4 frågor som förbättrar dina resultat!

Vi sitter alla i samma båt!

Vi har alla tillgång till 24 timmar/dygn, vilket innebär 168 timmar/vecka, som blir ca 8700 timmar/år.
Tid är demokratiskt.
Ingen har mer, ingen har mindre.

Det som skiljer oss åt är vad vi GÖR under dessa timmar. Hur vi spenderar tiden.
Det är lätt hänt att timmarna rinner mellan våra fingrar som sanden i ett timglas, utan att vi inser att timmar blir till dagar som blir till månader och år.
Tid kan inte återkallas eller gå i repris, du kan inte ångra dig och få tillbaka spenderad tid, den för alltid borta.

IMG_1244

 

Om du inte är helt nöjd med dina nuvarande resultat så kan du välja att tolka det som att du inte spenderar din tid på rätt sätt. På något sätt så har du inte förmågan att prioritera det som verkligen är viktigt för dig.

Jag ska hjälpa dig genom att ställa 4 viktiga frågor.
Jag vill att du ägnar minst 5 minuter åt att skriftligt besvara varje fråga.
(Ja ja, jag vet att du har mycket att göra och att din tid är dyrbar och att du hellre Facebookar i 5 minuter. Men kom igen!)

Tro det eller ej, det här kan hjälpa dig att nå precis dit du vill!

Innan du svarar på mina 4 viktiga frågor så får du här först några bonusfrågor:
Föreställ dig att någon följer varje steg du tar under en vanlig vecka och dokumenterar allt genom att filma allt du gör. När du jobbar, när du umgås med din familj, när du sover och allt annat.
Föreställ dig att du sedan tittar på den här filmen. Vad får du se? Vad gör du? Hur länge? Med vem? Hur ofta? Hur ser du ut? Är du glad? Mår du bra?

Fråga nr 1:
När du nu fått en uppfattning om vad ditt liv består av, vad vill du göra mindre av?
Vad har fått för stor plats? Vem har fått för stor plats?
Vad behöver du begränsa?

Fråga nr 2:
När din livsfilm spelas upp på din inre biograf vad inser du då att du vill du göra mer av?
Vad vill du öka på? Vad gillar du och vill ha mer av? Vad och med vem vill du spendera mera tid?

Fråga nr 3:
När du tänker på den filmen av ditt liv, vad vill du sluta med att göra?
Vilka beteenden är inte bra för dig? Vad är du färdig med? Vad vill du inte längre ägna en enda minut åt?

Fråga nr 4:
När du ser den här filmen vad inser du då att du vill börja att göra?
Vad saknas? Vad vill du uppleva som du nu missar? Vad är du beredd att börja lägga tid på? 

Dessa frågor kan hjälpa dig under en specifik förutsättning, nämligen att du SVARAR men det har du väl inte tid med?
Eller?

Behöver du hjälp med att få dessa eller andra livsviktiga frågor besvarade så kontaktar du mig.

0768-21 10 80

Räkmackan som försvann.

Uttrycket ”på en räkmacka” betyder enligt den fria ordboken Wiktionary:

”Lätt, utan att anstränga sig; med allt serverat, bekväm”

Exempel på meningar där frasen kan förekomma:

”Jag fick jobbet serverat på en räkmacka, sökte inte ens själv.”
”Föräldern är den som ser till att barnet åker på en räkmacka under uppväxten.”
”Jag har inga problem med att det föds människor med silversked i mun som ekonomiskt lever på en räkmacka hela livet.”

En bekymmersfri tillvaro där saker ”faller på plats” och allt avlöper utan problem eller hinder.
Ett liv där jobb, relationer, ekonomi eller hälsa inte är något att oroa sig för eller ens reflektera över, där normaltillståndet är just ”räkmacka”.

Vid första anblicken verkar ju livet ”på en räkmacka” vara något eftersträvansvärt, enkelt, bekvämt och något att längta efter.

Men är det verkligen det?

rakmacka

Om du har en förväntan på livet som innebär att du förutsätter att allt ska vara lätt och bekvämt så kanske du inte ens upptäcker dina svagheter och utvecklingsområden förrän verkligheten inte längre möter denna förväntan.
Det innebär att du kanske inte ens vet om att du inte är så bra rustad som du skulle kunna eller behöva vara.
Räkmacketillvaron kan skapa en illusion av styrka, kapacitet och förmåga men illusionen avslöjas inte förrän världen gungar till eller kanske till och med rämnar.
Om du har förmågan att se genom illusionen innan livet tvingar dig att göra det så kan du också hantera det som sker på ett för dig mycket bättre sätt.

Vad händer om flytet plötsligt upphör?
Om du eller någon närstående drabbas av ohälsa?
Om dina relationer går i stå?
Om du skulle bli arbetslös?
Om du helt enkelt har otur?

Räckmackelivet skapar inte robusta strategier för att övervinna problem och hinder utan kan lura oss att tro att ”allt ordnar sig av sig själv”. Tyvärr gör det inte alltid det…

Jag träffar då och då på personer som hamnat i djupa svårigheter då räkmackan helt plötsligt har gått upp i rök. Hur kan man förbereda sig på en tillvaro som inte ens går att föreställa sig?
Det går knappt ens, men alla kan när som helst hamna där och då är inte den tidigare bekymmersfria tillvaron till någon som helst hjälp.
Jag menar inte att du ska oroa dig för framtiden eller inbilla dig att jobbigheter kommer att korsa din väg men jag önskar att fler hade förmågan att inse att de brister i sin förmåga att lösa problem och hinder och därför behöver skaffa sig den kunskapen INNAN problem uppstår.
Att vara ”efterklok i förväg” skulle mobilisera en inre styrka och ett självförtroende för att klara de påfrestningar som kan uppstå längs din livsväg. Det kan hjälpa dig att hantera mer eller mindre stressiga situationer på ett för dig bättre sätt.

Ett första steg kan vara:

Att vara tacksam för de fantastiska relationer du har och värna om att de fortsätter vara lika fantastiska.
Att vara tacksam för de möjligheter du hittills fått så att du kan ha styrkan att kämpa om nya möjligheter om så krävs.
Att vara tacksam över din kropp och din hälsa och vårda den så att du möter fysiska och psykiska utmaningar på bästa sätt.
Att vara tacksam över de ekonomiska förutsättningar du haft fram till idag så att du har förmågan att skaffa nya om det skulle behövas.
Att inte ta för givet att livet alltid kommer vara bekvämt och enkelt.

Så att just du står rustad om du plötsligt upptäcker att räkmackan en dag har gått upp i rök.

Tre värdefulla tips när du ska ta beslut.

Din framtid avgörs av kvaliteten på de beslut och val du gör idag. Fattar du beslut baserat på vad andra vill eller följer du din egen väg? Tar du samma beslut om och om igen utan att reflektera över vart de leder dig? Fattar du inga beslut alls utan låter andras agenda fatta dem åt dig? Låter du andras önskemål i för stor utsträckning styra dina beslut? Då låter du andra styra din framtid!

bild_2

Du kanske inte tänker på det men kvaliteten på ditt liv avgörs av kvaliteten på dina beslut. Du tar varje dag en mängd små och kanske något färre större beslut. Alltifrån vad du ska äta till frukost till vilket jobb du ska söka. Alla dessa små och stora beslut kommer att forma din framtid. Vissa beslut kanske du inte ens upplever som beslut. Av gammal och ohejdad vana blir det ungefär som det alltid har blivit vilket får till följd att dina resultat är ungefär de samma.

Om du är intresserad av att nå nya resultat så bör du börja fundera över ditt beslutsfattande. Det är nämligen där det händer…grunden för din framtid.

Att ha svårigheter att ta beslut skapar energiförlust, att låta ett ofattat beslut ligga och skvalpa runt i ditt undermedvetna är kostsamt och dränerar dig på energi.

Om du gång på gång har svårt att ta beslut så läcker det ständigt ut energi som du skulle kunna använda till något helt annat.

Tips nr 1: Det första tipset handlar om att överhuvudtaget bli medveten om NÄR du gör dina val. Helt plötsligt upplever du att du har hamnat i en situation som du kanske inte tänkt dig men du var inte medveten om när beslutet togs. Någonstans i processen har du uppenbarligen sagt ”ja” till det här, eller så har inte sagt ett tillräckligt tydligt ”nej”?

Tips nr 2: Ta inte viktiga beslut i ett resurslöst tillstånd. Du kan inte ta bra beslut om du inte är tillfreds. Du kanske förhastar dig eller glömmer några viktiga faktorer? Ett resurslöst tillstånd kan vara stress, nedstämdhet, ilska eller något annat tillstånd som hindrar dig från att vara ditt bästa jag. Du kan nämligen alltid förändra ditt tillstånd om du så önskar. Bara genom att förändra din fysiologi så kommer du att förändra till sinnestillstånd. Res på dig. Ta några djupa andetag. Gå ett varv runt kvarteret. Oavsett vad du gör så kommer ditt tillstånd att förändras. Prova!

Tips nr 3: Ta inte beslut som går emot dina egna önskade resultat. Ta reda på vad du VILL och fatta genomtänkta beslut som hjälper dig att uppnå dina önskade resultat. Risken är annars stor att du blir en del av någon annans agenda. De som når dit de vill är de som mycket tydligt har formulerat sina egna önskade resultat. Om du inte vet vart du ska är det svårt att hitta dit…

Sammanfattning: Bli medveten om när du tar beslut! I vilka sammanhang och med vilka människor?

Kontrollera ditt tillstånd! Om det inte är resursstarkt, byt tillstånd. Behöver du tid be om att få lämna besked senare.

Ta reda på vad du vill och se till att dina beslut leder dit.

Det här en av många kompetenser som kännetecknar det sunda ledarskapet oavsett om du leder dig själv eller andra.

Om du behöver hjälp med att lära dig ta beslut och ta reda på vad du egentligen vill så är Metacoaching en ypperlig metod. Om du behöver så kan du också få resurser att säga ja när du ska säga ja och säga nej när du ska säga nej. Det här sparar energi åt dig som du kan lägga på helt andra saker.

0768-21 10 80

Välkommen!