Välkommen till Friskbolaget

Jag heter Maria Jagerwall och jobbar med förändring genom coaching, utbildning och träning.

Om du inte är nöjd med din nuvarande situation så är Friskbolaget stället för dig. Det finns alltid möjligheter till förändring och det främsta hindret är våra egna tankar om oss själva och våra möjligheter.

Jag har coachat människor (och ibland även hundar) sedan 2007 och mitt fokus har varit chefer och ledare. Om jag kan hjälpa en chef att må och fungera bättre så påverkar det så många fler och jag vill hjälpa så många som möjligt. Jag erbjuder olika typer av ledarutvecklingsprogram som består av individuella coachingsamtal.

Jag jobbar också med stresshantering i olika former. Att förstå och lära sig vad stress är för något är första steget mot att kunna hantera den. Att bli medveten om vad stressen gör med just mig och hur just jag kan hitta copingstrategier för att må och fungera bättre både på jobbet och hemma. I höst startar mitt första ”Vaccinationsprogram mot stress” där jag tränar och utbildar personal en gång per vecka på deras arbetsplats för att förebygga stressymptom och sjukdom.

Kunskap är makt och övning ger färdighet!

Vill du läsa om stress, hälsa, ledarskap och mycket mer föreslår jag att du kikar in på min blogg.

Om du är intresserad av mina tjänster så är du alltid välkommen att kontakta mig.

Varma hälsningar

Maria

0768-211080

Mejla!