hindrar många från att våga anta utmaningar, att växa som människor och att göra det de faktiskt innerst inne vill, och tror det eller ej men hjälpen kan både vara snabb och omvälvande.

När jag träffar en person som lider av rädsla över att misslyckas så är det viktigt för mig att kartlägga den nuvarande referensramen som ofta är otroligt deprimerande! Att misslyckas kan betyda allt från att ”vara värdelös” till att ”livet är slut”. Klart som sjutton att man undviker det! Problemet är bara att du också undviker en massa bra och positiva saker…

Ofta har mina klienter fastnat i en loop av gammalt tänkande, någonstans vet de (intellektuellt) att det inte är farligt att misslyckas men deras kropp-sinne-system slår på RED ALERT inför risken. Det hjälper inte att vi då är överens på ett teoretiskt plan om att det inte ”händer något farligt”. Systemet hindrar varje ansats till att försöka vilket så klart hämmar individen och begränsar livet.

Tricket som vi Meta-Coacher använder oss av är att bygga upp en helt ny referensram kring konceptet ”att misslyckas” för att stänga gapet mellan att veta och att känna.

Vad skulle det kunna betyda i den bästa av världar? Vad skulle du kunna ge det för betydelse och mening?

Hm låt se…

Att misslyckas skulle kunna betyda ”feedback”.
Att misslyckas skulle kunna betyda chansen att lära sig något nytt.
Att misslyckas skulle kunna vara vägen till ÖKAD självkänsla (tro’t el ej)
Att misslyckas skulle kunna vara ”enda vägen till utveckling”.
Att misslyckas…..
Så om det betyder det…så är ”att misslyckas” något att välkomna?

Du skapar dina meningar och betydelser precis som du själv vill.

Det kan verkar som detta är en ordlek och det är det också, men orden och semantiken, vad vi ger orden för betydelse, skapar en direkt reaktion i ditt kropp-sinne-system och begränsar eller tillåter dig att få tillgång till dina resurser. Så var mycket noga med vad du ger det du säger till dig själv för betydelse. Det är det som är skillnaden som gör skillnaden.

För att du ska kunna bli ditt ”bästa jag” så behöver du ta itu med din rädsla för att misslyckas.

Du vet vem du ska ringa! 0768-211080

Dags att rymma från förväntningarnas fängelse.

Har du förmågan att bli besviken på andra människor? Eller du kanske tolkar det som att de gör dig besviken?

Du förväntar dig att de ska bete sig på ett annat sätt? Säger de saker du inte tycker om?

Borde de förstå saker de uppenbarligen inte förstår? Är du missnöjd med att andra inte kan läsa dina tankar?

Är du lättkränkt? Är du ett offer för omständigheterna? Är du kraftlös? Känner du inte att du kan påverka din situation?

Är det dina åsikter som borde respekteras i första hand? Måste du bli lyssnad på?

Är du hård mot dig själv? Har du orimliga krav på vad du ska klara av? Har du orimliga krav på vem du ska vara?

 

datafile-101289

 

Nu svarar ju du naturligtvis NEJ på samtliga dessa frågor, det här gäller ju inte dig men du kanske har någon låtsaskompis som har ovanstående förväntningar på andra, sig själv och på livet. Jag kan tala om att dessa personer behöver allt stöd de kan få, det är nämligen ingen angenäm tillvaro i ”Förväntningarnas fängelse”. Det är kallt, mörkt, ensamt, ångestfyllt och fullt med missnöje.

Orimliga förväntningar på andra och på livet skapar en känsla av maktlöshet och missnöje. Ju orimligare dessa förväntningar är desto mer missnöje! Missnöjet uppkommer nämligen när du jämför dina förväntningar med hur du upplever och tolkar verkligheten. Det blir ett glapp mellan vad du vill ska ske och vad du upplever.

När du upplever att verkligheten är sämre än du vill att den ska vara skapas ett negativt känsloglapp = besvikelse, ilska eller missnöje. Om du däremot upplever att verkligheten är bättre än du förväntat dig skapas istället ett positivt känsloglapp = glädje, tillfredsställelse eller nöjdhet.

Så vad kan vi då göra? Om din låtsaskompis ofta är missnöjd så finns det som tur är minst två bra strategier för att bli mer nöjd i livet.

  1. Ändra på förväntningarna! Människor i din närhet MÅSTE ingenting! Räkna inte med att de ska förstå vad du vill. Börja kommunicera istället. Berätta vad du vill och ta ansvar för dina egna tankar och känslor. Bli sann mot dig själv och andra. Ställ rimligare krav!
  2. Ändra på verkligheten! Byt jobb! Byt ut relationer! Börja träna! Gör något annat så att din upplevelse stämmer med dina förväntningar.

Jag kan hjälpa dig med båda dessa strategier om du behöver. Coaching i allmänhet och Meta-coaching i synnerhet handlar om att göra din upplevelse av verkligheten rikare och ge dig nya referensramar så att du kan skapa rimligare förväntningar på dig själv och andra. Coaching handlar också om att hjälpa dig förändra din situation dvs förändra din verklighet så att den blir så som du vill att den ska vara.

Varmt välkommen!

 

Tre värdefulla tips när du ska ta beslut.

Din framtid avgörs av kvaliteten på de beslut och val du gör idag. Fattar du beslut baserat på vad andra vill eller följer du din egen väg? Tar du samma beslut om och om igen utan att reflektera över vart de leder dig? Fattar du inga beslut alls utan låter andras agenda fatta dem åt dig? Låter du andras önskemål i för stor utsträckning styra dina beslut? Då låter du andra styra din framtid!

bild_2

Du kanske inte tänker på det men kvaliteten på ditt liv avgörs av kvaliteten på dina beslut. Du tar varje dag en mängd små och kanske något färre större beslut. Alltifrån vad du ska äta till frukost till vilket jobb du ska söka. Alla dessa små och stora beslut kommer att forma din framtid. Vissa beslut kanske du inte ens upplever som beslut. Av gammal och ohejdad vana blir det ungefär som det alltid har blivit vilket får till följd att dina resultat är ungefär de samma.

Om du är intresserad av att nå nya resultat så bör du börja fundera över ditt beslutsfattande. Det är nämligen där det händer…grunden för din framtid.

Att ha svårigheter att ta beslut skapar energiförlust, att låta ett ofattat beslut ligga och skvalpa runt i ditt undermedvetna är kostsamt och dränerar dig på energi.

Om du gång på gång har svårt att ta beslut så läcker det ständigt ut energi som du skulle kunna använda till något helt annat.

Tips nr 1: Det första tipset handlar om att överhuvudtaget bli medveten om NÄR du gör dina val. Helt plötsligt upplever du att du har hamnat i en situation som du kanske inte tänkt dig men du var inte medveten om när beslutet togs. Någonstans i processen har du uppenbarligen sagt ”ja” till det här, eller så har inte sagt ett tillräckligt tydligt ”nej”?

Tips nr 2: Ta inte viktiga beslut i ett resurslöst tillstånd. Du kan inte ta bra beslut om du inte är tillfreds. Du kanske förhastar dig eller glömmer några viktiga faktorer? Ett resurslöst tillstånd kan vara stress, nedstämdhet, ilska eller något annat tillstånd som hindrar dig från att vara ditt bästa jag. Du kan nämligen alltid förändra ditt tillstånd om du så önskar. Bara genom att förändra din fysiologi så kommer du att förändra till sinnestillstånd. Res på dig. Ta några djupa andetag. Gå ett varv runt kvarteret. Oavsett vad du gör så kommer ditt tillstånd att förändras. Prova!

Tips nr 3: Ta inte beslut som går emot dina egna önskade resultat. Ta reda på vad du VILL och fatta genomtänkta beslut som hjälper dig att uppnå dina önskade resultat. Risken är annars stor att du blir en del av någon annans agenda. De som når dit de vill är de som mycket tydligt har formulerat sina egna önskade resultat. Om du inte vet vart du ska är det svårt att hitta dit…

Sammanfattning: Bli medveten om när du tar beslut! I vilka sammanhang och med vilka människor?

Kontrollera ditt tillstånd! Om det inte är resursstarkt, byt tillstånd. Behöver du tid be om att få lämna besked senare.

Ta reda på vad du vill och se till att dina beslut leder dit.

Det här en av många kompetenser som kännetecknar det sunda ledarskapet oavsett om du leder dig själv eller andra.

Om du behöver hjälp med att lära dig ta beslut och ta reda på vad du egentligen vill så är Metacoaching en ypperlig metod. Om du behöver så kan du också få resurser att säga ja när du ska säga ja och säga nej när du ska säga nej. Det här sparar energi åt dig som du kan lägga på helt andra saker.

Välkommen!

 

 

4 hypoteser och 4 lösningar om din hälsa.

Hur hanterar du din hälsa? Är det något som du behöver hantera? Om ja, i så fall hur? Hur viktigt är det att vara frisk för dig? När man först tänker på den frågan så är ju det självklara svaret att det är viktigt, kanske till och med mycket viktigt. Men även om du tänker att din hälsa är viktig eller mycket viktig så kanske du trots detta inte beter dig som så. Du kanske inte äter den mat du egentligen vet är bra för dig, du kanske inte rör på dig så mycket och ofta som du vet är bra för dig, du kanske inte sätter gränser för ditt engagemang och därför drabbas av olika typer av stressymptom? Det bildas ett gap mellan vad du vet och vad du gör. Hur kommer sig då detta? Du värderar din hälsa MEN du beter dig inte alltid som om du värderar din hälsa!

IMG_0627

 

Hypotes nr 1: Du har inte formulerat några tydliga önskade resultat. Om du inte vet vart du ska är det svårt att hitta dit. Det finns inga lata människor, det finns bara människor med dåligt formulerade mål.

Lösning: Exakt vad vill du uppnå? Vad betyder hälsa för just dig? Är du värd den här förändringen? Varför är den viktig? Hur påverkar förändringen de som finns runt omkring dig? Skapa minnesbilder av framtiden så din hjärna kan njuta av, uppleva och drivas av dessa minnesbilder. Vad kommer du att få se? Vad kommer du att få höra? Vad kommer du att känna?

Hypotes nr 2: Du värderar andra företeelser ännu högre! Visst ”hälsa” finns med på listan av viktiga värderingar hos dig men ”att vila” och ”att njuta” har hamnat högre upp. Det får till följd att de hälsoinvesteringar som du vill göra inte blir gjorda för att annat hos dig värderas högre.

Lösning: Utforska din värderingar och kontrollera att de stämmer med dina önskade resultat.

Hypotes nr 3: Du har föreställningar om vem du är och vem du blir om du skulle börja motionera eller äta annorlunda. Du kanske (privat och hemligt) fördömt människor som ägnar sig åt detta? Kallat dem för hurtbullar eller fanatiker? Detta för att distansera dig från dessa aktiviteter som du ändå inte ”orkar” börja med. Det blir svårt för dig att i din inre dialog själv börja kalla dig för motionär eller hälsosam, allt enligt den tillsynes ologiska logiken i din hjärna.

Lösning: Bestäm dig för dina önskade resultat och utgå ifrån dessa när du ska bestämma vem du vill vara och vem du vill bli. Vem behöver du vara för att nå dina önskade resultat? Vilken är din identitet?

Hypotes nr 4: Du drivs av metaprogrammet ”REAKTIV” dvs du motiveras av att analysera, vänta och se. Om du i dagsläget inte upplever att du lider av att inte vara hälsosam så har du heller ingen motivation att i förväg göra något åt det dvs vara ”PROAKTIV” Så länge du upplever att du ”känner dig frisk” så kommer din motivation att vara låg. Även om du inte har en aning om hur FRISK du skulle känna dig om du tog tag i det här NU!

Lösning: Ta ett snack med din hjärna om att även om den gärna vill vänta och se…. så kan det få till följd att du inte når dina önskade resultat. Dvs du blir sjuk. Träna på och utmana dig själv att expandera det här tänkandet så att du kan vara mer proaktiv. Det har du nytta av i alla aspekter av livet.

Det finns fler hypoteser och varje individ behöver sin lösning det är därför metacoaching är helt individuellt anpassat. Du tänker inte som någon annan därför behöver dina begränsningar behandlas på ett unikt sätt för just dig. Hos mig finns inga universallösningar, utan du får en unik skräddarsydd lösning för just ditt tänkande. Inte nog med det, du kommer att tänka ut det helt själv…

Tycker du det här låter spännande anmäl dig då till vår kommande hälsohalvdag. En workshop med fokus på ditt välbefinnande och hälsa.

Ring 0768-21 10 80 eller skicka ett mejl för anmälan och/eller mer info.

Här hittar du länken till eventet på Facebook.

Varmt välkommen!

Tid

Tid är en abstrakt tankekonstruktion. Tid kan inte bäras, tid kan inte sparas. Tid är som en flyktigt bekant vän eller fiende. Du kan ha för mycket tid och du kan ha för lite tid. Tiden är ogripbar. Men hjärnan måste hantera tiden annars skulle vi inte veta om vi gjort en sak eller om vi ska göra den, om det var något som hörde hemma i det förflutna eller i framtiden. Det finns många olika sätt att organisera sin tidslinje på och inget är mer rätt än något annat. Oftast skapar hjärnan en tidslinje av händelser genom olika rumsliga lägen. Har du ditt förflutna bakom dig eller framför dig i rummet?bild

Om du har ditt förflutna framför dig så är risken stor att det förflutna får för mycket uppmärksamhet, om du har framtiden bakom dig så kan det vara svårt att fokusera på nya resultat i framtiden. Det förflutna är verkligare än framtiden då det som har hänt har hänt medan framtiden är oviss och existerar bara i form av olika möjligheter. Tad Jones beskriver två huvudtyper av tidslinjer i sin bok ”The Basis of Personality”. Den första kallar han ”genom tid” (den anglo-europeiska typen av tid) där tidslinjen går från den ena sidan till den andra. Den andra typen kallas ”i tid” (den arabiska typen av tid) där tidslinjen går framifrån och bakåt så att en del (ofta det förflutna) finns bakom personen och är osynlig. Man måste vända på huvudet för att kunna se den. De här båda huvudtyperna förklarar till viss del varför det finns kulturella skillnader i t ex näringslivet när det gäller hur viktigt respektive oviktigt det är att ”hålla tiden”.

Människor med tidsuppfattningen ”genom tid” tänker sekventiellt på tid och känner ofta på sig vad klockan är. Det här är den härskande tidsuppfattningen i vår del av världen. Människor som däremot har tidsuppfattningen ”i tid” befinner sig i nuets ögonblick. De har inte fördelen av att ha det förflutna eller framtiden placerat framför sig, därför blir tidsfrister och kravet att hålla tider mindre viktigt. Den här modellen av tidsuppfattning är österländsk och vanligare i arabiska länder. De har den underbara förmågan att faktiskt oftast befinna sig i nuet vilket vi västerlänningar verkar ha problem med. Framtiden betraktas som en rad ”nu” och då blir det heller inte bråttom att göra något ”nu” för det kommer ju ett nytt. Det här är naturligtvis två olika generaliseringar men det kan vara bra att vara medveten om att våra hjärnor uppfattar tid på olika sätt och det kan ibland hindra samarbete och förståelse mellan människor.

Förutom den rent rumsliga tidsuppfattningen har våra hjärnor naturligtvis också en förmåga att fokusera på olika delar av vår tidslinje;

Dåtid: Vissa människor lever i dåtiden, ångrar det gjorda eller ogjorda. Ångrar det sagda eller osagda. Tänker på och ”är” i dåtiden. Att befinna sig för ofta i dåtiden kan vara deprimerande. Du kan ju de facto inte ändra det som skett hur mycket du vill. Det finns ingen (vad jag vet…) kraft som bestämmer vad du ska ge det som skett för betydelse. Tips om du ofta tänker på gamla oförrätter och tillkortakommanden: Du är meningsskapare i ditt liv och kan alltså ge dåtiden den mening som passar just dig. Så även om du inte kan ändra historien så har du den totala makten att ändra hur du ser på historien. Vad skulle dessa händelser kunna betyda?

Framtid: Vissa människor lever i framtiden. Oroar sig för det som ska hända, målar upp skräckscenarion som ofta aldrig slår in. Att oroa sig för framtiden skapar stress och tar energi. Tips om du ofta oroar dig för framtiden: Se på framtiden med tillförsikt, det har ju faktiskt ordnat sig hittills eller hur? Då kan framtiden istället bli en spännande plats där du målar upp dina kommande önskade resultat.

Nu: Sen har vi då det fantastiska nuet! Människor som har förmågan att leva i nuet är lugna. Om du är “här och nu” så har varken historien eller framtiden någon plats i ditt sinne. Du ser vad du ser, du hör vad du hör och du känner vad du känner. En sak som du kan vara alldeles säker på är att om du upplever ett halvtaskigt “nu” så kommer du, så fort du vänder ryggen till att hamna i ett helt nytt “nu” med nya möjligheter där du bestämmer vad du ska tänka och känna.

Coaching handlar om att expandera sitt tänkande och då även sitt tänkande kring tid. Så att när du själv vill och behöver kan ändra sätt att hantera och uppfatta tiden och bli en bättre självledare.

Vill du ha hjälp med det så når du mig här: 0768-211080 eller mejla.

Du är gisslan hos ledarna och hos dig själv.

Är du anställd? Har du barn i skolan? Deltar du i något gruppträningspass? Är du väljare? Går du någon utbildning? Är du aktieägare? Är du medlem i någon förening? Brukar du handla i affärer? Jag gissar att du svarar ja på flera av dessa frågor och då är du beroende av flera olika LEDARE.

David_Brent_111

Om du är anställd så har du troligtvis en chef, nära eller på avstånd, som påverkar din arbetsmiljö och din situation högst påtagligt. Du är beroende av hur den här personen sköter sitt jobb, vilka resurser den här personen har och vilka brister. Din hälsa är faktiskt beroende av den här personens agerande. Vill du behålla din hälsa och arbeta i en organisation som har framtiden för sig kontrollera kvaliteten på chefer och ledare!

Om du har barn i skolan så har ditt barn flera personer i sin närhet som påverkar deras möjligheter i skolmiljön högst påtagligt. Lärare leder skolarbetet och rektorer leder personalen på skolan. Du och dina barn är beroende av att dessa personer besitter goda ledaregenskaper. Det räcker inte att ha stor kunskap inom ett ämnesområde du måste som lärare också kunna LEDA eleverna. Vill du att dina barn ska få den bästa tänkbara utbildningen och starten i livet? Kolla upp ledarskapet i skolan!

Om du regelbundet deltar i något gruppträningspass på ett gym så är du hänvisad till instruktörens ledarskap. Saknas det några bitar där får du en oinspirerad eller t o m farlig stund. För att du ska få ut mest möjliga träning för just dig och samtidigt ha roligt och vilja fortsätta kräva en duktig LEDARE. Vill du bli inspirerad, sedd och känna tillhörighet när du tränar, se till att välja instruktörer som kan leda.

Gjorde du ditt val i söndags? Beroende på ledaregenskaperna hos den som leder ett parti så kommer ditt mandat att tas tillvara på olika sätt. Just sayin’

Är du själv elev? Ja då vet du hur viktig din lärare är för att du ska vilja lära dig mer och för att du ska förstå. Du kommer säkert fortfarande ihåg vilka lärare som var skickliga och vilka som inte var det under din skoltid även om det var länge sen. Dem du kommer ihåg var förmodligen bättre LEDARE. Vill du få den bästa tänkbara stöttningen under din utbildning? Gör en bedömning av ledaregenskaperna hos din kursarrangör/skola.

Är du aktieägare? Dina intressen är förmodligen att du vill att dina pengar ska växa, eller att du vill stödja ett företag som står för dina värderingar. Det som är avgörande för om företaget ska lyckas är vilka LEDARE som jobbar där. Ledarna kommer att påverka arbetsmiljö, beslutsfattande, värderingar, empati, kundservice, försäljningsstrategi, förhandlingsförmåga osv, dvs allt som påverkas av hur människor mår och verkar. Vill du tjäna pengar se då till att de företag du investerar i har bra ledare.

Är du medlem i någon förening? Vet du vem som är ordförande? Vet du vilka ledaregenskaper den personen har? Viktigaste posten är ordförandeposten! Ordföranden leder styrelsearbetet och styrelsemötena. Ska dessa bli effektiva eller inte, kommer medlemsavgifterna att gå till rätt saker. Sund förening = gott ledarskap!

Brukar du handla i affärer? Tänkte väl det! Hur ser det ut i butiken? Är det fräscht eller inte? Är personalen positiv och serviceinriktad, eller får du vänta på att flera kassor ska öppna när det är kö? Är sortimentet bra eller som i de flesta andra butiker. Det beror så klart på vem som LEDER personalen i den här butiken.

Som du märker så lägger jag stort ansvar på chefer och ledare. Det är faktiskt så att de har mer betalt för att vara just det, chefer och ledare. Det är ju naturligtvis oerhört smickrande att bli tillfrågad om att bli chef men då måste man också förstå att det kräver något helt annat av dig. Inte bara att du får nya visitkort och mer i lön.

Oavsett om du är elev, aktieägare eller anställd så är du själv också ALLTID ledare! Du har en medarbetare: DIG SJÄLV! Om du råkar ha en dålig chef så kan du försöka påverka din nuvarande organisation eller säga upp dig. Om du upplever att din utbildning inte blev som du tänkt dig, påtala fel och brister i förhoppningen om att det kan rättas till eller byt kurs. Sluta handla i en butik som du inte är nöjd med.

Om du är missnöjd med någons ledarskap skicka dom till mig.

Om du är missnöjd med ditt personliga ledarskap över dig själv så är det du som ska komma hit.

Ring 0768-211080 eller skicka ett mejl.