Stressad?

Är du medveten om hur mycket livskvalitet och hälsa du förlorar genom att inte hantera stressen i ditt liv eller i ditt företag. Vill du ha friska, glada och lugna medarbetare? Här finns hjälpen! Kartläggning, analys och åtgärd.

Här kommer två goda nyheter och en varning:

1. Att känna stress är helt naturligt och en förutsättning för vår överlevnad.
2. Det finns enkla sätt att ta kontrollen över stressen i ditt liv.

Men…

…det kan vara mycket skadligt att ignorera negativa symptom på stress!

Det kan räcka med en tanke på en kommande prestation för att processen ska starta. Tanken leder till en känsla som sedan manifesteras i en kroppslig sensation eller ett beteende.
T ex spända axlar, huvudvärk, oro, rastlöshet, omotiverad ilska, intag av nikotin eller alkohol etc.

Vad kan vi då göra åt stressens skadeverkningar?

Det finns två fruktsamma strategier som fungerar allra bäst i kombination:

1. Att lära sig slappna av. Det är nämligen fysiskt omöjligt att slappna av och att vara orolig/stressad på samma gång.
Att rent muskulärt slappna av påverkar många funktioner i kroppen och återställer balansen.

2. Genom coaching/utbildning öka medvetenheten kring och eliminera de tankar som förgiftar vårt sinne, skapar stress och startar den irrationella känslostorm som leder till kamp/flykt.

Stress på arbetsplatsen

Den stressade arbetsgruppen visar upp en mängd symptom som påverkar arbetsglädje, resultat och i slutänden även lönsamheten.
Alla åtgärder som motverkar stress på en arbetsplats kan lätt räknas hem i minskad sjukfrånvaro, gladare medarbetare, ökade arbetsprestationer samt ökad lönsamhet.
Tecken på att din arbetsplats har drabbats av för mycket stress är att den förut så goda stämningen är som bortblåst, det är inte lika trevligt att gå till jobbet. När man kommer dit möts man av olust, oro och missnöje. Man börjar klaga på varandra och på chefen. Det bildas grupper i gruppen. Man slutar ta hänsyn till tidigare oskrivna regler. Rykten börjar gå. Fel beslut fattas, förseningar, missnöje. Både den egna personalen och kunder börjar påtagligt märka av stressen. Nu är det verkligen dags att trycka på stoppknappen.
Externa kontakter och kunder märker ofta den interna stressen vid telefonkontakter. Tonen är kort. Det hörs och märks att du fastnat i stressfällan.
Dessa beteenden kostar form av personligt lidande och reda pengar. Lönsamheten i ditt företag sjunker obönhörligen…om du inte vidtar motåtgärder!

Vad göra? Kartläggning, analys och åtgärd.

PASS profilen är ett koncept för att kartlägga och arbeta med den psykosociala miljön utifrån områden Privat, Arbete, Självkänsla och Stress. PASS profilen är utvecklad tillsammans med Humanguiden och IPM vid Karolinska Institutet och står under ständig utveckling.

PASS profilen ger individen, arbetsgruppen och företaget:

* nulägesanalys i överskådliga polärdiagram
* synliggör styrkor och förbättringsområden
* styr utvecklingsarbetet mot rätt aktiviteter
* bättre hälsa och ökad lönsamhet genom prevention
* förankring och engagemang för psykosociala frågor

Friskbolaget har licens för att utföra PASS profilen.

”Stress är en socialt accepterad form av psykisk ohälsa”
Alexander Perski, docent Stressforskningsinstitutet