Övertygelserna om Thomas Quick.

Ingen har väl undgått att följa det som nu avslöjas i fallet Quick. Dan Josefssons dokumentär i SVT i tisdags och den efterföljande debatten med bl a Leif GW Persson och Göran Lambertz. De flesta inblandade är överens om att Thomas Quick inte är skyldig och att en rättsskandal har ägt rum. Alla åtta resningsansökningar – två av dem inlämnade av chefsåklagaren – beviljades och samtliga har lett till nedlagt åtal med frikännande i sju av åtta domar hittills. Nu börjar röster höjas både från justitieutskottet och Högsta domstolen som kräver Göran Lambertz avgång. Man kan undra hur Göran Lambertz ändå med sådan styrka och envishet fortsätter att hävda sin ståndpunkt. Det är inte logiskt men det är psyko-logiskt…

138358-3_2

 

Vår hjärna är (tack och lov) utrustad med ett antal kognitiva filter som skyddar oss från att bli fullkomligt lamslagna av intryck. Vi skulle inte klara oss utan dessa filter, de hjälper oss att sortera information, prioritera information och använda information. Informationen får vi via våra fem sinnen dvs syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Det finns inga andra sätt för oss att ta in information (vad jag vet…).

Informationen finns utanför oss själva men våra filter styr hur vi upplever den. Om du har ”tagit ett beslut” medvetet eller omedvetet om hur världen fungerar så kommer din hjärna att hjälpa dig att se att det faktiskt förhåller sig så. Det blir en självuppfyllande profetia. Hjärnan utesluter information för att det du ser och hör ska passa in i din föreställning. Hjärnan generaliserar information för att du ska slippa ödsla energi på ”liknande information” gång på gång. Slutligen så har också hjärnan förmågan att förvränga information för att den ska passa in i en förutbestämd föreställning om sakernas beskaffenhet.

Om du dessutom att blandat in din identitet i den här övertygelsen så blir det oerhört svårt att byta ståndpunkt eftersom du sätter ditt eget ”jag” på spel. Hjärnan fortsätter oförtrutet att försöka bevisa din tes om världen. ”Jag är en person som vet att Tomas Quick är skyldig” är en ståndpunkt som du kanske har tänkt i många år…det har blivit en sanning för dig…du har sagt det här offentligt många gånger…din hjärna har valt att inte ta in den information som tyder på motsatsen….att byta ståndpunkt blir till slut omöjligt…

Det här kan också jämföras med det som händer inom Livsmedelsverket just nu. Forskningsrapport efter forskningsrapport visar att de kostråd verket gett oss svenskar inte varit så lyckade, nyckelhålsmärkningen har lett till ökade tillsatser i maten och diabetesen frodas. Trots detta är det oerhört svårt att lämna en gammal övertygelse. Att kunna erkänna att man haft fel är ett så stort angrepp på ”jaget” att det blir omöjligt. Bara personer med stor ego-styrka och en genuin självkänsla klarar det utan problem.

Det är svårt att själv upptäcka sina egna begränsande övertygelser, de typ finns ju redan där. De påverkar redan ditt tänkande och skapar de referensramar du navigerar efter. De är också en stor förklaring till dina nuvarande resultat. Om du säger till dig själv att något är möjligt så är det sant. Om du säger att något är omöjligt så är det också sant.

Jag tar inte ställning i sakfrågan om Tomas Quick (numera Sture Bergvall) är skyldig eller ej utan konstaterar bara att det finns många olika övertygelser representerade i den här historien och de kan ibland begränsa synsättet på olika ödesdigra sätt.

Här kan du läsa mer om Thomas Quick: http://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Quick

Här kan du se debatten: http://www.svtplay.se/video/1628801/veckans-brott-special

Misstänker du att du kanske (omedvetet?) har några begränsande föreställningar om dig själv, om livet eller dina möjligheter så är det dags för coaching! Det finns ingen anledning att låta dessa härja runt likt Göran Lambertz i din inre dialog och hindra dig från att nå din högsta potential.

Ring nu: 0768-211080 så diskuterar vi saken.

Hur har du det med dina koncept?

När ni läser det här så är jag i Stockholm och är jobbar som ”co-trainer” på en tredagskurs i personligt ledarskap. Det här är för övrigt steg två i Meta-Coachutbildningen och handlar om att verkligen lära sig att leda sig själv. Städa upp i ditt egna inre och ta tillvara alla resurser du har. Du har nämligen alla resurser du behöver men ibland kanske du inte använder dem på – ett för dig – rätt sätt.

bild_2

Psykologin bakom den här utbildningen har PhD L Michael Hall (ISNS International Society of Neuro-Semantics), hämtat från olika delar av utvecklingspsykologin och kombinerat detta med teorin om metanivåerna av vårt tänkande. Vi människor är meningsskapare och vi skapar ibland meningar kring vårt tänkande och våra omständigheter som inte är helt lyckade och då begränsas vår förmåga att nå önskade resultat.

Det som är typiskt för den här typen av utbildningar inom personlig utveckling är att varje avsnitt har en inledning sedan görs en demonstration av övningen sedan får deltagarna själva vara både vara coach och klient i övningen. Avsnittet avslutas med teori där mekanismerna och bakgrunden förklaras. Det ställer en del krav på deltagarna. Att kunna ta in mycket information under kort tid. Vara sensoriskt skärpt under demonstrationen. Vara en inlevelsefull klient och en professionell coach. Det brukar hända enormt mycket under dessa dagar och den personliga utvecklingen står som spön i backen.

Mitt uppdrag blir bla a att demonstrera min favoritövning ”Meta-formulera koncept” och det är mycket roligare än vad det låter. Vi lever större delen av våra liv på ”meta-nivåer”. Du störs av och njuter av konceptuella nivåer i ditt medvetande dvs vad du ger för betydelser till olika ”koncept”. Ett koncept kan t ex vara ”tid”. ”Tid” betyder förmodligen mycket mer för dig än just minuter och sekunder. Du kan ha gott om tid eller ont om tid. Under ditt liv har du kodat lager-på-lager betydelser till begreppet tid och lagt tankar-känslor ovanpå andra tankar-känslor och tillslut skapat ett koncept som du kallar ”tid”. Vissa har ett enkelt förhållande till ”tid”, andra ett mer komplicerat men det är samma minuter och sekunder som vi har till vårt förfogande. Betydelsen (tankar-känslor) kopplat till begreppet ”tid” kan vara vitt skilda.

Genom att göra övningen kodar vi om koncept som inte tjänar oss och som hindrar oss från att nå våra önskade resultat. Vi skapar helt nya referensramar (tankar-känslor) kring begränsande koncept. Det absolut vanligast konceptet som mina klienter har bekymmer med är ”misslyckande” men det kan lika gärna vara ”pengar”, ”ålder” eller ”makt”. Att ha ett dåligt förhållande till ett koncept är inte bra för det suger energi att hantera…svårt att bara sluta tänka negativt på ”pengar”, ”ålder” eller ”misslyckande” eller hur? Att ha ett dåligt förhållande till ”att misslyckas” hindrar ofta mycket kompetenta människor från att våga och skapar irrationella rädslor för både ditt och datt. I våra hjärnor skapas psyko-logik. Hjärnan tar det du matar den med och skapar blixtsnabbt kopplingar, drar slutsatser, kreerar betydelser, lägger tankar-känslor till andra tankar-känslor och vips som finns en övertygelse där som du får leva med om du inte gör något åt det förstås.

Att ”Meta-formulera koncept” är bara en av 14 fantastiska övningar som deltagarna här i Stockholm får ta del av. Jag har med mig tre Norrköpingsbor som förhoppningsvis kommer att njuta av sina nya koncept när de kommer hem.

Meta High Five!

Använd dina superkrafter.

bild kopia 6 Vi har fyra superkrafter till vårt förfogande. De styr allt vi gör. Kvaliteten på dina superkrafter avgör kvaliteten på dina prestationer, dina relationer, din kommunikation, ja faktiskt hela ditt liv. Det inte alltid så att vi människor ens vet om vilka dessa superkrafter är, än mindre har förmågan att styra dem. När du inte har kontroll över dina superkrafter så upplever du ofta att du är kontrollerad av andra. Det blir viktigt vad andra säger och gör. Vissa personer har då förmågan att trycka på de rätta knapparna och så är det igång… Du har inte förmågan att styra hur du tänker och känner och ibland inte ens vad du säger och gör. Om du känner dig kraftlös i vissa situationer och tillsammans med vissa människor så är det ett tydligt tecken på att du inte kan kontrollera din superkrafter. Det hänger väldigt ofta ihop med låg självkänsla. Andra värderar dig och ditt människovärde och du har inte förmågan att värdera dig själv. Nu undrar du kanske vad det är för superkrafter jag pratar om? Jag har redan nämnt dem: Tanke, känsla, språk och beteende. Det är dina alldeles egna superkrafter som är grunden för alla mer komplexa förmågor du har. Om du inte har koll på dessa så blir du lätt ett offer för andras tyckande, andras agendor och andra planer. Om du däremot verkligen känner att du ÄGER dina superkrafter så är det grunden för personlig styrka, intiativförmåga och proaktivitet. Du styr vart du ska, du lever ditt liv fylld med styrka och ansvarstagande, offerattityder elimineras och du är inte längre kontrollerad av andra.

En av de absolut vanligaste övningarna som jag gör tillsammans med mina klienter är ”Att äga sin kraftzon”. Nästan alla jag jobbat med och/eller känner på ett eller annat sätt är i behov att bli medveten om och stärka sin kraftzon.   Våra mest grundläggande förmågor är att tänka, känna, tala och göra.  Övningen hjälper dig att faktiskt känna att DU äger dessa fyra förmågor och att du INTE behöver bli påverkad av vad andra tänker, känner, säger och gör. Det innebär en enorm frihet att faktiskt inse att jag kan välja när jag ska reagera. Det innebär att du lägger din energi där den ska vara och det innebär en viktig grundsten i konceptet ”Självledarskap”. Om du vill bli medveten om och ta kontroll över dina superkrafter så kontaktar du mig NU!

Trevlig helg!

Den goda ledaren

Vad kännetecknar den goda ledaren? Vad är det som gör att vissa människor bara har ”det”? Som helt naturligt och ibland utan att inneha det formella ledarskapet får alla att vilja bli ledda? Ni känner igen dem eller hur? I idrottsföreningen, på gymmet, i kompisgänget och naturligtvis på jobbet, eller hur är det med den saken egentligen? I arbetslivet tas tyvärr inte alltid dessa naturbegåvningar till vara utan man tillsätter en ledare som presterat bra inom företaget tidigare kanske som säljare som en bonus för väl utfört arbete. Inte många vill/vågar tacka nej trots att man kanske inte har en aning om vad rollen som ledare egentligen innebär. Att leda andra är ett enormt ansvar, dem du leder hamnar i direkt beroendeställning till dig. Du ansvarar inte bara för de rent formella plikterna som ingår i ledarskap utan faktiskt även för den psykosociala miljön bland dina medarbetare. Du bör kunna lösa konflikter, hantera olika relationer, ge konstruktiv feedback, få människor att växa och skapa den ultimata platsen att arbeta på. Ju bättre dina medarbetare mår desto bättre kommer ni också att prestera. Ju bättre dina medarbetare mår desto bättre kommer också lönsamheten att bli.

Så vad kännetecknar de bästa ledarna? Ett väl utvecklat självledarskap! Dvs förmågan att leda dig själv på alla plan. Att rensa upp bland dina föreställningar och värderingar. Att ha förmågan att prestera när det gäller likt en elitidrottsman. Att kunna hantera stress på ett bra sätt. Att ha förmågan att vara här och nu och se och höra dina medarbetare. Att kunna få andra att växa. Att ge feedback till dig själv på ett sådant sätt att du hela tiden söker efter ständiga förbättringar i ditt beteende. Att föregå med gott exempel. Att ha förmågan att ta beslut och ta konsekvenserna av dem. Att vara ärlig och rättvis och erkänna när du själv har fel. Att kunna skilja på sak och person. Att kunna vara hård i förhandlingar men mjuk mot människor. Ta vara tydlig och sätta ramar. Att kunna vara sensoriskt skärpt och notera resultatet av din kommunikation. Att be andra om feedback för att kunna utveckla din ledarstil. Att äga din kraftzon och ta ansvar för dina tankar och känslor och inte någon annans. Att…Ja jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Hur många av dagens ledare har alla dessa förmågor? Hur många ens tänkt tanken att det är detta som krävs? De informella ledarna har många av dessa egenskaper helt naturligt men det är fullt möjligt att träna upp dem om du är beredd att se dina nuvarande brister som värdefull feedback på vad du skulle behöva förändra och dra upp huvudet ur sanden och bli en riktig ledare. En självledare.

Snart startar en unik rättegång i Östersund där två chefer står åtalade för vållande till annans död efter ett självmord. Länk till artikel om inslaget i P1 Morgon idag.

Sticker ut hakan och hävdar att metacoaching av chefer och medarbetare i det här fallet hade kunnat rädda människoliv.