The X factor

Av alla tänkbara förmågor så finns den en som jag håller högst av dem alla. En förmåga och ett beteende som avgör ditt eget och andras öde. En förmåga som om den saknas skapar stora problem för människor oavsett klass, kön och ålder. De flesta dåliga nyheter vi läser om i tidningarna beror på en uppenbar brist på den här förmågan.

ASCW71863

Många stressreaktioner, ohälsa och dåligt fysiskt och psykiskt mående beror på också på det här. Olyckor, misstag, oförståelse, mobbning, nedvärdering, dåligt bemötande, vanvårdade gamla, utbrändhet, skadlig psykosocial miljö, vantrivsel, att inte leva upp till kvalitetsnormer, att missköta sin åtaganden, missnöjda kunder, missnöjda elever och föräldrar, skadlig fysisk arbetsmiljö osv.

Vad är det som är den gemensamma nämnaren i samtliga dessa fall och MÅNGA fler?

Kommer du ihåg när den ebolasmittade amerikanska medborgaren togs in på sjukhus i oktober. Då allt verkar ha gått ”fel”. Det fanns inga skyddsföreskrifter som följdes, samma personer som vårdade denna patient vårdade även andra patienter. Blodprover från den ebolasjuke skickades på samma sätt som andra prover. Allt beroende på brist på X.

När gamla vanvårdas på äldreboenden, när personalen inte har rätt information eller utbildning, när skador uppstår, när personer misshandlas och förnedras. När vårdbolag för ut våra skattepengar till skatteparadis. Då saknas X.

När skolmiljön brister och det är stökigt och stressigt i klassrummen. Då saknas X.

När människor blir långtidssjukskrivna pga stress och usel psykosocial miljö = X-brist

När människor hämmas och begränsas. Noll med X.

När olyckor inträffar på arbetsplatser. När säkerheten är eftersatt. När bestämmelser inte följs. När skyddsutrustning kopplas bort. När det blir tillåtet att slarva med säkerhet. Obefintligt med X.

När det inte funkar i en idrottsförening, när resultaten uteblir och vantrivsel och missnöje gror. Låg X-faktor.

När du inte når dina önskade resultat, när du känner dig snärjd och sitter fast. Då behöver du mer X!

När dina relationer är dåliga och problematiska. Mer X!

Det jag söker efter är alltså något man ”gör” dvs ett beteende, något som går att mäta. Det är ingen titel, det är ingen utbildning, det är ingen position. Vad är det som saknas i exemplen ovan? The X Factor. Du får gärna gissa vad jag söker genom att lämna en kommentar.

Trevlig helg!

 

 

 

Möten och sovstunder.

Brukar du gå på möten? Frivilligt eller ofrivilligt så vimlar både arbetslivet och det privata livet av olika möten mellan människor. Hur brukar du uppleva dessa möten? Olika såklart, vissa är effektiva eller roliga, andra är sorgligt långtråkiga och meningslösa. Enligt en undersökning uppger svenska chefer att mötestiden per vecka är 8,1 timmar och att vartannat möte är meningslöst! Det innebär att 10 % av en chefs arbetstid är meningslös.

101001_0135_2

 

Läs mer om undersökningen här: http://www.svd.se/naringsliv/karriar/svenska-chefer-halften-av-alla-moten-meningslosa_7745274.svd

 

Vad är det då som kännetecknar ett dåligt möte?

* Ingen klar agenda. Det pratas runt om lite allt möjligt.

* Rätt personer är inte med.

* Fel personer är med…

* Det blir inga resultat.

* Det känns meningslöst.

* Kommunikationen är av låg kvalitet.

* Det finns ingen tydlig ledare.

 

För att få till effektiva och förhoppningsvis roligare möten föreslår jag att du funderar på följande innan mötet:

* Vad är det önskade resultatet av det här mötet?

* Vilka personer behöver vara med för att vi ska kunna nå dit?

* Vilka punkter behöver vi diskutera?

* Gör en agenda!

* Hur lång tid får mötet ta?

* Kommer mötet att generera nya arbetsuppgifter? Vem ska i så fall göra dem? Är de personerna kallade?

 

Under själva mötet:

* Se till att börja och sluta i tid.

* Se till att någon annan leder mötet om du inte gör det själv.

* Se till att någon annan skriver anteckningar om du inte gör det själv.

* Tydliggör det önskade resultatet och agendan.

* Be om feedback på agendan.Ska något läggas till?

* Se till att ni pratar om rätt saker.

* Kontrollera att alla har samma tolkning av det ni diskuterar.

* Låt alla komma till tals.

 

I slutet av mötet:

* Sammanfatta vad mötet beslutat eller kommit fram till.

* Stämmer det med det önskade resultatet? Om inte, varför?

* Kontrollera att de som fått arbetsuppgifter förstår att ”de fått arbetsuppgifter”.

* Finns det deadlines att följa upp? Vem gör det och när?

* Behöver ni ha flera möten? Hur kan dessa bli ännu effektivare?

* Ska andra personer kallas då?

 

Efter mötet:

* Skicka ut ett protokoll och be om feedback.

* Har alla uppfattat allt på samma sätt?

* Följ upp det som behöver följas upp eller låt någon annan göra det, annars var ju mötet ganska meningslöst från början…

Behöver du hjälp med att få struktur på dina möten och på så sätt spara tid och pengar så kontaktar du mig.

0768-21 10 80 eller info@friskbolaget.se

Trevlig helg!

7 sanningar som du glömt bort?

1. Livet är kort!

Ett människoliv är relativt sett väldigt kort. Det betyder att du inte har hur mycket tid som helst på dig att leva ditt liv. Har du gjort det du vill göra? Kommer du att vara nöjd den dagen det tar slut? Prioriterar du rätt saker i ditt liv? Detta är ingen generalrepetition, livet går inte i repris.

10622229_10152668636644413_780835172_n

2. Att vara upptagen är inte samma sak som att vara produktiv!

Upptagna människor rusar fram genom livet. De är alltid på väg någonstans, till jobbet, konferenser, möten, sociala åtaganden, etc. De har knappt tillräckligt med tid för familj, gemenskap och de får sällan tillräckligt med sömn. Ett fullspäckat schema kan skapa illusionen av att vara betydelsefull, men sanningen är en helt annan. De har svårt att vara närvarande i möten med andra människor och blir därför otydliga och obetydliga.

3. Allt förändras ständigt!

Att ha ett motstånd inför förändringar är tämligen meningslöst och energikrävande. Att saker och ting förändras är en evig process. Tänk bara på årstidsväxlingarna i naturen, inget är konstant. Att vara rädd för eller till och med frukta förändringar är utmattande och slöseri med tid och energi. Lägg istället den tiden på att anpassa dig till det som sker. Det kommer inte alltid vara självklart i början, men i slutändan kommer det att vara värt det.

4. Du ansvarar för ditt liv!

Det kan vara lockande att tro att någon annan ska fixa dit liv åt dig, men var så säker det kommer inte att ske. Du kommer kanske om du har ”tur” (obs ironi) att bli en del av någon annans agenda men dina innersta önskningar och mål kommer inte att tillgodoses. Var vaksam på det och ta beslut utifrån din egen karta och dina egna drömmar.

5. Misslyckanden är vägen till framgång!

Du kan inte lyckas utan att först misslyckas. När du ska göra något nytt, lära dig något nytt eller skapa en ny relation så kan du inte att känna till vilka svårigheter som kommer att uppstå. Du kan i förväg inte veta vad som kommer att krävas av dig för att du ska nå dina önskade resultat. Om du väljer att slå på dig själv eller ge upp för att du inte ”lyckas” vid första försöket så använder du denna värdefulla lärdom på fel sätt. Se dina ”misslyckanden” som viktig information på vägen för hur du ska nå dit du verkligen vill.

6. Värdera dig själv!

Om du nedvärderar eller tycker illa om dig själv så kommer dina dagar att bli plågsamma. Att slå på sig själv innebär att leva sitt liv i ett fängelse av negativitet. Om du ständigt påminner dig själv om alla dina fel och brister så blir de ganska snart självuppfyllande profetior. Se upp med vad du säger till dig själv i din inre dialog. Du har bara dig själv så se till att vara generös, vänlig och kärleksfull!

7. Ha kul!

Om du blir för allvarlig och seriös så blir du tråkig och då får du också ett tråkigt liv helt i onödan. Det är nämligen fullt möjligt att vara både seriös, effektiv, målmedveten OCH rolig samtidigt. Umgås med humoristiska människor som får dig att skratta. Gör roliga saker, se roliga filmer, utsätt dig för humor. Ditt glädjefyllda tillstånd kommer att skapa de bästa förutsättningarna för att du ska bli ditt bästa jag.

Dina föreställningar kan bli ditt inre fängelse.

Dina föreställningar eller om du så vill övertygelser avgör till stor del hur ditt liv kommer att gestalta sig. Det du tror om dig själv och dina möjligheter kommer också i hög grad avgöra dina resultat. Om du tror att du kommer att misslyckas med ett projekt så kommer du med stor sannolikhet att få rätt. Om du tror att du kommer att lyckas så har du troligen återigen rätt. Din hjärna skapar begränsningar respektive möjligheter utifrån de föreställningar du har om livet, om dig själv och vem du är. Alla upplevelser och tolkningar du gör är subjektiva och påverkas av dessa föreställningar.

IMG_0635

Tyvärr finns ingen kvalitetskontroll, vilket innebär att om du t ex från tidig ålder lärt dig att tro att du inte är värdefull så finns det ingen naturlig spärr för att ta in den idén i ditt system även om den naturligtvis inte är ”sann”. När tanken väl är installerad så kommer hjärnan istället att göra allt för att din föreställning ska bli eller ”vara sann”.

Det innebär att du kommer att hitta ”bevis” för att din tes stämmer. Du väljer (på ett omedvetet plan) att utesluta de tecken som tyder på motsatsen. Du kommer att fokusera på det som stöder din teori. Du kommer kanske till och med förvränga verkligheten så att den passar in i din föreställning. Du ser det du vill se. Du hör det du vill höra. Det blir en självuppfyllande profetia.

Det är extra komplicerat när din övertygelse gäller dig själv, ditt värde eller din identitet. Det blir då en kärnövertygelse och kan påverka allt i din upplevelse av ditt liv och hindra dig från att göra det där du vill göra. I alla situationer ligger kärnövertygelsen som ett filter och påverkar dina resultat. Övertygelsen blir en naturlig del av ditt liv och du kan inte längre förstå att det går att tänka på ett helt annat sätt. Du förstår helt enkelt inte det du inte begriper och din hjärna kommer inte att hjälpa dig ur den här knipan utan kommer tvärtom fortsätta att hitta bevis för att föreställningen är ”sann”. Dessa genomgripande övertygelser kommer ovillkorligt att påverka dina resultat.

När det gått så här långt så kan du bli provocerad av att någon påstår motsatsen. Din världsbild KAN ju inte vara falsk, eller? Det innebär att coaching kan upplevas som provocerande ibland, när din begränsande föreställning blir ifrågasatt. Men för att kunna slippa ut ur ditt inre fängelse så behöver du en uppsättning helt nya tankar som definierar vem du är och vem du vill vara, och i den processen krävs helt nya perspektiv.

Om det är så att du inte når dit du vill eller upplever det du vill uppleva så kan det bero på dina begränsande tankar om dig själv. Tankar som kanske slumpmässigt anammades av dig för många år sedan, kanske när du var barn och inte hade resurser att avgöra hur ”sanna” dessa tankar var?  Det fina i kråksången är att du lika gärna kan ”installera” en positiv bild av dig själv och dina möjligheter. Hjärnan gör som sagt ingen kvalitetskontroll utan bara kör på. Att undersöka sina begränsande föreställningar är en viktig del av att bli en skicklig självledare för att sedan kanske fungera som ledare för andra och hjälpa dem att genomskåda sina egna tankevurpor.