Har du misslyckats? Grattis!

Om du visste hur många det är som har ett dåligt, för att inte säga uruselt förhållande till ”att misslyckas”. Det betyder att rädslan för att ”misslyckas” blir så stor att det begränsar livet. Allt från att låta bli att skapa relationer till att undvika att tala inför en grupp kan ofta härledas till just den gastkramande känslan som risken för att misslyckas skapar.

Det här beror på att människor lägger en otroligt stor betydelse i att ”inte vara lyckade” dvs prestera dåligt eller inte tillräckligt bra. Det finns ofta en omedveten koppling mellan ”misslyckande” och låg självkänsla, lågt självförtroende och att inte duga.

failure

 

Det här hindrar många från att våga anta utmaningar, att växa som människor och att göra det de faktiskt innerst inne vill, och tror det eller ej men hjälpen kan både vara snabb och omvälvande.

När jag träffar en person som lider av rädsla över att misslyckas så är det viktigt för mig att kartlägga den nuvarande referensramen som ofta är otroligt deprimerande! Att misslyckas kan betyda allt från att ”vara värdelös” till att ”livet är slut”. Klart som sjutton att man undviker det! Problemet är bara att du också undviker en massa bra och positiva saker…

Ofta har mina klienter fastnat i en loop av gammalt tänkande, någonstans vet de (intellektuellt) att det inte är farligt att misslyckas men deras kropp-sinne-system slår på RED ALERT inför risken. Det hjälper inte att vi då är överens på ett teoretiskt plan om att det inte ”händer något farligt”. Systemet hindrar varje ansats till att försöka vilket så klart hämmar individen och begränsar livet.

Tricket som vi Meta-Coacher använder oss av är att bygga upp en helt ny referensram kring konceptet ”att misslyckas” för att stänga gapet mellan att veta och att känna.

Vad skulle det kunna betyda i den bästa av världar? Vad skulle du kunna ge det för betydelse och mening?

Hm låt se…

Att misslyckas skulle kunna betyda ”feedback”.
Att misslyckas skulle kunna betyda chansen att lära sig något nytt.
Att misslyckas skulle kunna vara vägen till ÖKAD självkänsla (tro’t el ej)
Att misslyckas skulle kunna vara ”enda vägen till utveckling”.
Att misslyckas…..
Så om det betyder det…så är ”att misslyckas” något att välkomna?

Du skapar dina meningar och betydelser precis som du själv vill.

Det kan verkar som detta är en ordlek och det är det också, men orden och semantiken, vad vi ger orden för betydelse, skapar en direkt reaktion i ditt kropp-sinne-system och begränsar eller tillåter dig att få tillgång till dina resurser. Så var mycket noga med vad du ger det du säger till dig själv för betydelse. Det är det som är skillnaden som gör skillnaden.

För att du ska kunna bli ditt ”bästa jag” så behöver du ta itu med din rädsla för att misslyckas.

Du vet vem du ska ringa! 0768-211080

Kejsarens nya optimerade kläder.

Våra arbetsplatser är ständigt utsatta för optimering. Optimering av ställtider, optimering av maskiner, optimering av datasystem, optimering av material, optimering av arbetsprocesser, optimering av mötesteknik, optimering av säljprocesser, optimering av transporter. Listan tar aldrig slut.

IMG_0822

Men det är väldigt sällan vi diskuterar optimering av människorna som faktiskt ska utföra alla dessa processer. De som ska manövrera maskinerna, de som ska använda datasystemen, de som ska utföra arbetsprocesserna, de som ska genomföra alla möten, de som ska sälja, de som ska köra eller beställa transporterna.

Det är ju (förhoppningsvis) levande människor som ska utföra alla dessa dagliga sysslor. Hur kommer det sig då att vi inte diskuterar kvaliteten på dessa människors tankestrategier, hälsa, prioriteringsförmåga, förmåga att fokusera, värderingar, föreställningar och tillstånd… Är det för att det inte är politiskt korrekt? Är det för att vi glömt bort att det är levande varelser dvs medmänniskor som faktiskt ska utföra/handha/övervaka/leda i olika befattningar i våra företag och i våra organisationer?

Vi är experter på att hitta bättre sätt att köpa in, trimma maskiner, mäta och undersöka befintliga system, hitta svagheter i processer och felsöka men vi har glömt den viktigaste resursen i ett företag eller organisation: De som ska köpa in! De som ska mäta! De som ska använda systemen som vi har trimmat så bra! De som ska utföra processerna! De som ska åtgärda felen!

Människorna…

Det är en människa som kör din maskin, som säljer dina produkter, som svarar i din telefon, som leder din personal, som gör kvalitetskontrollerna i ditt laboratorium. Det spelar inte så stor roll hur bra du har lyckats optimera din maskinpark om de som är satta att köra dessa maskiner mår dåligt, är stressade, inte har rätt motivation, tillstånd eller fokus.

Du och dina konkurrenter kan i ha samma typ av maskiner, ni kan ha samma typ av datorprogram och hårdvara, ni kan ha liknande transportsätt, ni kan ha liknande sätt att sälja MEN ni kan INTE ha samma personal…åtminstone inte samtidigt.

De företag som först förstår vinsten med att ”optimera” sin personal kommer att vinna framtidens marknadskrig. För det handlar om lönsamhet.

Att ”optimera” personalen betyder i det här sammanhanget inte att pressa, stressa eller något annat negativt. Det betyder stötta, coacha, låta växa, satsa på hälsa och friskvård, stresshantering, att se dina resurser som de människor de är, med mänskliga behov med komplexa tankar och intentioner.

För att du ska kunna våga göra det kanske du behöver växa själv?

Sanningen ligger där rakt framför dina fötter men frågan är om du ser det jag ser eller om du ser kejsarens nya optimerade kläder?

Därför är asfalten inte röd!

Titta på bilden. Fundera över vad du ser; gröna partier med inslag av beige, inramade av röda och gröna linjer. Svarta bokstäver i olika storlekar som bildar namn på städer, Blå partier som både omsluter och innesluts. Gröna rektanglar med en bokstav och en siffra. Nära vissa stadsnamn små partier av orange.

Vad är det du egentligen ser? Är detta Sverige?

karta

Du ser inte en del av Sverige du ser en karta över en del av Sverige. En ytterst schematisk och ofullständig bild av vårt land eller hur? Det skulle ju vara extremt opraktiskt att ha en fullständig bild av Sverige i en kartbok. Boken skulle ju bli lika stor som…ja just det, Sverige.

Vår hjärna och perception fungerar på samma sätt som en schematisk kartbok. Våra fem sinnen tar in information från omvärlden och gör någonting av den. Hjärnan skapar ytterst individuella kartor av verkligheten, verkligheten är omöjlig att härbärgera så hjärnan filtrerar all information och skapar en högst subjektiv karta av verkligheten. Vi generaliserar, förvränger och utesluter delar av verkligheten och skapar på så sätt en individuell, schematiskt och subjektiv karta av den så kallade ”verkligheten”.

Ingen har tillgång till den ”objektiva verkligheten” även om många tycks tro det…

Utan denna förmåga att filtrera skulle alla intryck bli övermäktiga, vi måste alltså göra detta och vi gör det ständigt för att kunna hantera vår omvärld. Vad betyder då detta? Jo att dem du är satt att leda och/eller kommunicera med har ”by default” INTE samma karta som just du har. Det enda du kan vara helt säker på är att det inte finns en person till på detta jordklot som har samma karta av verkligheten som just du…

Så om du vill förbättra din kommunikation eller ditt ledarskap så bör du lära dig att hantera andras kartor. Inse att andra inte tänker som du…även om du går omkring och tror det. Inse att du inte kan läsa andras tankar. Ställ istället frågor så kommer du att få ta del av andras kartor och på så sätt kunna motivera, uppmuntra och förstå andra människor. Då växer du som ledare och som medmänniska.

Asfalten är inte röd därför att kartan ÄR INTE verkligheten utan bara en subjektiv upplevelse av verkligheten.

5 + 5 tips för att må riktigt bra!

Man mår som man förtjänar brukar det heta och visst ligger det en hel del i detta påstående. Även om det vid första anblicken kan verka svårt för dig att påverka ditt mående så finns det en hel del du kan göra för att du ska ”förtjäna” en bättre hälsa. I min värld så är kropp och sinne två delar av samma system och de påverkar varandra därför vill jag dela upp tipsen i två grupper; den mentala delen och den fysiska delen.

IMG_0806

5 mentala tips för ökat välmående:

  1. Tar upp tråden från förra veckan: Tre små giftiga ord! Vad säger du egentligen till dig själv i din inre dialog? Vilken typ av ord använder du? Välj mindre kravfyllda ord än vad du gör idag. Undvik ”måste”, ”borde” och ”ska.
  2. Fokusera på rätt saker. Var lägger du ditt fokus just nu? På att identifiera problem eller på att hitta lösningar? Var din energi kommer att hamna beror på ditt fokus.
  3. Odla din nyfikenhet. Nyfikenhet är ett positivt, utforskande tillstånd som låter dig lära nytt och som är öppen för nya lösningar och positiva erfarenheter. Stay curious!
  4. Inventera dina relationer. Är dina nuvarande relationer bra för dig? Ger de dig energi eller tar de energi? Umgås mer med de människor som ger energi och minimera tiden du tillbringar med dem som tar energi. Du kan inte förvänta dig ett positivt liv om du umgås med negativa människor.
  5. Sluta ”katastrofiera”. Var observant på vilka uttryck du hör dig själv använda om olika upplevelser i ditt liv. Exempelvis så är det bra mycket värre att ”hata” något än att ”ogilla”. När du säger att du ”hatar” så drar du med dina känslomässiga och kroppsliga system in i en självuppfyllande profetia. Du blir hatisk… Se upp för det.

5 fysiska tips för ökat välmående:

  1. SOV! SOV! SOV! Med så bra kvalitet som möjligt. Finns olika appar du kan använda för att mäta hur bra din sömn är. Djupsömnen är livsviktig för att kroppen ska regenereras dvs gamla celler ska bytas ut mot nya.
  2. Lär kroppen att slappna av. Det är fysiskt omöjligt att vara orolig och avslappnad samtidigt dessutom ökar chanserna till att du ska få en rejäl djupsömn under natten.
  3. Använd kroppen till det den är till för: rörelse. Välj något som passar dig. Om du blir fysiskt starkare så ökar både självkänsla och självförtroende!
  4. Ät det du mår bra av. Lär dig att förstå vilket bränsle just du behöver. Viss mat gör dig trött annan mat gör dig energifylld. Valet är ditt.
  5. Lär dig förstå din kropps signaler. Många har stängt av kommunikationen till sina kroppar, de lever bara uppe i huvudet. Det är ett stort misstag. Du behöver lära dig att förstå vad din kropp säger till dig och agera utifrån det.

Du kan alltså påverka din hälsa positiv på många olika sätt och alla sätt är bra utom de dåliga.

Behöver du hjälp med att identifiera vad just du behöver förbättra i samspelet med dig själv eller att förändra ett mindre bra beteende så kontaktar du mig! 0768-211080

Trevlig helg!