Vaccinationsprogram mot stress

Nu lanserar Friskbolaget ett handfast sätt att tackla stressen och den psykiska ohälsan på jobbet. Som arbetsgivare kan du nu erbjuda regelbunden utbildning och träning för att skapa en bättre psykosocial arbetsmiljö. Jag kommer till er en gång i veckan och utbildar och tränar personalen.

Det här innebär att du som arbetgivare och/eller chef kan göra något konkret för att minska den psykiska ohälsan samt skapa ett systematiskt sätt att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

Om samtliga medarbetare erbjuds att delta så är kostnaden avdragsgill.

Kontakta mig för mer information.