Hur har du det med dina koncept?

När ni läser det här så är jag i Stockholm och är jobbar som ”co-trainer” på en tredagskurs i personligt ledarskap. Det här är för övrigt steg två i Meta-Coachutbildningen och handlar om att verkligen lära sig att leda sig själv. Städa upp i ditt egna inre och ta tillvara alla resurser du har. Du har nämligen alla resurser du behöver men ibland kanske du inte använder dem på – ett för dig – rätt sätt.

bild_2

Psykologin bakom den här utbildningen har PhD L Michael Hall (ISNS International Society of Neuro-Semantics), hämtat från olika delar av utvecklingspsykologin och kombinerat detta med teorin om metanivåerna av vårt tänkande. Vi människor är meningsskapare och vi skapar ibland meningar kring vårt tänkande och våra omständigheter som inte är helt lyckade och då begränsas vår förmåga att nå önskade resultat.

Det som är typiskt för den här typen av utbildningar inom personlig utveckling är att varje avsnitt har en inledning sedan görs en demonstration av övningen sedan får deltagarna själva vara både vara coach och klient i övningen. Avsnittet avslutas med teori där mekanismerna och bakgrunden förklaras. Det ställer en del krav på deltagarna. Att kunna ta in mycket information under kort tid. Vara sensoriskt skärpt under demonstrationen. Vara en inlevelsefull klient och en professionell coach. Det brukar hända enormt mycket under dessa dagar och den personliga utvecklingen står som spön i backen.

Mitt uppdrag blir bla a att demonstrera min favoritövning ”Meta-formulera koncept” och det är mycket roligare än vad det låter. Vi lever större delen av våra liv på ”meta-nivåer”. Du störs av och njuter av konceptuella nivåer i ditt medvetande dvs vad du ger för betydelser till olika ”koncept”. Ett koncept kan t ex vara ”tid”. ”Tid” betyder förmodligen mycket mer för dig än just minuter och sekunder. Du kan ha gott om tid eller ont om tid. Under ditt liv har du kodat lager-på-lager betydelser till begreppet tid och lagt tankar-känslor ovanpå andra tankar-känslor och tillslut skapat ett koncept som du kallar ”tid”. Vissa har ett enkelt förhållande till ”tid”, andra ett mer komplicerat men det är samma minuter och sekunder som vi har till vårt förfogande. Betydelsen (tankar-känslor) kopplat till begreppet ”tid” kan vara vitt skilda.

Genom att göra övningen kodar vi om koncept som inte tjänar oss och som hindrar oss från att nå våra önskade resultat. Vi skapar helt nya referensramar (tankar-känslor) kring begränsande koncept. Det absolut vanligast konceptet som mina klienter har bekymmer med är ”misslyckande” men det kan lika gärna vara ”pengar”, ”ålder” eller ”makt”. Att ha ett dåligt förhållande till ett koncept är inte bra för det suger energi att hantera…svårt att bara sluta tänka negativt på ”pengar”, ”ålder” eller ”misslyckande” eller hur? Att ha ett dåligt förhållande till ”att misslyckas” hindrar ofta mycket kompetenta människor från att våga och skapar irrationella rädslor för både ditt och datt. I våra hjärnor skapas psyko-logik. Hjärnan tar det du matar den med och skapar blixtsnabbt kopplingar, drar slutsatser, kreerar betydelser, lägger tankar-känslor till andra tankar-känslor och vips som finns en övertygelse där som du får leva med om du inte gör något åt det förstås.

Att ”Meta-formulera koncept” är bara en av 14 fantastiska övningar som deltagarna här i Stockholm får ta del av. Jag har med mig tre Norrköpingsbor som förhoppningsvis kommer att njuta av sina nya koncept när de kommer hem.

Meta High Five!