Tillsammans

Vad är det för skillnad på att göra något själv och att göra något tillsammans? Vissa saker kan vi bara göra själva, vissa beslut kan ingen annan hjälpa oss med, vissa situationer mår vi bäst av att reda ut själva medan andra sammanhang kräver samarbete och delaktighet.

Du kan vara ensam och stark, du kan vara omgiven av andra och svag och du kan också vara alltihop på en och samma gång.

Att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna dra nytta av delaktighet och gemenskap och skapa hög kvalitet i sina relationer stavas: KOMMUNIKATION.
Kvaliteten på dina resultat tillsammans med andra är direkt beroende på din förmåga att kommunicera. Du kan förbättra ALLT med förbättrad kommunikation.

IMG_0252 kopia

 

”Vadå kvalitet?” tänker du.”Jag säger väl vad jag vill…?!”

Absolut. Det jag menar med kvalitet är HUR du säger det där du vill säga. HUR du väljer att använda din röst och ditt kroppsspråk, VILKA ord du väljer att använda, NÄR du väljer att använda dem osv.

Om du kan vara flexibel i din kommunikation kommer du automatiskt att bli mer framgångsrik i samarbetet med andra. Om du har förmågan att anpassa ditt sätt att prata på ett sådant sätt att andra upplever att du är närvarande, att du ser dem, att du faktiskt lyssnar. Då kommer du också att bli en bättre ledare, du kommer att kunna motivera fler medarbetare, du skulle kunna bli en förälder vars budskap går fram och du skulle faktiskt också förbättra förhållandet till dig själv genom att välja ett nytt sätt att tala till dig själv i din inre dialog.

Tillsammans kan vi åstadkomma mycket, vi kan dela glädje och sorg, vi kan dela på bördor, peppa varandra, stödja och lära varandra. Vi kan skapa nya sammanhang och möjligheter att få människor att växa.
En öppen, rak och ansvarsfull kommunikation gör att detta blir både lustfyllt och utvecklande för alla och leder i stort och i smått till en bättre värld.
(Isabel skulle förmodligen säga att det leder till världsfred. :))

Ett nytt sätt att kommunicera är något man kan lära sig och träna på. Det är faktiskt något man gör. Ett beteende.

Vill du förbättra dina relationer och din ledarförmåga så kan du komma och träna hos mig.

Välkommen!

0768-21 10 80