Fin feedback <3

”Tack för din klokskap Maria, du vet verkligen vad du pratar om. 
Du fick mig att förstå vilken enorm kraft jag har att förändra mitt tankemönster och förflytta mig dit jag själv vill. Det kändes så mycket lättare att möta världen efter mötet med dig.

Kram från prestationsprinsessan, en av dem”

En kund berättar:

Från panikångest, mörker, kaos, känslorna griper tag, det snurrar i huvudet till lugn, förståelse och tillförsikt.
Kombinationen av ett krävande jobb, stora livsfrågor och ett nytt boende som utlösande faktor för den extrema stressen. Jag var hos Maria i två timmar där vi konstaterade att det var mitt kontrollbehov som var den stora boven och som skapade enorm stress när jag hamnat i en situation där jag inte längre hade full kontroll.
Vi gjorde en övning där jag fick möjlighet att byta ut mina tankekonstruktioner och föreställningar om ”att ha kontroll”. Jag gick ifrån samtalet med fast mark under fötterna.
Känslorna blev rationella och jag kunde se att allt kommer att lösa sig.
Från extrem stress till lugn och tillförsikt.
Kraftfullheten i övningen är svår att förstå.
Men jag behöver inte förstå, bara konstatera att det fungerar!

Björn
Auktoriserad fastighetsvärderare

Mät stressen! Tjäna pengar och hälsa!

Varannan arbetsplats saknar en plan för att förebygga stress bland de anställda. Det visar nya siffror från Arbetsmiljöverket som har granskat 1600 arbetsplatser. Ohälsan inom området ökar och det är allvarligt att man inte jobbar mer med att förebygga arbetsrelaterad stress. Efter 1600 inspektioner kan man konstatera att hälften av arbetsplatserna inte lever upp till kraven på att jobba förebyggande mot arbetsrelaterad stress.

Break-point-cord_2

När det gäller den psykosociala arbetsmiljön så är arbetsgivaren skyldig att undersöka risken för stress och åtgärda eventuella brister och följa upp åtgärderna. Det största anledningen till att detta inte görs är förmodligen okunskap…

Företagen uttrycker att det är svårt att veta hur och på vilket sätt man ska jobba med frågan och det är skrämmande att läsa om denna okunskap då stressrelaterad ohälsa ofta leder till långa sjukskrivningar och stort ekonomiskt och personligt lidande både för företaget och den enskilde.

Men det är ingen skillnad mellan detta område och andra riskområden i arbetsmiljön. Det handlar om att förutse risker och undanröja dem. Det finns bra vägar att på ett strukturerat sätt mäta, åtgärda och följa upp den psykosociala arbetsmiljön och samtidigt skapa friskdagar och lägre sjukfrånvaro för medarbetarna! Du kan över tid göra mätningar av den psykosociala arbetsmiljön på individnivå, avdelningsnivå eller företagsnivå. Du kan hitta riskområden, medarbetare som är i riskzonen, chefer som behöver mer kunskap och utbildning, du kan hitta ohälsosamma förhållanden som är omöjliga att upptäcka utan att göra den här mätningen.

Är du lika förvirrad som 800 av dem som blev inspekterade av Arbetsmiljöverket? Det behöver du inte vara! Om du hade ett verktyg för att förutse, förhindra och åtgärda stressrelaterad ohälsa, skulle du inte använda det då?

PASS-profilen är ett jättebra verktyg för att mäta och åtgärda stressnivån på en arbetsplats. Varje individ svarar på ett antal frågor som belyser stressfaktorer i livet och i arbetslivet. I varje enkät ingår ett coachingssamtal där resultatet återkopplas på individnivå. Närmsta chef får ta del av ett medelvärde av det totala antalet svar på avdelningen. Mätningen visar på förbättrings- och riskområden och kan användas för att åtgärda skadliga förhållanden. Efter åtgärd kan mätningen med fördel göras om för att på så sätt följa upp att åtgärderna fått önskad effekt.

Skulle det inte vara ganska nice att med gott samvete kunna säga att ”vi mäter den psykosociala arbetsmiljön och genomför åtgärder och följer upp”?

I framtiden kommer de bästa medarbetarna att välja ansvarstagande och medvetna företag som sina arbetsplatser. En sjukskriven medarbetare kostar i snitt 10 % av sin månadslön… PER DAG! Så det här handlar inte bara om tuffa krav från Arbetsmiljöverket utan faktiskt om lönsamheten i bolaget. Det finns otroligt mycket att tjäna.

Friskbolaget har licens för att utföra PASS-profilen som är det mest vetenskapliga sättet att mäta stress på en arbetsplats. Med PASS-profilen kan du ta ansvar för och mäta kvaliteten på den psykosociala arbetsmiljön över tid.

Om tycker det här låter intressant så ska du kontakta oss!

0768-21 10 80