Dags att rymma från förväntningarnas fängelse.

Har du förmågan att bli besviken på andra människor? Eller du kanske tolkar det som att de gör dig besviken?

Du förväntar dig att de ska bete sig på ett annat sätt? Säger de saker du inte tycker om?

Borde de förstå saker de uppenbarligen inte förstår? Är du missnöjd med att andra inte kan läsa dina tankar?

Är du lättkränkt? Är du ett offer för omständigheterna? Är du kraftlös? Känner du inte att du kan påverka din situation?

Är det dina åsikter som borde respekteras i första hand? Måste du bli lyssnad på?

Är du hård mot dig själv? Har du orimliga krav på vad du ska klara av? Har du orimliga krav på vem du ska vara?

 

datafile-101289

 

Nu svarar ju du naturligtvis NEJ på samtliga dessa frågor, det här gäller ju inte dig men du kanske har någon låtsaskompis som har ovanstående förväntningar på andra, sig själv och på livet. Jag kan tala om att dessa personer behöver allt stöd de kan få, det är nämligen ingen angenäm tillvaro i ”Förväntningarnas fängelse”. Det är kallt, mörkt, ensamt, ångestfyllt och fullt med missnöje.

Orimliga förväntningar på andra och på livet skapar en känsla av maktlöshet och missnöje. Ju orimligare dessa förväntningar är desto mer missnöje! Missnöjet uppkommer nämligen när du jämför dina förväntningar med hur du upplever och tolkar verkligheten. Det blir ett glapp mellan vad du vill ska ske och vad du upplever.

När du upplever att verkligheten är sämre än du vill att den ska vara skapas ett negativt känsloglapp = besvikelse, ilska eller missnöje. Om du däremot upplever att verkligheten är bättre än du förväntat dig skapas istället ett positivt känsloglapp = glädje, tillfredsställelse eller nöjdhet.

Så vad kan vi då göra? Om din låtsaskompis ofta är missnöjd så finns det som tur är minst två bra strategier för att bli mer nöjd i livet.

  1. Ändra på förväntningarna! Människor i din närhet MÅSTE ingenting! Räkna inte med att de ska förstå vad du vill. Börja kommunicera istället. Berätta vad du vill och ta ansvar för dina egna tankar och känslor. Bli sann mot dig själv och andra. Ställ rimligare krav!
  2. Ändra på verkligheten! Byt jobb! Byt ut relationer! Börja träna! Gör något annat så att din upplevelse stämmer med dina förväntningar.

Jag kan hjälpa dig med båda dessa strategier om du behöver. Coaching i allmänhet och Meta-coaching i synnerhet handlar om att göra din upplevelse av verkligheten rikare och ge dig nya referensramar så att du kan skapa rimligare förväntningar på dig själv och andra. Coaching handlar också om att hjälpa dig förändra din situation dvs förändra din verklighet så att den blir så som du vill att den ska vara.

Varmt välkommen!

 

Tre värdefulla tips när du ska ta beslut.

Din framtid avgörs av kvaliteten på de beslut och val du gör idag. Fattar du beslut baserat på vad andra vill eller följer du din egen väg? Tar du samma beslut om och om igen utan att reflektera över vart de leder dig? Fattar du inga beslut alls utan låter andras agenda fatta dem åt dig? Låter du andras önskemål i för stor utsträckning styra dina beslut? Då låter du andra styra din framtid!

bild_2

Du kanske inte tänker på det men kvaliteten på ditt liv avgörs av kvaliteten på dina beslut. Du tar varje dag en mängd små och kanske något färre större beslut. Alltifrån vad du ska äta till frukost till vilket jobb du ska söka. Alla dessa små och stora beslut kommer att forma din framtid. Vissa beslut kanske du inte ens upplever som beslut. Av gammal och ohejdad vana blir det ungefär som det alltid har blivit vilket får till följd att dina resultat är ungefär de samma.

Om du är intresserad av att nå nya resultat så bör du börja fundera över ditt beslutsfattande. Det är nämligen där det händer…grunden för din framtid.

Att ha svårigheter att ta beslut skapar energiförlust, att låta ett ofattat beslut ligga och skvalpa runt i ditt undermedvetna är kostsamt och dränerar dig på energi.

Om du gång på gång har svårt att ta beslut så läcker det ständigt ut energi som du skulle kunna använda till något helt annat.

Tips nr 1: Det första tipset handlar om att överhuvudtaget bli medveten om NÄR du gör dina val. Helt plötsligt upplever du att du har hamnat i en situation som du kanske inte tänkt dig men du var inte medveten om när beslutet togs. Någonstans i processen har du uppenbarligen sagt ”ja” till det här, eller så har inte sagt ett tillräckligt tydligt ”nej”?

Tips nr 2: Ta inte viktiga beslut i ett resurslöst tillstånd. Du kan inte ta bra beslut om du inte är tillfreds. Du kanske förhastar dig eller glömmer några viktiga faktorer? Ett resurslöst tillstånd kan vara stress, nedstämdhet, ilska eller något annat tillstånd som hindrar dig från att vara ditt bästa jag. Du kan nämligen alltid förändra ditt tillstånd om du så önskar. Bara genom att förändra din fysiologi så kommer du att förändra till sinnestillstånd. Res på dig. Ta några djupa andetag. Gå ett varv runt kvarteret. Oavsett vad du gör så kommer ditt tillstånd att förändras. Prova!

Tips nr 3: Ta inte beslut som går emot dina egna önskade resultat. Ta reda på vad du VILL och fatta genomtänkta beslut som hjälper dig att uppnå dina önskade resultat. Risken är annars stor att du blir en del av någon annans agenda. De som når dit de vill är de som mycket tydligt har formulerat sina egna önskade resultat. Om du inte vet vart du ska är det svårt att hitta dit…

Sammanfattning: Bli medveten om när du tar beslut! I vilka sammanhang och med vilka människor?

Kontrollera ditt tillstånd! Om det inte är resursstarkt, byt tillstånd. Behöver du tid be om att få lämna besked senare.

Ta reda på vad du vill och se till att dina beslut leder dit.

Det här en av många kompetenser som kännetecknar det sunda ledarskapet oavsett om du leder dig själv eller andra.

Om du behöver hjälp med att lära dig ta beslut och ta reda på vad du egentligen vill så är Metacoaching en ypperlig metod. Om du behöver så kan du också få resurser att säga ja när du ska säga ja och säga nej när du ska säga nej. Det här sparar energi åt dig som du kan lägga på helt andra saker.

Välkommen!

 

 

4 hypoteser och 4 lösningar om din hälsa.

Hur hanterar du din hälsa? Är det något som du behöver hantera? Om ja, i så fall hur? Hur viktigt är det att vara frisk för dig? När man först tänker på den frågan så är ju det självklara svaret att det är viktigt, kanske till och med mycket viktigt. Men även om du tänker att din hälsa är viktig eller mycket viktig så kanske du trots detta inte beter dig som så. Du kanske inte äter den mat du egentligen vet är bra för dig, du kanske inte rör på dig så mycket och ofta som du vet är bra för dig, du kanske inte sätter gränser för ditt engagemang och därför drabbas av olika typer av stressymptom? Det bildas ett gap mellan vad du vet och vad du gör. Hur kommer sig då detta? Du värderar din hälsa MEN du beter dig inte alltid som om du värderar din hälsa!

IMG_0627

 

Hypotes nr 1: Du har inte formulerat några tydliga önskade resultat. Om du inte vet vart du ska är det svårt att hitta dit. Det finns inga lata människor, det finns bara människor med dåligt formulerade mål.

Lösning: Exakt vad vill du uppnå? Vad betyder hälsa för just dig? Är du värd den här förändringen? Varför är den viktig? Hur påverkar förändringen de som finns runt omkring dig? Skapa minnesbilder av framtiden så din hjärna kan njuta av, uppleva och drivas av dessa minnesbilder. Vad kommer du att få se? Vad kommer du att få höra? Vad kommer du att känna?

Hypotes nr 2: Du värderar andra företeelser ännu högre! Visst ”hälsa” finns med på listan av viktiga värderingar hos dig men ”att vila” och ”att njuta” har hamnat högre upp. Det får till följd att de hälsoinvesteringar som du vill göra inte blir gjorda för att annat hos dig värderas högre.

Lösning: Utforska din värderingar och kontrollera att de stämmer med dina önskade resultat.

Hypotes nr 3: Du har föreställningar om vem du är och vem du blir om du skulle börja motionera eller äta annorlunda. Du kanske (privat och hemligt) fördömt människor som ägnar sig åt detta? Kallat dem för hurtbullar eller fanatiker? Detta för att distansera dig från dessa aktiviteter som du ändå inte ”orkar” börja med. Det blir svårt för dig att i din inre dialog själv börja kalla dig för motionär eller hälsosam, allt enligt den tillsynes ologiska logiken i din hjärna.

Lösning: Bestäm dig för dina önskade resultat och utgå ifrån dessa när du ska bestämma vem du vill vara och vem du vill bli. Vem behöver du vara för att nå dina önskade resultat? Vilken är din identitet?

Hypotes nr 4: Du drivs av metaprogrammet ”REAKTIV” dvs du motiveras av att analysera, vänta och se. Om du i dagsläget inte upplever att du lider av att inte vara hälsosam så har du heller ingen motivation att i förväg göra något åt det dvs vara ”PROAKTIV” Så länge du upplever att du ”känner dig frisk” så kommer din motivation att vara låg. Även om du inte har en aning om hur FRISK du skulle känna dig om du tog tag i det här NU!

Lösning: Ta ett snack med din hjärna om att även om den gärna vill vänta och se…. så kan det få till följd att du inte når dina önskade resultat. Dvs du blir sjuk. Träna på och utmana dig själv att expandera det här tänkandet så att du kan vara mer proaktiv. Det har du nytta av i alla aspekter av livet.

Det finns fler hypoteser och varje individ behöver sin lösning det är därför metacoaching är helt individuellt anpassat. Du tänker inte som någon annan därför behöver dina begränsningar behandlas på ett unikt sätt för just dig. Hos mig finns inga universallösningar, utan du får en unik skräddarsydd lösning för just ditt tänkande. Inte nog med det, du kommer att tänka ut det helt själv…

Tycker du det här låter spännande anmäl dig då till vår kommande hälsohalvdag. En workshop med fokus på ditt välbefinnande och hälsa.

Ring 0768-21 10 80 eller skicka ett mejl för anmälan och/eller mer info.

Här hittar du länken till eventet på Facebook.

Varmt välkommen!

Tid

Tid är en abstrakt tankekonstruktion. Tid kan inte bäras, tid kan inte sparas. Tid är som en flyktigt bekant vän eller fiende. Du kan ha för mycket tid och du kan ha för lite tid. Tiden är ogripbar. Men hjärnan måste hantera tiden annars skulle vi inte veta om vi gjort en sak eller om vi ska göra den, om det var något som hörde hemma i det förflutna eller i framtiden. Det finns många olika sätt att organisera sin tidslinje på och inget är mer rätt än något annat. Oftast skapar hjärnan en tidslinje av händelser genom olika rumsliga lägen. Har du ditt förflutna bakom dig eller framför dig i rummet?bild

Om du har ditt förflutna framför dig så är risken stor att det förflutna får för mycket uppmärksamhet, om du har framtiden bakom dig så kan det vara svårt att fokusera på nya resultat i framtiden. Det förflutna är verkligare än framtiden då det som har hänt har hänt medan framtiden är oviss och existerar bara i form av olika möjligheter. Tad Jones beskriver två huvudtyper av tidslinjer i sin bok ”The Basis of Personality”. Den första kallar han ”genom tid” (den anglo-europeiska typen av tid) där tidslinjen går från den ena sidan till den andra. Den andra typen kallas ”i tid” (den arabiska typen av tid) där tidslinjen går framifrån och bakåt så att en del (ofta det förflutna) finns bakom personen och är osynlig. Man måste vända på huvudet för att kunna se den. De här båda huvudtyperna förklarar till viss del varför det finns kulturella skillnader i t ex näringslivet när det gäller hur viktigt respektive oviktigt det är att ”hålla tiden”.

Människor med tidsuppfattningen ”genom tid” tänker sekventiellt på tid och känner ofta på sig vad klockan är. Det här är den härskande tidsuppfattningen i vår del av världen. Människor som däremot har tidsuppfattningen ”i tid” befinner sig i nuets ögonblick. De har inte fördelen av att ha det förflutna eller framtiden placerat framför sig, därför blir tidsfrister och kravet att hålla tider mindre viktigt. Den här modellen av tidsuppfattning är österländsk och vanligare i arabiska länder. De har den underbara förmågan att faktiskt oftast befinna sig i nuet vilket vi västerlänningar verkar ha problem med. Framtiden betraktas som en rad ”nu” och då blir det heller inte bråttom att göra något ”nu” för det kommer ju ett nytt. Det här är naturligtvis två olika generaliseringar men det kan vara bra att vara medveten om att våra hjärnor uppfattar tid på olika sätt och det kan ibland hindra samarbete och förståelse mellan människor.

Förutom den rent rumsliga tidsuppfattningen har våra hjärnor naturligtvis också en förmåga att fokusera på olika delar av vår tidslinje;

Dåtid: Vissa människor lever i dåtiden, ångrar det gjorda eller ogjorda. Ångrar det sagda eller osagda. Tänker på och ”är” i dåtiden. Att befinna sig för ofta i dåtiden kan vara deprimerande. Du kan ju de facto inte ändra det som skett hur mycket du vill. Det finns ingen (vad jag vet…) kraft som bestämmer vad du ska ge det som skett för betydelse. Tips om du ofta tänker på gamla oförrätter och tillkortakommanden: Du är meningsskapare i ditt liv och kan alltså ge dåtiden den mening som passar just dig. Så även om du inte kan ändra historien så har du den totala makten att ändra hur du ser på historien. Vad skulle dessa händelser kunna betyda?

Framtid: Vissa människor lever i framtiden. Oroar sig för det som ska hända, målar upp skräckscenarion som ofta aldrig slår in. Att oroa sig för framtiden skapar stress och tar energi. Tips om du ofta oroar dig för framtiden: Se på framtiden med tillförsikt, det har ju faktiskt ordnat sig hittills eller hur? Då kan framtiden istället bli en spännande plats där du målar upp dina kommande önskade resultat.

Nu: Sen har vi då det fantastiska nuet! Människor som har förmågan att leva i nuet är lugna. Om du är “här och nu” så har varken historien eller framtiden någon plats i ditt sinne. Du ser vad du ser, du hör vad du hör och du känner vad du känner. En sak som du kan vara alldeles säker på är att om du upplever ett halvtaskigt “nu” så kommer du, så fort du vänder ryggen till att hamna i ett helt nytt “nu” med nya möjligheter där du bestämmer vad du ska tänka och känna.

Coaching handlar om att expandera sitt tänkande och då även sitt tänkande kring tid. Så att när du själv vill och behöver kan ändra sätt att hantera och uppfatta tiden och bli en bättre självledare.

Vill du ha hjälp med det så når du mig här: 0768-211080 eller mejla.

Du är gisslan hos ledarna och hos dig själv.

Är du anställd? Har du barn i skolan? Deltar du i något gruppträningspass? Är du väljare? Går du någon utbildning? Är du aktieägare? Är du medlem i någon förening? Brukar du handla i affärer? Jag gissar att du svarar ja på flera av dessa frågor och då är du beroende av flera olika LEDARE.

David_Brent_111

Om du är anställd så har du troligtvis en chef, nära eller på avstånd, som påverkar din arbetsmiljö och din situation högst påtagligt. Du är beroende av hur den här personen sköter sitt jobb, vilka resurser den här personen har och vilka brister. Din hälsa är faktiskt beroende av den här personens agerande. Vill du behålla din hälsa och arbeta i en organisation som har framtiden för sig kontrollera kvaliteten på chefer och ledare!

Om du har barn i skolan så har ditt barn flera personer i sin närhet som påverkar deras möjligheter i skolmiljön högst påtagligt. Lärare leder skolarbetet och rektorer leder personalen på skolan. Du och dina barn är beroende av att dessa personer besitter goda ledaregenskaper. Det räcker inte att ha stor kunskap inom ett ämnesområde du måste som lärare också kunna LEDA eleverna. Vill du att dina barn ska få den bästa tänkbara utbildningen och starten i livet? Kolla upp ledarskapet i skolan!

Om du regelbundet deltar i något gruppträningspass på ett gym så är du hänvisad till instruktörens ledarskap. Saknas det några bitar där får du en oinspirerad eller t o m farlig stund. För att du ska få ut mest möjliga träning för just dig och samtidigt ha roligt och vilja fortsätta kräva en duktig LEDARE. Vill du bli inspirerad, sedd och känna tillhörighet när du tränar, se till att välja instruktörer som kan leda.

Gjorde du ditt val i söndags? Beroende på ledaregenskaperna hos den som leder ett parti så kommer ditt mandat att tas tillvara på olika sätt. Just sayin’

Är du själv elev? Ja då vet du hur viktig din lärare är för att du ska vilja lära dig mer och för att du ska förstå. Du kommer säkert fortfarande ihåg vilka lärare som var skickliga och vilka som inte var det under din skoltid även om det var länge sen. Dem du kommer ihåg var förmodligen bättre LEDARE. Vill du få den bästa tänkbara stöttningen under din utbildning? Gör en bedömning av ledaregenskaperna hos din kursarrangör/skola.

Är du aktieägare? Dina intressen är förmodligen att du vill att dina pengar ska växa, eller att du vill stödja ett företag som står för dina värderingar. Det som är avgörande för om företaget ska lyckas är vilka LEDARE som jobbar där. Ledarna kommer att påverka arbetsmiljö, beslutsfattande, värderingar, empati, kundservice, försäljningsstrategi, förhandlingsförmåga osv, dvs allt som påverkas av hur människor mår och verkar. Vill du tjäna pengar se då till att de företag du investerar i har bra ledare.

Är du medlem i någon förening? Vet du vem som är ordförande? Vet du vilka ledaregenskaper den personen har? Viktigaste posten är ordförandeposten! Ordföranden leder styrelsearbetet och styrelsemötena. Ska dessa bli effektiva eller inte, kommer medlemsavgifterna att gå till rätt saker. Sund förening = gott ledarskap!

Brukar du handla i affärer? Tänkte väl det! Hur ser det ut i butiken? Är det fräscht eller inte? Är personalen positiv och serviceinriktad, eller får du vänta på att flera kassor ska öppna när det är kö? Är sortimentet bra eller som i de flesta andra butiker. Det beror så klart på vem som LEDER personalen i den här butiken.

Som du märker så lägger jag stort ansvar på chefer och ledare. Det är faktiskt så att de har mer betalt för att vara just det, chefer och ledare. Det är ju naturligtvis oerhört smickrande att bli tillfrågad om att bli chef men då måste man också förstå att det kräver något helt annat av dig. Inte bara att du får nya visitkort och mer i lön.

Oavsett om du är elev, aktieägare eller anställd så är du själv också ALLTID ledare! Du har en medarbetare: DIG SJÄLV! Om du råkar ha en dålig chef så kan du försöka påverka din nuvarande organisation eller säga upp dig. Om du upplever att din utbildning inte blev som du tänkt dig, påtala fel och brister i förhoppningen om att det kan rättas till eller byt kurs. Sluta handla i en butik som du inte är nöjd med.

Om du är missnöjd med någons ledarskap skicka dom till mig.

Om du är missnöjd med ditt personliga ledarskap över dig själv så är det du som ska komma hit.

Ring 0768-211080 eller skicka ett mejl.

A-brunnar och nycklar på bordet.

Går du på A-brunnar? Undviker du A-brunnar? Vet du ens vad en A-brunn är? På bilden ser du en A-brunn. En brunn, som om du lyfter på det tunga locket, förmodligen leder till kommunens avloppssystem. Det finns många människor som förknippar A-brunnar med olycka. För dem är det rimligt att undvika A-brunnar, för dem är det viktigt att absolut inte trampa på locket till en A-brunn.

bild

Andra människor vägrar placera nycklar på ett bord. Enligt dem medför det risker och kommer att leda till att de drabbas av olycka. De lägger hellre nycklarna på golvet för att slippa riskera något sådant. Vidskepelse tänker du, javisst men onekligen väldigt vanligt förekommande. Skulle du med liv och lust och utan minsta tänkbara känsla av obehag ställa dig att hoppa på en A-brunn? Tänk om det trots allt ligger något i det? Det skadar ju inte att vara försiktig?

Både du och jag vet helt logiskt att det inte finns någon koppling mellan ett lock på en brunn och din framtid. Men det hjälper inte, känslan av att riskera något är svår att bortse ifrån. Det blir fullkomligt logisk (i din inre obegripliga logik) att ta en steg vid sidan om A-brunnen, även om det innebär att du får trampa i en djup vattenpöl. Var kommer dessa föreställningar ifrån? För föreställningar är precis vad det är. Begränsande föreställningar som hindrar dig från att bete dig precis som du vill, som hindrar dig från att vara fri.

Oftast grundläggs dessa idéer tidigt, någon person i din närhet som du är beroende av eller imponerad av, slänger ur sig något som du inte vet är sant men som mycket väl skulle kunna vara det utifrån ditt dåvarande perspektiv. Personen vittnar om någon annan som drabbats av olycka efter ”sulkontakt” med en A-brunn, oftast mycket obehagliga händelser, vilket såklart gör att det är bäst att ta det säkra före det osäkra, dvs undvika A-brunnar. Det som sedan händer är att spådomen sakta med säkert blir en självuppfyllande profetia. Din hjärna kommer att hitta bevis för att tesen stämmer. Det som motbevisar föreställningen utesluts och så är bollen i rullning. Du samlar fler och fler bevis för att det nog är bäst att undvika A-brunnarna.

Att undvika att kliva på en A-brunn då och då är ju inte hela världen och det begränsar ju inte din frihet särskilt mycket även om det kan vara nog så irriterande att du inte kan styra dig själv så pass att du kan låta bli. Det som är betydligt allvarligare är om du har begränsande föreställningar om dig själv eller dina möjligheter. Du kanske säger till dig själv att du inte har ”rätt att må bra”, eller att du är ”sämre än alla andra” eller att du ”inte är värd att älskas” eller att ”jag kommer aldrig att…” (fyll i valfritt slutord). Vad du säger till dig själv i din inre dialog är OERHÖRT viktigt om du ska nå dina önskade resultat. Har du problem med att nå dit du vill eller misstänker du att du går omkring med ett gäng ”A-brunnslikande” föreställningar så tycker jag att du ska ta tag i det.

Jag kan hjälpa dig att identifiera och eliminera dem. Ring 0768-211080 eller mejla så diskuterar vi saken.

PS. Läs om bilisten i Linköping som blev stoppad av polisen pga vingling körning. Förklaringen: Ville undvika… ja just det A-brunnar. http://www.corren.se/sverige/artikel.aspx?articleId=6857445

Forskning om fenomenet A-brunnar. https://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2335955–farliga-brunnslock-ska-studeras 

Kraven, prestationen och alla dessa frågor.

Har du höga krav på dig själv?

Är du hård mot dig själv?

Är du ibland till och med förnedrande mot dig själv när du inte når upp till dina egna höga krav?

bild kopia 3

Ställer du högre krav på dig själv än på andra?

Vad är det som gör att du tänker så? Vari ligger logiken?

Vad är du rädd för? Vad vill du inte bli av med?

 

Vad skulle du förlora på att ställa rimligare krav på dig själv?

Vad upplever du att du vinner på att fortsätta med ditt nuvarande tänkande?

Hur skulle ditt liv gestalta sig med mer frihet och mindre tvång?

 

Vem skulle notera att du tänkt om?

Vad skulle de få se?

Vad skulle de får höra?

Vad skulle de få känna?

 

Hur skulle din självbild påverkas av att du sänkte kraven på dig själv?

Hur skulle det vara att känna medkänsla med dig själv?

Hur skulle det vara att umgås med dig då?

 

Hur är det att umgås med dig nu?

Är det kul att spendera tid med dig?

Skulle du göra det själv om du kunde välja?

 

Lever du det liv du verkligen vill leva?

Är du nöjd?

Har du ställt dig själv de här frågorna någon gång?

 

När allt ställs på sin spets.

När du inte kommer undan.

När du får börja använda ditt tänkande på ett helt nytt sätt.

När du kan börja se nya sanningar.

När du inser att det enda som hindrar dig är du.

 

Nyfiken?

Ring 0768-21 10 80 eller mejla mig.

Trevlig helg!

Värdera dina värderingar!

Vad är viktigt för dig? Hur viktigt är det? Vad är viktigast? Vad är oviktigt? En mycket nyttig övning är att inventera dina värderingar. Vet du hur mycket det påverkar dina beteenden? Om du visste skulle du förmodligen lägga mycket större vikt vid att ha bättre koll på dina värderingar.

bild_2

En värdering är ett ord som beskriver vad du tycker är viktigt. T ex frihet, hälsa, pengar, status eller makt. Vilka värderingar du har dvs vad du anser vara viktigt kommer att påverka utfallet av dina önskade resultat. Ganska viktigt då eller hur?

Om du gång på gång misslyckas med dina uppsatta önskade resultat så kanske svaret till varför det sker ligger i dina värderingar. Om du har ett önskat resultat att komma i form och börja träna så kommer det att bli svårt att förverkliga om du inte värderar din hälsa. Om du är trött på singellivet och vill skaffa en partner så kan det bli problematiskt om du har ”frihet” som en av dina viktigaste värderingar.  Att kartlägga sina värderingar är ett viktigt steg mot att bli en nöjd självledare.

Dina värderingar ligger och snurrar runt i ditt undermedvetna och ställer till det för dig, eller hjälper dig. Genom att medvetandegöra dem så får du nya perspektiv och kan aktivt också välja vilka värderingar du vill ha, och vilka värderingar du behöver ha för att nå dina önskade resultat.

Det finns både TILL-värderingar och FRÅN-värderingar. Din viktigaste värdering är kanske att slippa ohälsa (från), eller så är din viktigaste värdering att uppnå hälsa (till). Dessa båda ger förmodligen liknande resultat dvs att du kommer att bete dig på ett sätt som gör att du fortsätter att vara frisk (el. undviker att bli sjuk).

Våra värderingar skapas av erfarenheter. Om du t ex varit svårt sjuk så kommer du kanske att värdera din hälsa högre än om du aldrig varit sjuk. Våra erfarenheter under livet får oss att omvärdera saker och ting och leder då till nya resultat. Vi kan också bestämma oss för att ändra våra värderingar om våra resultat inte blir som vi vill. Första steget är att bli medveten om sin nuvarande värderingshierarki.

Den här övningen kan du enkelt göra själv: 

Sätt dig ner i lugn och ro och skriv en lista på vad du värderar. Vad är viktigt för just dig?

Det kan stå precis vad som helst på den här listan; arbete, kärlek, sex, pengar, relationer, naturen, rättvisa, frihet, glädje, egen tid, avslappning, motion eller hälsa. Det finns inga rätt och det finns inga fel.

Skriv ner minst 15 ord. När du gjort det så ta bort de 5 minst viktiga orden. Kvar har du nu 10 ord som beskriver det du tycker är viktigast. Nu vill jag att du gör en hierarki av dessa ord så att du får fram en topplista av orden. Vad är allra viktigast? Det är är inte alltid så enkelt för först så känns det kanske som allt är lika viktigt men om du verkligen tänker efter så kommer du att förstå hur den listan ser ut. Den här listan använder din hjärnan när den ska fatta beslut…. så den är oerhört kraftfull. Om det står ”party” högst upp på listan så kommer det att leda dig till ett visst resultat. Om det står ”naturen” högst upp på listan leder det dig troligen någon annanstans.

När du läser igenom din lista så kommer du att förstå hur saker och ting hänger ihop. Du kommer också att förstå vad du behöver ändra på om du inte är nöjd med dina nuvarande resultat.

Behöver du hjälp med att bli medveten om dina värderingar eller behöver du hjälp med att byta ut någon värdering, tveka inte att kontakta mig!

 

Det handlar inte om viljestyrka, det handlar om varförstyrka!

20140103-082846.jpg

Året har summerats, de bra resultaten läggs till de mindre bra. Övergången till det nya året är för många förknippat med en nystart. Rent symboliskt får vi en chans att starta om på nytt. De finns kanske en liten (eller stor) markering på din imaginära tidslinje för just det här skiftet.
Oavsett när vi gör det så är det bra att göra det dvs en fokusering framåt. Vad vill du ska hända under den kommande perioden? Vilka är dina önskade resultat? Hur vill du att det ska kännas när du firar in nyåret 2015? Alltså om ett år.
Om ett år kommer du troligtvis önska att du började idag.

Många lovar att sluta med beteenden, många lovar att börja med andra beteenden. Jag supportar verkligen dem som tänkt till och bestämt sig för att det är dags för en förändring!
Första steget på en framgångsrik förändringsresa är nämligen just det: Att bestämma sig!
När du tar ett beslut om något så skickar du samtidigt en mycket kraftfull signal in i ditt nervsystem som kommer att hjälpa dig att hålla uppe motivationen.
Om du dessutom har förmågan att visualisera din framtid så levande som möjligt dvs se vad du kommer att se, höra vad du kommer att höra, och känna vad du kommer att känna. Då kommer dina resurser att börja mobiliseras på allvar.
Vår ”gamla” hjärna har inte förmågan att skilja på verklighet och fantasi. Så bara mata på med fantasier om framtiden, hjärnan kommer att använda dina inre upplevelser av framtiden som kraftfulla resurser för att se till att det blir verklighet.

Ok du känner igen det här scenariot:
Något i ditt liv har gjort dig spyfärdig…du har tröttnat…HÖG tid för förändring…
Du tar ett BESLUT, det får vara nog!
Du ser resultatet framför dig, du kan verkligen njuta av att känna hur det kommer att kännas när du når ditt önskade resultat.
Det börjar bra! Förändringen går lätt och du har hög motivation men efter några veckor så upptäcker du att det inte känns lika lätt längre. Andra tankar har börjat dyka upp, du blir lätt distraherad, resultaten uteblir och hela projektet faller i glömska.
Vad hände med din viljestyrka?

Viljestyrkan kan vara bra att ha i BÖRJAN, för att kunna fatta kraftfulla beslut och motivera dig själv. Men det räcker många gånger inte med viljestyrka för att på ett lätt och härligt sätt slutföra din förändring!
Du saknar varförstyrka!
Så en fråga du bör ställa dig när du formulerar dina önskade resultat är:
”VARFÖR är det VIKTIGT för mig att genomföra den här förändringen?”
När du formulerat ett svar t ex ”för att må bra” så ställer du samma fråga igen till dig själv:
”VARFÖR är det VIKTIGT att må bra?”
När du formulerat ett svar t ex ”för att behålla min hälsa” så ställer du samma fråga igen:
”VARFÖR är det VIKTIGT att behålla din hälsa?”
Svaret kanske blir ”för att jag vill se mina barn växa upp”. På’t igen och fortsätt så här tills det inte längre finns några fler svar.

Vid första anblicken verkar dessa frågor löjligt meningslösa för att svaren är ”självklara”, men underskatta inte kraften i det här. Genom att medvetandegöra svaren för dig själv, hämtade från din nuvarande referensram, så kommer du att gå från metanivå till metanivå i din inre matris av mening och betydelser. Tills du hittar den högsta intentionen med den kommande förändringen.
Du kommer att bli förvånad vilken enorm hävstångseffekt det blir i projektet när du blivit medveten om dessa nivåer och vad det här betyder EGENTLIGEN och det hjälper dig att hålla motivationen uppe över tid.

En Meta-Coach jobbar (bland mycket annat gottigt) med en här typen av frågeställningar. Att kartlägga mina klienters intentioner är otroligt viktigt och en stor anledning till de fantastiska och snabba resultat som den här typen av avancerad coaching kan ge.
Om du har svårt för att ställa de här frågorna till dig själv för att bli medveten om och ta meta-språng i din betydelse-matris så tveka inte att höra av dig.

Lycka till med alla positiva förändringar!

Chef? Kul men riskfyllt!

Tidningen Chef  har gjort en undersökning om svenska chefers psykiska hälsa eller ska jag skriva ohälsa? Det visar sig nämligen att svenska chefer inte alls mår särskilt bra. Varannan har varit deprimerad någon gång under de senaste fem åren. En av tio har haft självmordstankar… Spännande och kul att vara chef? Kanske men samtidigt väldigt riskfyllt både för dig och dina medarbetare om du inte har de rätta verktygen.

Break-point-cord_2

 

Utmattningsdepression, sömnsvårigheter, stress och ångest, ja listan är lång och obehaglig. Det som förvärrar situationen är att som chef inte ha tillräckligt mandat t ex inte kunna bestämma över budgeten, rekryteringar eller förändringar. Som mellanchef har du tryck både ovanifrån och underifrån. Vem ska du vara lojal emot? Vilka värderingar gäller? Tvingas du gå emot dina egna grundläggande värderingar? Oro kan skapa sömnsvårigheter som ofta är inkörsporten till utmattningsdepression, för lite återhämtning sliter på både kropp och själ.

Det slående inslaget i rapporten är att väldigt få vill ställa upp och prata om dessa problem. Det verkar vara tabu att visa sig ”svag”. Sjukdom förknippas med skam… Verklig personlig styrka innebär att kunna acceptera sina svagheter och stå för dem. Inse att ditt värde som människa inte ligger i om du är sjuk eller frisk.

Det är ju helt bedrövligt att de som i sin tur ska vara en förebild och ledare för andra har så svårt att behålla sin egen hälsa! Och när man sen konstaterar att 80 % (ja du läste rätt åttio!) aldrig har sökt hjälp under de senaste fem åren trots att de mått dåligt!  What’s up?

Om du har axlat rollen som ledare så är det din plikt att ta hand om dig själv. Du har ett enormt ansvar gentemot dina medarbetare och gentemot mot dig själv. Hur du hanterar stress påverkar alla i din omgivning inte minst de som är i beroendeställning till dig. Om du är deprimerad så är du ingen bra ledare. Om du har sömnbrist så är du ingen bra ledare. Om du har ångest så är du ingen bra ledare. Om du är stressad så är du ingen bra ledare. (Och du är ingen vidare partner, förälder eller vän heller för den delen) Ta ansvar för ditt ledarskap, sök hjälp!

Det finns snabb och konkret hjälp att få men då måste du våga se sanningen i vitögat och acceptera att du har vissa bitar i ditt beteende som du behöver förändra. Det kanske finns ett annat sätt att se på dig själv och dina ”misslyckanden”? Du kanske behöver helt nya referensramar kring dig själv och ditt jobb? Du kanske skulle ta och börja leda dig själv? Om du är chef över chefer så behöver du också fundera över de här sakerna. Hur mår dina chefer? Kan du hjälpa dem på något sätt?

Här hittar du ett konkret exempel på ett snabbt resultat: Resultat! 

Jag kan hjälpa dig! Det kan kännas omöjligt att förändras men det kan både gå snabbt och lätt. Gå emot majoriteten! Bli en hjälte i ditt eget liv och arbetsliv! Du behöver bara nya verktyg i din verktygslåda. RING NU! Det tjänar både du, din omgivning och svenskt näringsliv på.

(Pst: Jag är fokuserad, medkännande och jag ger aldrig upp,  0768-21 10 80)