Vill du förstå något? Agera!

De senaste veckorna har jag ägnat nästan all ledig till att översätta en kursmanualen till ledarutbildningen ”Coaching Essentials”
Det här kursmaterialet har inte tidigare funnits på svenska och jag tänkte att jag gärna skulle vilja ge mina kursdeltagare ett svenskt material.
Det har varit en spännande språklig process att göra den här översättningen. Jag har fått byta perspektiv och fått helt andra insikter om materialet och om författarens intentioner.
Jag har (tror jag) blivit mer kompetent att förstå hur jag på bästa sätt ska förmedla kunskapen till mina kursdeltagare. Den här kunskapen var inte tillgänglig för mig innan jag började översätta, det är en kompetens som jag ”fått” på köpet.
bild
Om du vill förstå något (bättre) så föreslår jag att du GÖR något.
Att tänka på ”det”…leder i bästa fall till nya tankar om ”det” men vill du ha ökad kompetens behöver du GÖRA ”det”.
I görandet ligger helt nya möjligheter att lära sig och utöka kompetensen.
Det är lätt att hamna i en inaktiv roll där du tänker och tänker och tänker, med du behöver nya erfarenheter för att skapa nya modeller och nya referenser inom ett ämne.
Alltså du behöver AGERA!
Vad har du för arbetsuppgifter framför dig som du tenderar att ”bara” tänka på?
Vad skulle du kunna GÖRA för att börja att få dem gjorda?
Du behöver inte hantera allt på en gång, bara börja göra NÅGONTING. Det kommer att hjälpa dig förstå hur du ska gå vidare, på ett sätt som du inte visste innan du började GÖRA.
Översättningen gick bra och jag blev klar igår. I rätt tid då utbildningen startar på söndag.
Då börjar tre dagars görande och agerande och mina kursdeltagare ska få göra både ledarskap och kommunikation. Ser fram emot detta!
 
Den här kursen kommer flera gånger under våren. Nästa gång den 6-8:e april.
Välkommen med din anmälan!

 

Pleasure or pain?

Vår inre karta av verkligheten skapas bl a av kognitiva filter som filterar allt vi upplever. Hjärnan sysselsätter sig hela tiden med att utesluta, generalisera och förvränga den information som vi tar in. Tack och lov skulle man kunna säga…utan denna filtrering skulle vår upplevelse av verkligheten snart bli oss övermäktig pga alldeles för mycket information.

theatre_2

Ett av dessa kognitiva filter bestämmer riktningen i vår motivation. Ungefär 40 % av oss motiveras av att vilja TILL någonting… Vi som är så här beskaffade gillar mål, resultat, framtidsbilder. Vi kan redan nu njuta av att tänka på en kommande ledighet eller semester. Tro’t eller ej men 40 % av oss motiveras av att vilja FRÅN någonting. Vi som fungerar så här gillar att lösa ett problem, slippa någon olägenhet eller ta oss ifrån en tråkig situation. Resterande 20 % ligger någonstans mittemellan eller både och.

Det här betyder att om du ska motivera alla så måste du använda ett språk som motiverar alla.

Låt säga att din partner är en person som motiveras av FRÅN. Själv vill du åka TILL en solig strand i men det brukar inte vara så lätt att övertyga din partner att det är en bra idé att boka en resa. För att motivera din bättre hälft så behöver du använda ett ”FRÅN-språk”: ”Tänk dig att slippa kylan och slasket i februari” kan räcka för att dra igång en motivation. Ett problem ska lösas och lösningen stavas ”resa bort”.

De här kognitiva filtren kallas för metaprogram och beskrivs bäst som en del av hjärnans operativsystem. Det sätt på vilket din hjärna sorterar och hanterar information och bestämmer hur den filtrerar all information som strömmar mot den… TILL resp FRÅN är bara ett av ca 70 st olika metaprogram som påverkar oss och vår motivation på jobbet och hemma.

Föreställ dig att du skulle kunna använda rätt motiverande språk till rätt personer? Dina medarbetare eller kanske dina chefer? Din mamma eller din bror?

Jag använder mig av ett verktyg som heter LAB Profile (Language and Behavior Profile) och som tar fram 13 olika motiverande metaprogram hos en individ på jobbet. Metaprogram är nämligen specifika i en given kontext och kan variera hos samma individ i olika sammanhang.

Att själv få ta del av sina egna metaprogram brukar bli en häftig aha-upplevelse där du börjar förstå hur och varför du fungerar tillsammans med andra på det sätt som du gör.

Tycker du att det här verkar spännande? Hör av dig så berättar jag mer.

Välkommen!

Därför är inte asfalten röd!

Titta på bilden. Fundera över vad du ser; gröna partier med inslag av beige, inramade av röda och gröna linjer. Svarta bokstäver i olika storlekar som bildar namn på städer, Blå partier som både omsluter och innesluts. Gröna rektanglar med en bokstav och en siffra. Nära vissa stadsnamn små partier av orange.

Vad är det du egentligen ser? Är detta Sverige?

karta

Du ser inte en del av Sverige du ser en karta över en del av Sverige. En ytterst schematisk och ofullständig bild av vårt land eller hur? Det skulle ju vara extremt opraktiskt att ha en fullständig bild av Sverige i en kartbok. Boken skulle ju bli lika stor som…ja just det, Sverige.

Vår hjärna och perception fungerar på samma sätt som en schematisk kartbok. Våra fem sinnen tar in information från omvärlden och gör någonting av den. Hjärnan skapar ytterst individuella kartor av verkligheten, verkligheten är omöjlig att härbärgera så hjärnan, filtrerar all information och skapar en högst subjektiv karta av verkligheten. Vi generaliserar, förvränger och utesluter delar av verkligheten och skapar på så sätt en individuell, schematiskt och subjektiv karta av den så kallade ”verkligheten”.

Ingen har tillgång till den ”objektiva verkligheten” även om många tycks tro det…

Utan denna förmåga att filtrera skulle alla intryck bli övermäktiga, vi måste alltså göra detta  och vi gör det ständigt för att kunna hantera vår omvärld. Vad betyder då detta? Jo att dem du är satt att leda och/eller kommunicera med har ”by default” INTE samma karta som just du har. Det enda du kan vara helt säker på är att det inte finns en person till på detta jordklot som har samma karta av verkligheten som just du…

Så om du vill förbättra din kommunikation eller ditt ledarskap så bör du lära dig att hantera andras kartor. Inse att andra inte tänker som du…även om du går omkring och tror det.

Asfalten är inte röd därför att kartan ÄR INTE verkligheten utan bara en subjektiv upplevelse av verkligheten.

 

 

Värdera dina värderingar!

Vad är viktigt för dig? Hur viktigt är det? Vad är viktigast? Vad är oviktigt? En mycket nyttig övning är att inventera dina värderingar. Vet du hur mycket det påverkar dina beteenden? Om du visste skulle du förmodligen lägga mycket större vikt vid att ha bättre koll på dina värderingar.

bild_2

En värdering är ett ord som beskriver vad du tycker är viktigt. T ex frihet, hälsa, pengar, status eller makt. Vilka värderingar du har dvs vad du anser vara viktigt kommer att påverka utfallet av dina önskade resultat. Ganska viktigt då eller hur?

Om du gång på gång misslyckas med dina uppsatta önskade resultat så kanske svaret till varför det sker ligger i dina värderingar. Om du har ett önskat resultat att komma i form och börja träna så kommer det att bli svårt att förverkliga om du inte värderar din hälsa. Om du är trött på singellivet och vill skaffa en partner så kan det bli problematiskt om du har ”frihet” som en av dina viktigaste värderingar.  Att kartlägga sina värderingar är ett viktigt steg mot att bli en nöjd självledare.

Dina värderingar ligger och snurrar runt i ditt undermedvetna och ställer till det för dig, eller hjälper dig. Genom att medvetandegöra dem så får du nya perspektiv och kan aktivt också välja vilka värderingar du vill ha, och vilka värderingar du behöver ha för att nå dina önskade resultat.

Det finns både TILL-värderingar och FRÅN-värderingar. Din viktigaste värdering är kanske att slippa ohälsa (från), eller så är din viktigaste värdering att uppnå hälsa (till). Dessa båda ger förmodligen liknande resultat dvs att du kommer att bete dig på ett sätt som gör att du fortsätter att vara frisk (el. undviker att bli sjuk).

Våra värderingar skapas av erfarenheter. Om du t ex varit svårt sjuk så kommer du kanske att värdera din hälsa högre än om du aldrig varit sjuk. Våra erfarenheter under livet får oss att omvärdera saker och ting och leder då till nya resultat. Vi kan också bestämma oss för att ändra våra värderingar om våra resultat inte blir som vi vill. Första steget är att bli medveten om sin nuvarande värderingshierarki.

Den här övningen kan du enkelt göra själv: 

Sätt dig ner i lugn och ro och skriv en lista på vad du värderar. Vad är viktigt för just dig?

Det kan stå precis vad som helst på den här listan; arbete, kärlek, sex, pengar, relationer, naturen, rättvisa, frihet, glädje, egen tid, avslappning, motion eller hälsa. Det finns inga rätt och det finns inga fel.

Skriv ner minst 15 ord. När du gjort det så ta bort de 5 minst viktiga orden. Kvar har du nu 10 ord som beskriver det du tycker är viktigast. Nu vill jag att du gör en hierarki av dessa ord så att du får fram en topplista av orden. Vad är allra viktigast? Det är är inte alltid så enkelt för först så känns det kanske som allt är lika viktigt men om du verkligen tänker efter så kommer du att förstå hur den listan ser ut. Den här listan använder din hjärnan när den ska fatta beslut…. så den är oerhört kraftfull. Om det står ”party” högst upp på listan så kommer det att leda dig till ett visst resultat. Om det står ”naturen” högst upp på listan leder det dig troligen någon annanstans.

När du läser igenom din lista så kommer du att förstå hur saker och ting hänger ihop. Du kommer också att förstå vad du behöver ändra på om du inte är nöjd med dina nuvarande resultat.

Behöver du hjälp med att bli medveten om dina värderingar eller behöver du hjälp med att byta ut någon värdering, tveka inte att kontakta mig!

 

Det handlar inte om viljestyrka, det handlar om varförstyrka!

20140103-082846.jpg

Året har summerats, de bra resultaten läggs till de mindre bra. Övergången till det nya året är för många förknippat med en nystart. Rent symboliskt får vi en chans att starta om på nytt. De finns kanske en liten (eller stor) markering på din imaginära tidslinje för just det här skiftet.
Oavsett när vi gör det så är det bra att göra det dvs en fokusering framåt. Vad vill du ska hända under den kommande perioden? Vilka är dina önskade resultat? Hur vill du att det ska kännas när du firar in nyåret 2015? Alltså om ett år.
Om ett år kommer du troligtvis önska att du började idag.

Många lovar att sluta med beteenden, många lovar att börja med andra beteenden. Jag supportar verkligen dem som tänkt till och bestämt sig för att det är dags för en förändring!
Första steget på en framgångsrik förändringsresa är nämligen just det: Att bestämma sig!
När du tar ett beslut om något så skickar du samtidigt en mycket kraftfull signal in i ditt nervsystem som kommer att hjälpa dig att hålla uppe motivationen.
Om du dessutom har förmågan att visualisera din framtid så levande som möjligt dvs se vad du kommer att se, höra vad du kommer att höra, och känna vad du kommer att känna. Då kommer dina resurser att börja mobiliseras på allvar.
Vår ”gamla” hjärna har inte förmågan att skilja på verklighet och fantasi. Så bara mata på med fantasier om framtiden, hjärnan kommer att använda dina inre upplevelser av framtiden som kraftfulla resurser för att se till att det blir verklighet.

Ok du känner igen det här scenariot:
Något i ditt liv har gjort dig spyfärdig…du har tröttnat…HÖG tid för förändring…
Du tar ett BESLUT, det får vara nog!
Du ser resultatet framför dig, du kan verkligen njuta av att känna hur det kommer att kännas när du når ditt önskade resultat.
Det börjar bra! Förändringen går lätt och du har hög motivation men efter några veckor så upptäcker du att det inte känns lika lätt längre. Andra tankar har börjat dyka upp, du blir lätt distraherad, resultaten uteblir och hela projektet faller i glömska.
Vad hände med din viljestyrka?

Viljestyrkan kan vara bra att ha i BÖRJAN, för att kunna fatta kraftfulla beslut och motivera dig själv. Men det räcker många gånger inte med viljestyrka för att på ett lätt och härligt sätt slutföra din förändring!
Du saknar varförstyrka!
Så en fråga du bör ställa dig när du formulerar dina önskade resultat är:
”VARFÖR är det VIKTIGT för mig att genomföra den här förändringen?”
När du formulerat ett svar t ex ”för att må bra” så ställer du samma fråga igen till dig själv:
”VARFÖR är det VIKTIGT att må bra?”
När du formulerat ett svar t ex ”för att behålla min hälsa” så ställer du samma fråga igen:
”VARFÖR är det VIKTIGT att behålla din hälsa?”
Svaret kanske blir ”för att jag vill se mina barn växa upp”. På’t igen och fortsätt så här tills det inte längre finns några fler svar.

Vid första anblicken verkar dessa frågor löjligt meningslösa för att svaren är ”självklara”, men underskatta inte kraften i det här. Genom att medvetandegöra svaren för dig själv, hämtade från din nuvarande referensram, så kommer du att gå från metanivå till metanivå i din inre matris av mening och betydelser. Tills du hittar den högsta intentionen med den kommande förändringen.
Du kommer att bli förvånad vilken enorm hävstångseffekt det blir i projektet när du blivit medveten om dessa nivåer och vad det här betyder EGENTLIGEN och det hjälper dig att hålla motivationen uppe över tid.

En Meta-Coach jobbar (bland mycket annat gottigt) med en här typen av frågeställningar. Att kartlägga mina klienters intentioner är otroligt viktigt och en stor anledning till de fantastiska och snabba resultat som den här typen av avancerad coaching kan ge.
Om du har svårt för att ställa de här frågorna till dig själv för att bli medveten om och ta meta-språng i din betydelse-matris så tveka inte att höra av dig.

Lycka till med alla positiva förändringar!